COVID-19aren ondoriozko krisiak kaltetutako langile autonomoentzako prestazioak

-an argitaratutakoa: 2020/04/06

 

24/2020 ELDan sartzen diren prestazioak

-an argitaratutakoa: 2020/07/01
-an argitaratutakoa: 2020/07/01

Prestazio berri hau ez da bateragarria arau honen 8. artikuluan arautzen den kotizazio salbuespenarekin.

Bertara sartu ahal izateko, langile autonomoak baldintza hauek bete behar ditu:

 • Etorri jasotzen jardunari uzteak ezohiko prestazioa dagokion 2020ko ekainaren 30a.
 • 2020ko uztailaren 1ean Araubide Berezian alta emanda egotea eta hala jarraitzea prestazioa jasotzen den bitartean.
 • Jarduera eteteagatiko ohiko prestazioa jasotzea.
 • Kotizatutakoak izatea estaldura honekin, gutxienez, 2019ko uztailaren 1etik 2020ko ekainaren 30ean, jarraitutako eraren.
 • Ez egon adin arrunta beteta erretiroaren kotizaziopeko pentsiora eskubidea eragiteko, izan ezik autonomoa ez izango zezan horretarako eskatutako kotizazioaren denboraldia egiaztatutakoa, behar egiaztatzeko.
 • Jakinaren gainean aurkitzea kuoten ordainketan 2020ko uztailaren 1ean. Gizarte Segurantzari Dena den, si data horretan baldintza hau ez zedin beteko, ordainketara gonbidatuko du para 30 egun naturaletako epe luzaezinean sartu kuota bidezkoak. Agerikoaren erregularizazioak eskubidearen erosketarako efektuen udalbatzak produzituko ditu babesera.
 • Kasuan langile autonomoa izan bat edo langileak gehiago bere kontura, prestazioak betetzea eskatzeko unerako egiaztatu behar izango du laneko betebehar guztien eta Gizarte Segurantzaren izana hartutakoak. Horretarako ardurapeko adierazpen bat izenpetuko du, eskatutakoa izan ahal izanez Universal Mutuak eman dokumentu zehatzak muturreko hau egiazta dezaten.

Eskubidearen behin-behineko onespenaren ondoren egiaztatu behar izango da:

 • Fakturazioan 2020. urtearen hirugarren hiruhilekoan zehar murriztapen bat de behintzat 2019. urtearen aldi berari dagokionez%75.
 • Ez egon 2020ko hirugarren hiruhilekoan zehar lortutakoa 5.818,75 eurotara etekin garbi nagusi batzuk.
 • Etetearen kasuan aldi honetan zehar gelditzearen datatik azken eguna kontuan hartuko da gelditzearen hilabetearen eta prestaziora eskubidea zehazteko prorratearán altaren pasatuta hilabeteek hiruhilekoaren etekin garbiak, ez hileko 1.939,58 euro pasatu ahal izanez.

Prestazioaren hasiera eta iraupena.

Prestazio honek ahal izango du jaso gehienez irailaren 30era arte 2020ko. Data honetatik aurrera, prestazio arruntaren pertzepzioa jarraitu ahal izango luke jardunari uzteak, cuando gertatuko baja Erregimen Berezian eta prestazio arrunt honetarako aurreikusitako baldintzak beteko zitezen, 330. artikuluan aurreikusitakoak eta Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren hurrengoak, ondorioztatzen prestazio honen iraupenaren eta honi eskubidea izango zedin 2020ko uztailaren 1etik jasotako denboraldia.

Prestazioaren onespena behin-behinekorekin burutuko da betidanik uztailaren 1eko efektuekin eskaera orainaldia uztailaren 15a baino lehen. Aurkako kasuan efektuak eskaeraren aurkezpenaren biharamunean ezarritakoak geratzen dira, urtarrilaren 31tik aurrera erregularizatutakoa izan behar 2021eko.

Prestazioaren kopurua.

Prestazio ekonomikoaren oinarri arautzailea jardunari uzteak, hauen bidez oinarrien batezbestekoa izango da hubiere hamabi hilabeteetan zehar kotizatutakoa jarraitutakoak eta berehala aurrekoak hilean 2020ko uztaileko.

Gozamenaren bere denboraldi guztian zehar prestazioaren kopurua,,%70 oinarri arautzailera ezartzen zehaztuko da.

Prestazioaren gehienezko zenbatekoa jardunari uzteak errenten adierazgarri publikoaren%175eko izango da efektu askotarikoen, izan ezik langile autonomoa izan bat edo seme-alabak gehiago bere kontura, eta bere kasuan kopurua izango da, hurrenez hurren,%225eko edo%200eko esandako adierazgarriaren.

Jarduera uzteagatiko prestazioaren gutxieneko zenbatekoa OAEAPren %107 izango da seme-alabarik bere kargura izatekotan.

Gutxitutako oinarri arautzaileetarako eta adingabeak oinarri minimora, horrela bermatutako zenbateko minimoa estimatu den kasuetan errenten adierazgarri publikoaren%80ko izango da efektu askotarikoen, kasuan langile autonomoa ez izan seme-alabak bere kontura.

Talde haietan, Gizarte Segurantzari kotizazio arauak garatzen dizkioten xedapenen arabera, autonomoak kotizazioaren oinarri minimo arrunta baino gutxiago kotizazioaren oinarri minimo bat aukeratu du langile autonomoentzat edo autonomoak, ez zaio izango aplikazioaren kopuru minimoa.

Ulertuko du ardurapeko seme-alabak dute, hauek izan hogeita sei urtetik beherakoak, edo ezintasun batekin nagusiak maila berdinean edo 33a baino gehiago ehunekoa, falta izan edozein izaera berdinen errentak edo lanbide arteko soldata minimoari nagusiak aparteko ordainsarien zati proportzionala kanpoan utzita, eta elkarrekin bizi onuradunarekin.

Langile autonomoa, denboran zehar egon dadina jasotzen prestazioak, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrean kotizazio guztiak sartu behar izango du, dagokion kotizazio-oinarrira indarreko motak ezartzen. Universal Mutuak langilea abonatuko dio, prestazioarekin batera gelditzeak jardueran, esklusiboki kotizazioen zenbatekoa gertakizun arruntei dagokiena.

Prestazioaren berrikusketa.

2020ko urriaren 21etik aurrera eta 2021eko otsailaren 1eko, Universal Mutua bilduko zezan alderdi eskatzailearen datu zergadunak Ogasun Ministerioaren, 2019. ariketen eta 2020, beharrezkoak jarraipen eta kontrolerako onartutako prestazioen. Egon ezean sarbidea informazio honetara, autonomoak Universal Mutuara, eman behar izango du en hamar biharamunak bere eskakizunera:

 • BEZaren autolikidazioari dagokion 303 ereduaren kopia, 2019ko eta 2020ko bigarren eta hirugarren hiruhilekoetako aitorpenei dagokiena.
 • PFEZa zatika ordaintzearen autolikidazioari dagokion 130 ereduaren kopia, 2019ko eta 2020ko bigarren eta hirugarren hiruhilekoetakoa.

Autonomoak IRPFean zergak ordaintzen badu kalkulu objetiboak (131. eredua) beharrezko dokumentazioa eman behar izango du edo balio izan erreferentziaren diru-sarrerak egiaztatzeko beste frogabide bat.

Uko egin prestaziora.

El trabajador autónomo que haya solicitado el pago de esta prestación podrá renunciar a ella en cualquier momento antes del 31 de agosto de 2020, surtiendo efectos la renuncia el mes siguiente a su comunicación, pudiendo devolver por iniciativa propia la prestación percibida sin necesidad de esperar a la reclamación correspondiente por parte de esta entidad cuando considere que los ingresos percibidos durante el tercer trimestre de 2020 o la caída de la facturación en ese mismo periodo superarán los umbrales exigidos para acceder a la prestación.

 

Eskaera egiteko plataformara online sarbide izan behar izango duzu:

-an argitaratutakoa: 2020/07/06

Prestazio berri hau ez da bateragarria arau honen 8. artikuluan arautzen den kotizazio salbuespenarekin.

Bertara sartu ahal izateko, langile autonomoak baldintza hauek bete behar ditu:

  • LAABen edo LAAB-Itsasoan gutxienez 5 hilabetez afiliatuta edo altan egotea 2018. eta 2019. urteetako martxotik urrira bitartean.
  • Erregimen Orokorrean ez egotea 120 egun baino gehiago altan edo altarekin parekatutako egoeran 2018.03.01etik 2020.03.01era bitarteko tartean.
  • Jarduerarik ez burutzea edo altan edo altarekin parekatutako egoeran ez egotea 2020ko martxotik ekainera bitarteko hilabeteetan.
  • Gizarte Segurantzako Sistematik inolako prestaziorik jaso ez jasotzea 2020ko urtarritetik ekainera bitarteko hilabeteetan, salbu eta hori bateragarria izango balitz langile autonomo gisa jarduera bat burutzearekin.
  • Ez egon 2020. urtean zehar lortutakoa gainditu 23.275 euroak diru-sarrera batzuk.
  • Kotizazioen ordainketan egunean egotea. Bestela beteko zezan baldintza hau, ordainketara gonbidatuko du para hogeita hamar egun naturaletako epe luzaezinean sartu kuota bidezkoak. 

Prestazioaren hasiera eta iraupena.

Prestazioaren behin-behineko onespenak 2020ko urriko hilabeteraino. eskatu ahal izango du 2020ko ekainaren 1eko efektuekin sortzera hasi ahal izango du eta bat izango du lau hilabetetako iraupen maximoa, eskaera lehenen barruan orainaldia uztailaren hamabost egun natural. Aurkako kasuan efektuak eskaeraren aurkezpenaren biharamunean ezarritakoak geratzen dira.

Prestazioaren kopurua.

Dagokion kotizazioaren oinarri minimoaren%70 abonatuko da egindako jarduerak Erregimen Berezian. Ez dira izango muga aplikazioaren maximoa edo zirkunstantzien arabera minimoa autonomoaren senideak.

Prestazioaren pertzepzioan zehar kotizatzeko betebeharra ez da egongo, alta egoeran langilea jarraitzen edo altara dagokion Gizarte Segurantzaren erregimenean onartutakoak. Kotizazioak, hauen bidez ez egon kotizatzeko betebeharra hartuak izango dira Universal Mutuak.

Bateraezintasunak.

Prestazio hau lanarekin bateraezina da besteren kontura eta Gizarte Segurantzaren edozein prestaziorekin onuraduna etorriko jasotzen izan ezik kanpoan bateragarria jardueraren jarduerarekin langile autonomo bezala, jarduera honek diru-sarrerak ez gainditu 23.275 euroak.

Itsasoko langileen Berezia, prestazio hau Erregimenean barne langile autonomoentzat da, gainera, laguntzen pertzepzioarekin bateraezina flotaren geldierak.

Prestazioaren berrikusketa.

2021eko urtarrilaren 31tik aurrera, behin-behineko erabaki guztiak gainbegiratu burutuko da adoptatuak. Horretarako autonomoaren dagozkion datu zergadunak Ogasun Ministerioaren bilduko da 2020. urtearen bigarren seihilekora. Gertatzekotan datuetara sarbidea ezin izan izan obrantes zerga-administrazioetan, autonomoak Universal Mutuara eman behar izango du:

 • 2020ko BEZaren urteko laburpen aitorpenaren 390 ereduaren kopia.
 • PFEZa zatika ordaintzearen autolikidazioari dagokion 130 ereduaren kopia, 2020ko laugarren hiruhilekokoa.

Langile autonomoak arrazoi objektiboengatik ordaindu behar badu PFEZa (131 modeloa), erreferentziako diru sarrerak ziurtatzeko beharrezko dokumentazioa aurkeztu beharko du.

Uko egin prestaziora.

El trabajador autónomo que haya solicitado el pago de esta prestación podrá renunciar a ella en cualquier momento antes del 31 de agosto de 2020, surtiendo efectos la renuncia el mes siguiente a su comunicación, pudiendo devolver por iniciativa propia la prestación percibida sin necesidad de esperar a la reclamación correspondiente por parte de esta entidad.

 

Eskaera egiteko bete behar duzu el eskaeraren inprimakia eta bidali al postontzi administratiboa zure zentroaren hurbilago.

-an argitaratutakoa: 2020/07/06

Salbuespen hau 9. artikuluaren prestazioarekin bateraezina da goian deskribatutakoa eta jardunari uzteak prestazioa (8. ELDa/2015)

Hauek dira bete beharreko baldintzak:

 • LAABen edo LAAB-Itsasoan afiliatuta eta altan izatea.
 • Etorri jasotzen erasandako autonomoentzat ezohiko prestazioa eragindako krisiak por el COVID-19 2020ko ekainaren 30ean.

Langile autonomo guzti haiek ez joan jardunari uzte bateragarriaren Prestazio arrunta eskatzera bere konturako lanarekin (24/2020 Errege Lege Dekretuko 9. Artikulua) eta erasandako langile autonomoentzako jardunari uzteak ezohiko Prestazioa jaso dutena eragindako krisiak por el COVID-19 (Legearen EDa 8/2020), sarbidea salbuespen honetara. izango dute

Mutua Universal no es competente para reconocer esta exoneración, por lo que deberá dirigirse a la Tesorería General de la Seguridad Social para solicitar la información pertinente.

Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra informatu du ofiziozkoa salbuespenak egingo duela autonomo guztiei eta utzi ezohiko prestazioa jasotzeko autonomoak, mantendu alta dagokion erregimenean eta ez eskatu prestazio arrunta (bai jarduerarekin bateragarria jardunari uztea bezala arrunta).

Dena den, altan badago eta jardunari uzteak ezohiko prestazioa jaso du ekaineko bukaeraraino, bere kotizazioen salbuespen batera eskubidea dauka hurrengo kopuruen arabera (8. artikulua 24/2020 ELDa):

 1.  uztailaren hilabeteari dagozkion kotizazioen%100.
 2.  abuztuaren hilabeteari dagozkion kotizazioen%50.
 3.  irailaren hilabeteari dagozkion kotizazioen%25.

Salbuespen hau mantenduko da jaso gertatzekotan prestazioak Aldi-Baterako Ezintasunagatik edo beste subsidio batzuk mantendu denean kotizatzeko beharra.

 

-an argitaratutakoa: 2020/07/06

Zer egoeratan zaude?

Jardunari uzteak ezohiko prestazioa jaso baduzu ekainaren 30era arte alarmaren estatuan zehar 2020ko.

Ez jardunari uzteak ezohiko prestazioa jaso duzu ekainaren 30era arte alarmaren estatuan zehar 2020ko. 

-an argitaratutakoa: 2020/07/06

   

 

Erasandako autonomoentzat ezohiko prestazioa eragindako krisiak por el COVID-19

-an argitaratutakoa: 2020/07/01
-an argitaratutakoa: 2020/05/19

Hamargarren xedapen gehigarrietan oinarriturik eta Hamaikagarrena del Apirilaren 21eko 15/2020 Errege Lege-dekretua, ekonomia eta enplegua laguntzeko premiazko neurri osagarriei buruzkoa, ez erabaki zuten kudeaketarako Mutua Kolaboratzaile bat Bere Konturako Edo Langile Autonomoak Gizarte Segurantzaren erabakitako prestazioen, ezarritako epean (ekaina arte 2019), behar izango dute aukera izan, prestazio honetara eskubidea eragiteko, Mutua bati gehitzera. 

Batean egiteko aukera emangoen inprimaki bat online zure eskura jartzen dugu horretarako, bakarrik Universal Mutuara atxikimendua izapidea eta ezohiko prestazioaren eskaera erasandako langile autonomoentzako jardunari uzteak eragindako krisiak por el COVID-19.

Prestazio hau eskatzeko epea amaitu du.