"

Ohiko galderak

-an argitaratutakoa: 2021/02/18

Prestazio berri hauetan 145. eredua eman da da derrigorrezkoa?

Bai, aldatu duelako urte fiskalaren.


Langile autonomo pertsona bezala IPT bat jasotzen ari banaiz, diru-sarrera hauek kontuan izan behar ditut?

Ez, diru-sarrera horiek lanaren etekinak, dira prestazio hauetan diru-sarreren murriztapena kalkulatzeko ez kontuan izan dira behar.


Nola justifikatzen dut fakturazioaren murriztapena si 2019an zergak ordaintzen zuen moduluek (131. eredua) eta 2020an zerga zuzeneko kalkuluak (130. eredua)?

Beharrezko dokumentazioa ematen. Zergak ordaintzen baduzu moduluek diru-sarreren erregistroaren liburua eskatu ahal izango dizu zuri/salmentak eta gastuak/erosketak, eta zergak ordaintzen baduzu zuzeneko kalkuluak 130. eredua.


Nola justifikatzen dut fakturazioaren murriztapena si kalkulu objetiboak zerga, moduluak (131. eredua), eta aztertutako jardunari uzteak prestazioak jaso ditut 8/2020 ELDean, 24/2020 eta 30/2020?

Murriztapenaren baldintzaren egiaztapenari dagokionez fakturazioaren a 17. artikuluak aipatzen dira Martxoaren 17ko 8/2020 errege Lege-dekretua, 9 Ekainaren 26ko 24/2020 errege Lege-dekretua, eta 4. DA Irailaren 29ko 30/2020 errege Lege-dekretua, ulertuko du langile autonomo pertsonak zergak ordain dezaten kalkulu objetiboak murriztapen hori esperimentatu dute altan sistemara kide egindako langileen eguneroko batazbesteko kopurua dagokion ekonomia-jardueran Gizarte Segurantzaren, lau digituri adierazitakoa (CNAE), aldian zehar a egokitu prestazioa, izan behekoa baino gehiagotan 2019ko bigarren seihilekoari dagokion eguneroko batazbesteko kopurura 7,5 ehuneko bat.

Argibidea: 8/2020 prestazioak, 24/2020 eta 30/2020 ez dira jardueraren etekinak, lanaren etekinak baizik.


Si kalkulu objetiboak zerga eta ez daukat ardurapeko langileak, nola egiaztatu ahal da diru-sarrera konputagarrien murriztapenaren baldintza betetzen badut 2021eko lehen seihilekoan%50a baino gehiagoko dagokionez lo habidos 2019ko bigarren seihilekoan, bestela diru-sarrerek doaz eta gastuak?

Prestazio haietarako ardurapeko langileak ez izan da kontuan izaten edo ez, jaitsiera baizik altan kide egindakoen dagokion ekonomia-jardueran Gizarte Segurantzaren sistemara.

Adibide jarri taxi-gidari bat zergak ordaintzen duena moduluek eta bere jarduera erasanda ikusten du: Ez egiaztatu du behar izango diru-sarreren bere murriztapena, ondoren baizik eta kide egindako pertsonaren kopurua gutxitu dela egiaztatu behar izango da behintzat 2019ko bigarren seihilekoari dagokion eguneroko batazbesteko kopurura 7,5 ehuneko bat.


Bajan medikoa banago, prestazioa behin eskatu ahal izango dut izan alta?

Ezarritako epearen barruan eskaera aurkeztu behar du bajan medikoa egon dadin horretarako, independenteki. Cuando onartu prestazioa, alta medikoaren hurrengo egunetik aurrera abonatuko da, beti ere eskaera epean. aurkeztu du


Zer dira bere konturako jardueraren fiskalki diru-sarrera konputagarriak?

Ogasunaren ereduetan adierazten diren diru-sarrerak dira 303 eta 130/131.


Prestazioetan langile autonomo pertsonen jardunari uzteak jardueraren etendurak bateraezintasun bezala hitzartzen da jarduera”eten duen sozietatetik datozen etekinen “pertzepzioa. Ahal dut orduan prestazioetako bat eskatu 5. artikuluetan jasotakoak eta 6?

Ez, 5. artikuluetan eta 6 bateraezintasun “bezala hitzartzen da jarduera”eten duen sozietatetik datozen etekinen pertzepzioa. Nomina jasotzen duen sozietate pertsona lanaren etekinak jasotzeagatik prestazioa ezin izango du eskatu.

 

7. artikuluan jasotako prestazioa eskatu ahal dut?

Bai, kontuan hartuta sozietate pertsonaren fakturazioaren murriztapena jaso gertatzekotan nomina, sozietatearen da.

Si sozietate pertsona autonomoa faktura, murriztapena fakturazioaren pertsona autonomoari ezartzen zaio (jardueraren etekinak). Bestalde, si langile autonomo pertsona societarioarecibe nomina (laneko errendimenduak), murriztapena fakturazioaren sozietatera. ezarriko da


AUTONOMIA ERKIDEGOEN diru-laguntza bat, jaso badut prestazio hauetan diru-sarrerarentzat harturiko?

Jasotako diru-laguntzak jardueraren etekinak, dira baina ez fakturazioaren murriztapenaren kalkulura egozgarriak.


Langile autonomo pertsona bezala sozietatea, nola justifikatzen dut diru-sarreren murriztapena? Eta sozietateak diru-sarrerak ez izan badu, baina nire nomina kobratzen jarraitzen dut?

Langile autonomo pertsona nominaren bidez bere zerbitzuengatik sozietate kobratzea (laneko errendimendu bezala zergak ordaintzen duena) edota faktura funtzio eta parte-hartzeen arabera igortzera derrigortutakoa dago bertan, egiten duen sozietatean eta jardueran bere jarduera integratuta badago enpresak egindakoan (nomina) edo bere jarduera beste profesional bat bada (eta bere harremana jada bezeroa seriatzen du – hornitzailea), eta horregatik faktura igorri dagokio.

Sailkapena efektuen IRPFaren legez emandakoa dator 2015eko urtarrilaren 1a (27.1. artikulua) eta Zergen Zuzendaritza Nagusiaren Irizpidearen bidez garbitua. Izan ere, pertsona langilearen kotizazioa autónomavsocietaria ez dago ligatutakoa Aurrekontuen Lege Orokorrera baizik LAGSi Estatuaren.

Laburbilduz, laneko errendimendu bezala jarduera bada, langile autonomo pertsona sozietateak nomina kobratu ahal du, baina ekonomia-jardueraren diru-sarrera bada (jarduera profesionala) langile autonomo pertsona sozietateak sozietatera. fakturatu behar du

Erreforma fiskala indarrean sartzen den urtarrilaren 1etik 2015eko, eguna, ekonomia-jardueren diru-sarrerak gogoan hartuko dira (jarduera profesionalak), lanaren diru-sarreren ordez, egindako zerbitzuek lortutakoak bazkide pertsonek bere gizarteen langileak, cuando bete hauek bi baldintza aldi berean:

  1. Kalifikatutako jarduerak Zerga Agentziak profesional bezala egiten dituzte (jarduera hauek dira las barne en la IAEren tarifen bigarren saila).
  2. Erregimenean barne daude Autonomoen Berezia (RETA) edo mutualitate alternatiba bat.

Bazkide pertsonentzat kontrol eraginkorraren%50 baino gehiago eduki gaitzate ekintzen eta egin kontrolaren funtzioak, gerentzia sozietatearen, bakarrik kobratu ahal izango du nominak si sozietatearen estatutuan jasota dator eta ez dauka antolamolde (komunikabide beraiek) beharrik gabe sozietatea erabiltzeko. 

Bazkide eta bazkideentzat eduki dezaten ekintza bakarrikaren kontrol eraginkorraren%50a baino gutxiago laneko errendimendua gogoan hartu ahal izango dute eta kobratu nominaren bidez bere zerbitzuak administratiboak badira eta bere jarduera ez dago IAEren tarifen bigarren sailean jasotakoa.

Eta horregatik amaitzen da, si langile autonomo pertsona sozietate faktura, murriztapena fakturazioaren langile autonomo pertsonari ezartzen zaio (jardueraren etekinak). Bestalde, si el langile autonomo pertsona sozietateak nomina (laneko errendimenduak), murriztapena hartzen du fakturazioaren sozietatera. ezartzen da


Bi gizarteren pertsona administratzailea banaiz jarduera desberdinekin, enpresa bien datu ekonomikoak kontuan izan behar ditut betetzeari begira fakturazio eta etekin garbiaren baldintzekin?

Bai, enpresa bien datu ekonomikoak kontuan izan behar da eta bete ezarritako baldintzekin.


Nire jardueraren etendura aurrekoa bada 2021eko otsailaren 1ean eta jada prestazioa eskatzeko epea pasatu du de Pecane 13. artikuluaren Etendura, prestazioa eskatu ahal dut Pecane 5. artikuluaren Etendura?

Bigarren xedapen iragankorrak, langile autonomo pertsona egon behar da jasotzen 2021eko urtarrilaren 31n prestazioa. Eskaera epez kanpo aurkeztua izan bada eta ezin retrotraer etendurara hurrengo egunaren datara 15 lanegunak, eskaera gainditu dituztelako atzera bota izango da egoteagatik epez kanpo.

Dei egiten diogu, kasu horretan, beste prestazio bat eskatzera artikuluak bezala 6 edo 7 (Pecane Falta edo POECATA3). De artikuluari ere ez ezin izango dio sarbide izan 5 arau esekitzailea 2/2021 ELDeko indarrean sartzera aurrekoa bada.


Egin beharreko etxera eramateko zerbitzua hasten badut, take away edo terraza instalatzen dut (edo murrizketek amaitu dute), prestaziora uko egin behar dut de Pecane Etendura eta osoa itzuli edo berak datan amaitzen du adierazi? Eta gero prestazioa eskatu ahal izango dut de POECATA3, 7. artikulua?

Etenduraren jaikialdia baino lehen jarduera hasten bada, idatziz jardueraren berrabiaketaren data komunikatu behar izango du, unea prestazio ekonomikoa etengo dio. Era berean gozatuko du prestazioaren exonerazioaren berrabiaketara hurrengo hilabetearen azken eguneraino jardueraren.

Jarduera berrabiatu ondoren, 2/2021 ELDeko beste prestazio bat eskatu ahal izango duzu prestazio honetarako exijitutako baldintzak betetzen badituzu.


Salmenta ibiltarira udalerri desberdinetan, ematen banaiz eta hauek jarduera guztia etenda dute gutxiago funtsezkoa, eta udalerrien batean etendakoa egoteko uzten du jarduera ez funtsezkoa, prestazioaren onuradun pertsona izateko utziko dut de Pecane Etendura?

Udalerrien batean zure jarduera berrabiatzen baduzu, hauen bidez prestazioak onartu zintuen zuri behar izango duzu informatu idatziz jardueraren berrabiaketaren data, prestazio ekonomikoa etengo dizun zuri unea. Era berean gozatuko duzu prestazioaren exonerazioaren berrabiaketara hurrengo hilabetearen azken eguneraino jardueraren.

Jarduera berrabiatu ondoren, 2/2021 ELDeko beste prestazio bat eskatu ahal izango duzu prestazio honetarako exijitutako baldintzak betetzen badituzu.


Baino gehiago badaukat jarduera bat eta haietako bat ez dago etendakoa, prestazioa eskatu ahal dut de Pecane Etendura?

EZ, etendako jarduera guztiak izan behar ditu.


Prestazioa jasotzen ari banaiz de Pecane urtarriletik 13.1. artikuluaren Etendura eta etendurak otsailean, bukatzen du eskatu ahal dut el POECATA3 otsailaren 1etik aurrera?

Ez, prestazioa jasoko du de Pecane Etendura bukaeraraino otsaila eta ondoren, jasoko luke POECATA3 martxotik aurrera. Uko egitea prestaziora de Pecane Etendura prestazio osoaren itzultzea. da


Sozietatea langile autonomo pertsona banaiz eta kotizatzen dut oinarri minimoak nire jardueragatik, zer zenbateko jasoko dut prestazioaren Pecane Etendura?

Kotizazio-oinarri minimoak%50 jasoko du de 944.40, baina langile autonomo pertsona bezala sozietateak kotizatuko du.


Prestaziora sarbide izan ahal dut de Pecane Etendura erretiro aktiboa egoeran banago?

Bai, nahiz eta egiaztatu behar izango duen erretiratu aktiboa dena.


Prestazioaren kontsumitutako aldia Pecane Etendurak eta Faltak, 5 eta 6. artikuluek, jardunari uztearen prestazioaren etorkizun kobratzearen aldiak gutxituko ditu?

Prestazio hauen pertzepzioaren denborak prestazioaren aldiak ez gutxituko du jardunari uzteak eta haiei eskubidea etorkizun batean. izan ahal du


Si jada jardunari uzteak kotizatutako hilabeteak kontsumitu ditut, prestazioa eskatu ahal dut de Pecane Falta?

Bai.


Bakarrik geratzen bazaizkit kotizazioaren bi hilabete para el POECATA3, ondoren eskatu ahal izango luke Pecane izatean Falta kontsumitutakoa?

Bai, eskatu ahal izango du el Pecane aipatutako Falta 6. artikuluan.


Jasotzen ari banaiz el Pecane Falta eta beraren pertzepzioan zehar betetzeagatik nire prestazioa iraungitzen da gabealdia, eskatu ahal dut el POECATA3?

Bai, jasotzen ari bada el Pecane Falta eta prestazioaren pertzepzioan zehar faltaren baldintzak betetzen ditu, hau borondatez iraungi ahal da eta eskatu ahal izango du el POECATA3, edo egin jasotzen la de Pecane Falta ere maiatzaren 31n.


Jasotzen ari banaiz el Pecane Falta eta beraren pertzepzioan zehar betetzeagatik nire prestazioa iraungitzen da gabealdia, prestazioaren pertzepzioa del POECATA3 automatikoa da?

No, al tratarse de una prestación diferente, al extinguirse esta prestación, en este caso por no cumplir la carencia requerida, debes cursar la solicitud de la nueva prestación (POECATA3). Mutuak borondatez prestazio berriak ezin du izapidetu, pertsona bera interesdunaren aldetik eskaera bat egon behar delako.


2020ko urtarrilaren 1ean langile autonomo pertsona bezala alta eman banintzen, eta betetzen dut con 2021eko otsailaren 01ean faltaren 12 hilabeteak, zer seihileko edo hiruhilekoek erabiliko dute fakturazioaren murrizketaren frogapenerako, prestazioan de Pecane Falta, 2019ko bigarren seihilekoa ez dagoelako fakturaziorik?

Bestela jarduera 2019an dauka ezin egin konparazioa, beraz ez du betetzen prestazio honetara sarbide izateko baldintza. Beraz, eskatzeko aukera kontsultatu behar izango du artikuluan jasotako prestazioa. 6.


Bestela fakturazioaren baldintzak betetzen ditut del POECATA3 eta faltarekin langile autonomo pertsona naiz, eskatu ahal dut el Pecane falta?

Bai, beti ere bete 6. artikuluan ezarritako baldintzak.


Langile autonomo pertsona bat naiz 2019an jarduera bat zuen eta 2021ean beste desberdin bati aldatu dut. Nola alderatuko dute kasu honetan diru-sarreren murriztapena prestazioan de POECATA3?

Prestazio honetara sarbide izateko jarduera bera aldietan mantendu behar du alderatzera. Si ha cambiado de actividad de manera que no se puede realizar la comparación no cumple el requisito para acceder a esta prestación, así que debería consultar la posibilidad de solicitar la prestación recogida en el artículo 6.

Koadroak jasotako prestaziora sarbidea laburtzen dute 6. artikuluan.


Zer eman behar izango dut langile autonomo pertsona bezala erretiroko adin arrunta betetzen badut eta lotutako jardunari uztearen prestazio bat jasotzen ari naiz a Covid?

Erretiroko adin arrunta lortu badut Mutuari GSINen erretiroaren simulazioaren txostena eman behar diot egiaztatzeko ez daukadana sarbidea erretiro-pentsiora faltaren faltak.

Bakarrik erretiroa guztizkoa prestazioarekin bateraezina da de POECATA3.


Prestazioa jasotzen ari banaiz de POECATA3 2021eko maiatzaren 31ra arte eta ondoren RETAn, baja ematen naiz gelditze arrunta eskatu ahal izango dut?

Bai, baina denbora kalkulatu behar izango du berari geratu beste prestazio batzuen kontsumituta ez.


Bestela 2019ko bigarren seihilekoan diru-sarrerak izan ditut. niri dagokio jaso prestazioa de POECATA3?

Ez, ez dagoelako konparazioaren denboraldia.


2019ko abenduaren 01ean RETAn. alta eman banintzen diru-sarreren murriztapena kalkulatu ahal da eskatzeko el POECATA3?

Bai, diru-sarreren murriztapena kalkulatuko delako bigarren seihilekoan altaren egon den denboraldi proportzionalarekin 2019ko 2021eko lehen seihilekoarekin.


Parte-hartzearen%50arekin langile autonomo pertsona bat naiz Ondasun-erkidego batean. Prestaziora sarbide izan ahal dut de POECATA3?

Bai. Alde batetik, prestazio honetara sarbide izateko 2021eko lehen seihilekoan murriztapen bat egiaztatu exijitzen da fiskalki diru-sarrera konputagarrien%50a baino gehiagoko bere konturako jardueraren de lo habidos 2019ko bigarren seihilekoan; halaber ez egon lortutakoa 2021eko adierazitako seihilekoan zehar etekin garbi konputagarri batzuk fiskalki 7.980 eurotara nagusiak. Eta beste batetik, ondasun-erkidegoak esleipenean erakundea bezala zergak ordaintzen du errenten X. Tituluaren 2. Sailean araututako erregimen bereziaren arabera de la LIRPF, eta sozietate zibilak sozietate-zergaren bidez zergak ordaintzen du. Komunero babezala hiru hileko eraren erkidegoaren gastu eta diru-sarreren kontua eman ere behar da 130. Ereduaren bidez edo 131. Eredua. Hortaz, prestazio honi dagokionez pertsona autonomo independentea da eta berari eskubidea izango dio.


Prestaziora sarbide izateko baldintza guztiak betetzen baditut de POECATA3, baina daukat transferitu pentsatuta edo apirilean nire negozioa eten, ahal du jaso prestazio hau?, eta noiz arte? Baldintzak ez betetzeagatik prestazioa itzuli behar izango dut ere 2021eko maiatzaren 31n?

Transferitzen badu edo negozioa ixten du, jarduera izateko uzten du, eta horregatik baja emango den prestaziora eskubidea egunetik izateko utziko du com pertsona autonomoa.


Senide kolaboratzailea langile autonomo pertsona naiz prestazioa eskatu ahal dut de POECATA3?

Bai, baldintza guztiekin betetzen badu 7. artikuluan ezarritakoak.


Langile autonomo pertsona bezala RETAn alta eman banintzen eta hasi nuen kotizatzera DASTATZEAK 2020ko apirilaren 1ean eta ez dut betetzen 2021eko apirilaren 1era arte faltaren 12 hilabeteak, eskatu ahal izango luke el Pecane otsailerako eta martxoa Falta, eta gero eskatu el POECATA3 apirilaren 1etik?

Ez, eskatu behar izango du el Pecane denboraldi guztirako Falta, al ez diru-sarreren murriztapena alderatzeko faltarik edo aukerarik izan 2019ko bigarren seihilekoaren.


Nola pertsona langile autonomoak RETAn altaren estatua egon behar dut jaso ahal izateko prestazioa de PETECATA3?

Bai, RETAn altaren estatua egon behar dut ELDaren 8. artikulua adierazten duen aldietan 2/2021, 2018ko urtarrilaren 1etik. Hau da, minimoa 4 hilabete eta urteetako bakoitzean 6 hilabete maximoa 2018 eta 2019, eta hilabete hauen bi gutxienez sartu urtarrila eta ekaina urte bakoitzaren.


Nola pertsona kooperatiba baten langile autonomo eta bazkideak eskubidea hartzeko daukat prestazioa de PETECATA3?

Bai, beti ere bete 8. artikuluan ezarritako baldintzak.