Bosgarren xedapen gehigarria. Cumbre Viejako eremuan jazotako sumendi-erupzioak eragindako Kanariar irletako enpresa eta pertsona langileentzako aparteko neurriak.
18/2021 errege Lege-dekretua

-an argitaratutakoa: 2021/10/01

Cumbre Vieja eremuan jazotako sumendi-erupzioak eragindako enpresak, Kanarietako Autonomia Erkidegoko probintziei dagozkien kotizazio-kontuko kodeak dituztenak, haien ohiko jarduera ezin badute garatu edo hura mugatuta badute, eta aldi baterako enplegu-erregulazioko espediente bat baimentzen bazaie, urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bitartez onartutako Langileen Estatutuaren legearen testu bateginaren 47.3 artikuluan aurreikusitakoaren arabera. Arrazoi horren ondorioz, eskubidea izango dute xedapen osagarri horretan aurreikusitako aparteko abantailak atzitzeko, hurrengo ataletan araututako baldintzen arabera.
Espediente horiei dagokienez, lan-autoritateak ebazpen bat eman beharko du bost eguneko epean. Horrela, ahaldundu egingo da kaleratze kolektibo, kontratuen etete eta lanaldien murrizketako prozeduren Erregelamenduaren 33.1 artikuluak erreferentzia egiten dion txostenaren eskaera, zeina onartu egin zen urriaren 29ko 1483/2012 Errege Dekretuaren bitartez.

Ebazpena ez bada espresuki ematen, eskaera onartutzat joko da.

Espediente horiek efektuak eragingo dituzte ezinbesteko gertaera eragilearen datatik aurrera eta indarrean mantenduko dira 2022ko otsailaren 28ra arte, eta trantsizio-mekanismoa ere aplikatu egingo da, 2. artikuluaren 2. eta 3. ataletan arautzen dena.

1. atalean aipatutako enpresek baliatu ahal izango dituzte, jarduerak etenda edo murriztuta dituzten pertsona langileei dagokienez, eteteak eragindako epealdi eta lanaldi-ehunekoengatik jarraian adierazten diren karga arintzeko ehunekoak, 2021eko irailetik 2022ko otsailera arte:

  1. Jardueran izandako eragozpenengatiko aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteak itxiera-epealdian zehar sortutako enpresaren ekarpenaren ehuneko 100eko karga-arintzea baliatu ahal izango dute, 2022ko otsailaren 28ra arte.
  2. Jardueran izandako mugengatiko aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteak eragindako epealdian zehar sortutako enpresaren ekarpenaren ehuneko 90eko karga-arintzea baliatu ahal izango dute, 2022ko otsailaren 28ra arte.

Xedapen horrek erreferentzia egiten dien salbuespenak Gizarte Segurantzaren Legearen testu bateginaren 273.2 artikuluan aurreikusitako enpresa-ekarpenaren ordainketari aplikatuko zaizkio, eta baita baterako bilketako kontzeptuengatiko kuotei dagokiena ere.

Xedapen gehigarri horrek aipatzen dituen kuoten karga arintzeen aplikaziorako prozedura eta baldintzak irailaren 29ko 30/2020 Errege Lege-dekretuaren 2. artikuluan ezarritakoak izango dira.

Xedapen horretan aurreikusitako aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteen eraginpean dauden pertsona langileek, halaber, 6. artikuluan aurreikusitako aparteko neurriak baliatuko dituzte.

Halaber, aipatutako aparteko egoera berehalako arrazoi izanik kontribuzio-mailako langabezia-prestazioa jasotzen den denbora ez da zenbatuko ezarritako jasotzeko gehienezko epealdiak kontsumitzeko.

Xedapen gehigarri horretan araututako kotizazioko salbuespenak bateraezinak dira 4. artikuluan ezarritakoekin.


1. atalean deskribatutako aparteko egoera 2022ko otsailaren 28tik aurrera luzatzen bada, Gobernuak beharrezko jarduketak gauzatuko ditu xedapen gehigarri horretan barne hartutako neurrien indarraldia luza dadin aipatutako egoera izan bitartean.