Gizarte-laguntzaren prestazio Osagarriak

-an argitaratutakoa: 2017/05/23

Gizarte-laguntzak 453/2022Errege-Dekretuak gaur egun araututakoak datoz,. Honen bidez, ekainaren 14ko gertaera eragilearen erabakia eta erretiro-pentsioaren efektu ekonomikoak arautzen da bere modalitate kontributiboan eta bizitzeko minimo diru-sarreraren prestazio ekonomikoaren, eta kudeaketaren eremu desberdinak. arautzen dituzte Gizarte Segurantzaren sistemaren araudi batzuk aldatzen dira


Bere Azken xedapenetako lehenengoan Gizarte Segurantzaren Lan-Istripu eta Gaixotasun Profesionalen Mutuen Lankidetzari buruzko araudia, aldatzen da abenduaren7ko 1993/1995 Errege-Dekretuak onetsita.

Tal 67. Artikuluaren 1. atalaren idatziz jarritako berrian adieraztenez: “Aukerako izaerarekin ematen diren gizarte-laguntza zerbitzuak eta laguntza ekonomikoak da , bai bere onespenean bai bere kopuruan, estatu bereziak kontuan hartuta eta beharraren egoera zehatzak gogoan hartu zehatzak, arauzko prestazioen argi eta garbi ezberdin egoten.”

Errege-Dekretuak artikulu berri bat, 67 bisa barne hartzen du. Hemen mutua kolaboratzaileen gizarte-laguntzen katalogoa zehazten da Gizarte Segurantzarekin eta onuradunak eta sarbiderako baldintzak ezartzen dira. 


Prestazio berezien batzordea

prestazio berezien Batzordea (CPE) prestazio berezien ematerako organo eskuduna da edo gizarte-laguntzak.

Pertsona langileen ordezkariek osatuta, sindikatuek hautatuta eta enpresaburu pertsonen ordezkariek lagunak eta autonomoak, Universal Mutuaren Gizarte-laguntzaren Erreserba kudeatzen du.

Ikasi berena funtzio da eta arreta jarri behar bereziaren egoerak sobrevenida lan-istripu baten ostean produzitu ahal diote edo gaixotasun profesionala, pertsona langileen babesa hobetzera orientatutako ekintza zehatzen bidez edota bere eskubidezkoak.

Prestazio berezien Batzordearen aurrean aurkeztutako eskaera guztiak aldez aurretik zenbatetsiak dira lanerako ekipamendu sozial sanitarioak, justifikatu behar bereziaren egoera. dokumentaziok guzti hura osagarria eskatu ahal izanez

-an argitaratutakoa: 2017/05/23

Nola eskatu prestazio osagarri batek gizarte-laguntzaren?