IV. xedapen gehigarria. Prestazioen luzapena jada 24/2020 ELDeko 9. artikuluaren babesean eragindakoak (POECATA) eta 8/2020 ELDeko 17. artikuluaren

-an argitaratutakoa: 2020/07/01

Prestazio hori eskatzeko epea amaitu da

 

Bertara sartu ahal izateko, langile autonomoak baldintza hauek bete behar ditu:

 • Langile autonomoak etorriko jasotzen jardunari uzte bateragarriak prestazio arrunta bere konturako lanarekin (POECATA) 24/2020 Errege Lege-dekretuko 9. artikuluan araututakoa, cuando 2020. urtearen laugarren hiruhilekoan zehar ezarri ziren mantendu baldintzak bere ematerako.
 • Langile autonomoak ez jaso 2020ko hirugarren hiruhilekoan zehar prestazio hau baina jaso, ekainaren 30era arte, jardunari uzteak ezohiko prestazioa (PECATA) 8/2020 Errege Lege-dekretuko 17. artikuluan aurreikusitakoa bilduenean ataletan ezarritako baldintzak a), b) d) eta eta) 330.1. artikuluaren del TRLGSS.

Baldintzak

 • Ezohiko prestazioa jasota egon jardunari uzteak (PECATA) ekainaren 30era arte.
 • 24/2020 Errege Lege-dekretuko 9. artikuluan araututako prestazioa jaso badu:
  • 2020. urtearen laugarren hiruhilekoan zehar fakturazioan murriztapen bat egiaztatzea de behintzat 2019. urtearen aldi berari dagokionez%75.
  • Ez egon 2020ko laugarren hiruhilekoan zehar lortutakoa 5.818,75 €etara etekin garbi nagusi batzuk. Hileko prestaziora eskubidea zehazteko prorratearán hirugarren hiruhilekoaren etekin garbiak, ez 1.939,58 hileko € pasatu ahal izanez.
  • Bete ezarritako baldintzekin ataletan a), b), d) eta eta) 330.1. artikuluaren del TRLGSS:
   • Kide eginda egon eta altan RETAn/RETA-Mar.
   • Estalitakoa izatea kotizazioaren aldi minimoa jardunari uzteak a 338. artikulua aipatzen dena (behintzat kotizazioaren hamabi hilabete jardunari uzteak jarraituak izan behar dira eta berehala aurrekoak gelditzearen egoera honetara).
   • Ez egon adin arrunta beteta erretiroaren kotizaziopeko pentsiora eskubidea eragiteko, izan ezik langile autonomoa ez izango zezan horretarako eskatutako kotizazioaren aldia egiaztatutakoa.
   • Gizarte segurantzaren kuoten ordainketaren jakinaren gainean aurkitzea. Jardueraren etenduraren datan baldintza ez betetzen badute, gonbidapena ordainketara ikasiko da para 30 egun natural buruan sartu kuota bidezkoak. Agerikoaren erregularizazioak eskubidearen erosketarako efektuen udalbatzak produzituko ditu prestaziora.
 • 2020. urtearen laugarren hiruhilekoan zehar fakturazioan murriztapen bat egiaztatzea de behintzat 2019. urtearen aldi berari dagokionez%75.
 • Ez egon 2020ko laugarren hiruhilekoan zehar lortutakoa 5.818,75 €etara etekin garbi nagusi batzuk. Hileko prestaziora eskubidea zehazteko prorratearán laugarren hiruhilekoaren etekin garbiak, ez 1.939,58 hileko € pasatu ahal izanez.
 • Bat badute edo langileak gehiago bere kontura, laneko betebehar guztien eta Gizarte Segurantzaren betetzea egiaztatu behar izango du hartutakoak eduki ditzaten.

Prestazioaren iraupena eta eskaera epeak.

 • Aurkeztutako eskaeretarako zehaztuko du urriaren 15a BAINO lehen, prestazioaren hasieraren efektuak 2020ko urriko 1ean.
 • Aurkeztutako eskaeretarako ondoren, efektuak hurrengo egunean eskaeraren aurkezpenera ezarritakoek geratzen dira.
 • Jasoko du gehienez urtarrilaren 31ra arte 2021eko, langilea izan eskubidea 338. artikuluan ezarritako hitzetan berari del TRLGSS.
 • Langile autonomo haiek urriaren 31n etorriko jasotzen jardunari uzte bateragarriak prestazioa bere konturako lanarekin (POECATA) 24/2020 Errege Lege-dekretuko 9. artikuluan araututakoa, eta ikusi bere eskubide gelditzea ahituta aurreikusitakoa deitutako aginduan baino lehen 2020ko abenduan, 2021eko urtarrilaren 31ra arte prestazio hau jasoko dute, xede horretarako exijitutako baldintzak biltzen dutenean.
 • 2021eko urtarrilaren 31tik aurrera bakarrik jarraitu ahal izango da jasotzen prestazio hau 330. artikuluaren baldintza guztiak biltzen badira del TRLGSS.

Prestazioaren kopurua.

 • Azken 12 hilabeteen kotizazioaren batezbesteko oinarri arautzailearen%70.
 • Langilea bada pluriactivo eta baldintzekin betetzen du prestazio honetara sarbide izateko, bere jardueraren arabera kotizazioaren oinarri minimoaren%50 jasoko du.

Kotizazioa.

 • Iraun prestazioaren pertzepzioa,, langile autonomoa denboran zehar GSDOn kotizazio guztiak dagokion kotizazio-oinarrira indarreko motak ezartzen sartu behar izango du.
 • Mutua kolaboratzaileak langilea abonatuko dio, prestazioarekin batera gelditzeak jardueran, gertakizun arruntei dagokien kotizazioen zenbatekoa berari egokitu sartu artikulua ezarriaz jarduera bat garatu gabe langile autonomoa aurkitzeko 329 del TRLGSS.

Lanarekin bateragarritasuna besteren kontura.

Prestazio hau lanarekin bateragarria izan ahal da besteren kontura cuando:

 • Bere konturako lanetik datozen diru-sarrera garbiak eta besteren kontura lanetik datozen diru-sarrerak ez gainditu 2,2 aldiz lanbide arteko soldata minimoa.
 • Besteren kontura lanetik datozen zenbaketa honen erabakian diru-sarrerak ez lanbide arteko soldata minimoaren zenbatekoa 1,25 aldiz gaindituko dituzte.

Aurkeztera dokumentazioa.

 • Prestazioaren eskaeraren inprimakia.
 • Jasotzen duten diru-sarreren zinpeko aitorpena besteren kontura lanaren ondorioz.
 • Prestazioaren jasotzaileak enpresa-ziurtagiri bat eta Errenta-Aitorpena aurkezteko beharra dauka prestazioaren erakunde kudeatzailera cuando horrela berari eskatu.
 • Ardurapeko adierazpen adosak laneko betebehar guztiekin betetzen dute eta Gizarte Segurantzaren hartutakoak eduki ditzaten, behar izandakoak izan ahal izanez mutua kolaboratzaileak eman dokumentu zehatzak muturreko hau egiazta dezaten.

Behin-behineko erabakien berrikusketa.

 • 2021eko martxoaren 1etik aurrera behin-behineko erabaki guztiak gainbegiratu burutuko dira onartutakoak.
 • Interesdunaren, adostasuna, Mutuak badu bilduko zezaten 2019. ariketen datu zergadunak Ogasun Ministerioaren eta jarraipen eta kontrolerako beharrezko 2020 onartutako prestazioen.
 • Bestela langile autonomoak esandako adostasuna du mutua kolaboratzaileari 10ean biharamunak eman behar izango diote bere eskakizunera:
  • Deklarazioei dagokion BEZaren autolikidazioaren 303. ereduaren kopia 2019. urteen laugarren hiruhilekoaren eta 2020.
  • Autolikidazioari dagokion 130. ereduaren kopia bigarrenaren IRPFaren ordainketa zatikatuan eta 2019. urteen laugarren hiruhilekoa eta 2020, efektuetara zehazteko urte horien laugarren hiruhilekoa. da
  • Langile autonomoak zergak ordain dezaten IRPFean kalkulu objetiboak (131. eredua) egiaztatzeko beharrezko dokumentazioa eman behar izango dute agindu honetan exijitutako diru-sarrerak.
 • Interesdunak ez badauka eskubidea prestaziora:
  • kopuruen erreklamazioaren izapideak hasiko dira zenbatekoa ezartzen ebazpena diktatzen bidegabe jasotak kopuruaren berriz integratzera.

Uko egin prestaziora.

 • Xedapen honetan araututako prestazioaren ordainketa eskatu duen langilea ahal du:
  • Renunciar a la prestación en cualquier momento antes del 31 de enero de 2021 surtiendo efectos la renuncia el mes siguiente a su comunicación.
  • Prestazioa norberaren ekimenez itzuli jardunari uzteak espero izateko beharrik gabe mutua kolaboratzailearen erreklamaziora, cuando gogoan hartu 2020ko laugarren hiruhilekoan zehar jasotako diru-sarrerak edo aldi horretan fakturazioaren erorketak eskubidearen dagokion galerarekin 2. atalean ezarritako atariak gaindituko dituzte prestaziora.

Uko egitea prestaziora aurkeztu nahi baduzu:

Eskaeraren online inprimakia

Sartu

Dagoeneko bideratutako eskaeren zuzenketak