Jardunari uztearen ezohiko prestazio Berria 13.2. artikuluena autonomoentzat ez kaltetuak izanez bere jardueraren itxierak bere diru-sarrerak gutxituta begiratzen dituzte

-an argitaratutakoa: 2020/07/06

Ez kaltetuak izanez bere jardueraren itxierak langile autonomoentzako jardunari uztearen ezohiko prestazio Berria 13.2. artikuluen bere diru-sarrerak gutxituta begiratzen dituzte eta ez dute jardunari uzte arruntaren prestaziora sarbidea (POCATA) edo errege lege-dekretu honen IV. xedapen gehigarrian aurreikusitako jardunari uztearen prestazio arrunta.

Prestazio hori eskatzeko epea amaitu da.

Baldintzak

 • Kide eginda egon eta altan RETAn/RETA-Mar desde 2020ko apirilaren 1a baino lehen.
 • Hallarse Gizarte Segurantzaren kuoten ordainketaren jakinaren gainean.
 • Jardueraren etenduraren datan baldintza ez betetzen dute, gonbidapena ordainketara ikasiko da para 30 egun natural buruan sartu kuota bidezkoak. Agerikoaren erregularizazioak eskubidearen erosketarako efektuen udalbatzak produzituko ditu prestaziora.
 • Ez prestaziora eskubidea izan jardunari uzte arruntak (POCATA) edo benetako honen IV. xedapen gehigarrian aurreikusitako jardunari uztearen prestazio arrunta Dekretu-lege.
 • Ez bere konturako jardueratik datozen diru-sarrerak izan lanbide arteko soldata minimoei 2020. ariketaren azken hiruhilekoan nagusiak.
 • 2020ko laugarren hiruhilekoan pairatzea bere konturako jardueraren diru-sarreretan murriztapen bat de behintzat diru-sarrerei dagokionez% 50 habidos 2020ko lehen hiruhilekoan.
  • Diru-sarreren murriztapenaren kalkulurako lehen hiruhilekoan altan aldia kontuan izango da 2020ko eta diru-sarreren zati proportzionalarekin alderatuko da habidos laugarren hiruhilekoan denbora berak.

Zenbatekoa 

 • Dagokion kotizazioaren oinarri minimoaren% 50a garatutako jarduerara.
 • Cuando elkarrekin bizi bizileku bera batean bi edo bizikidetzaren antzeko familiako lotura edo unitateagatik lotutakoak kideak gehiago eskubidearekin prestazio hau, kopurua prestazio bakoitzaren% 40ko izango da.

Eskaeraren iraupen eta epe

 • Aurkeztutako eskaeretarako urriaren lehen 15 egun naturaletan, iraupena maximoaren izango da 4 hilabete, devengándose sartu urriaren 1ean eta 2021eko urtarrilaren 31n.
 • Para las eskaera ondoren aurkeztutakoak, efektuak eskaeraren aurkezpenera, hurrengo hilabetearen lehen egunean ezarrita geratzen dira devengándose sartu data hau eta 2021eko urtarrilaren 31n.

Bateraezintasunak 

 • Ordainketa baten pertzepzioarekin lan baten garapenak besteren kontura, izan ezik besteren kontura lanaren diru-sarrerak izan behekoak 1,25 aldizi lanbide arteko soldata minimoaren zenbatekoa.
 • Norberaren konturako beste jardueraren kasuan.
 • Sozietate batetik datozen etekinen pertzepzioarekin.
 • Gizarte Segurantza bateraezinaren prestazio baten pertzepzioarekin garatzen zuen jardueraren jarduerarekin (ITa, SREL, CUME).
 • Laguntzekin flotaren geldierak.

Kotizazioa 

 • Behar duten mantenerse RETAn altaren/RETA-Mar jarraitu etendako jarduera bitartean.
 • Egongo dira kargugabetuta de kotizatzeko beharra.
 • Jardueraren itxieraren neurria adoptatzen da exonerazioaren aldi honek hilabetearen lehen egunetik ulertzen du neurria jasotzen da hurrengo hilabetearen azken eguneraino.
 • Aldi hau gogoan hartuko da bezala kotizatutakoa eta estali prestazioa kotizazioak erakundeek hartuak izango dira.
 • Kotizazio-oinarria prestazioaren hasierako unean ezarritakoa izango da eta pertzepzioaren aldi guztian zehar mantenduko da.
 • Dute kotizatzeko beharra jardunari uzteak hurrengo hilabetetik aurrera a amaitu prestazio honen pertzepzioa bestela kotizatzen ari ziren kontzeptu honek prestazio hau jaso baino lehen.

Lanaren Kooperatiben bazkide Langileak

 • Prestazio honetara sarbide izan ahal dute prestazio honetan ezarritako baldintzak betetzen badituzte eta enkoadraketak dagokion erregimen berezian langile autonomoak bezala erabaki dituzte.

Jardunari uzte Arruntarekin bateragarritasuna 

 • Eskubidea prestazio honetara iraungiko da si beraren pertzepzioan zehar prestaziora eskubidea eragiteko baldintzak biltzen dira aztertutako jardunari uzteak arau honen IV. xedapen gehigarrian edo prestazioarekin jardunari uzte arruntak (POCATA), interesdunari doa eskubidearen kalterik gabe dagokion prestazioa eskatzera.

Eskaeraren ebazpena 

 • Estali prestazio hauek erakundeak behin-behineko ebazpena diktatuko dute izana bidezkoa, estimatzen edo eskubidea gutxiesten.

Aurkeztera dokumentazioa 

 • Jasotzen dute diru-sarreren zinpeko aitorpenen besteren kontura lanaren ondorioz.
 • Jasotzaileak dauka enpresa-ziurtagiri bat eta Errenta-Aitorpena aurkezteko beharra prestazioaren prestazioaren erakunde kudeatzailera cuando horrela berari eskatu.
 • Babakomunikazioena informatzen kideen zenbakiaren familia-unitatea integratzen dute eta haietako bat da edo jardunari uztearen prestazio beraren jasotzailea izan ahal da edo algúna du beste mota bat diru-sarrerak.

Behin-behineko Erabakien berrikusketa 

 • 2021eko martxoaren 1etik aurrera behin-behineko erabaki guztiak gainbegiratu burutuko dira onartutakoak.
 • Interesdunaren, baimena, Mutuak badu bilduko zezaten Ogasun Ministerioaren datu zergadunak dagozkion 2020.
 • Bestela langile autonomoak esandako baimena du mutua kolaboratzaileari eman behar izango diote:
  • 2020ko BEZaren urteko laburpen aitorpenaren 390 ereduaren kopia.
  • 130. ereduaren kopia dagokion la autoliquidación 2020. urtearen IRPFaren ordainketa zatikatuan.
  • Pertsona fisikoen Errenta-Aitorpena edo enpresen ziurtatutakoa non idatziz jasota geratu besteren kontura jasotako ordainketak.
  • Langile autonomoak zergak ordain dezaten IRPFean kalkulu objetiboak (131. eredua) egiaztatzeko beharrezko dokumentazioa eman behar izango dute agindu honetan exijitutako diru-sarrerak.
 • Interesdunak ez dauka eskubidea prestaziora:
  • kopuruen erreklamazioaren izapideak hasiko dira zenbatekoa ezartzen ebazpena diktatzen bidegabe jasotak kopuruaren berriz integratzera.

Uko egin prestaziora 

 • 13.2. artikuluan araututako prestazioaren ordainketa eskatu duen langilea ahal du:
  • prestaziora uko egitea 2021eko urtarrilaren baino lehen noiznahi efektuek uko egitea hornitzen hurrengo hilabetea bere komunikaziora.
  • Prestazioa norberaren ekimenez itzuli jardunari uzteak espero izateko beharrik gabe mutua kolaboratzailearen erreklamaziora, cuando gogoan hartu 2020ko laugarren hiruhilekoan zehar jasotako diru-sarrerek edo fakturazioaren erorketa en eses aldi bera eskubidearen dagokion galerarekin 2. atalean ezarritako atariak gaindituko dituzte prestaziora.

Uko egitea prestaziora aurkeztu nahi baduzu:

Dagoeneko bideratutako eskaeren zuzenketak