13/2020 errege Lege-dekretua
. Honen bidez, apirilaren 7ko nekazal lanbidearen arloan premiazkoak erabakitako neurriak adoptatzen dira

-an argitaratutakoa: 2020/04/08

Errege Lege-dekretu honek dauka objektu nagusiak obraren eskuzko kontratazioa mesede egin lehen sektorerako, nahiz eta beste neurri batzuk aztertzen dira eragina dute prestazioetara eta bereziki langile autonomoen taldearen jardunari uztera.

Beraren hurrengo neurriak nabarmentzen dituzte:

Nekazal sektorerako aldi baterako kontratazioa (Artikuluak 1 5ari eta bigarren Xedapen Gehigarria)

Langabezia-prestazioa edo gainerako prestazio soziala bateragarri egiteko aukeren edo lanekoa, nekazal jardueren jarduerarekin, herri hurbilaren aldetik gaur egungo abagunean obraren esku nahikoa lortzeko asmoz ahal du laborantzaren lekuetara arreta jarri gehiegizko joan-etorriak sortu gabe laneko beharrak eta osasun publikoaren arauekin adostasun betean. Neurri hau ekainaren 30era arte aldi baterako aplikazioaren izango da 2020ko.

Neurrien onuradunak hurrengo hauekdira:

a) langabezia egoeran Pertsonak edo jardunari uztea.

b) Langileak eta bere kontratuek aldi baterako itxieraren ondorioz aldi baterako etendak ikusi dute jardueraren.

c) Langile migratzaileak eta bere lan-baimena amaitu ulertutako aldian sartu 2020ko martxoaren 14an eta 2020ko ekainaren 30ean.

d) Halaber ahal izango dute acogerse beste herrialde batzuetako gazte nazionalak, aurkitu egoera erregularrean 18ak arteko eta 21 urteak.

Laneko prestazioen bateragarritasuna con:

a) subsidioarekin langabeziagatik Nekazaritzako Erregimen Berezian barne behin-behineko langileen mesedean Gizarte Segurantzaren, edo behin-behineko langileentzat nekazal errentarekin Autonomia Erkidegoetan biztanle Gizarte Segurantzaren Nekazaritzako Erregimen Berezian barne Andaluziako eta Extremadurako.

b) etenduraren langabeziagatik laguntza ondorioztatuekin kausa ekonomikoek, teknikak, antolatzaileak edo ekoizpenaren, Estatutuaren Legearen testu bateginaren 47. artikuluan aurreikusitakoaren arabera Langileen, urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege-dekretuak onetsita, haien baztertzearekin aurreikusitako neurrietan bere jatorria izan dezaten 22. artikuluetan, 23 eta 25 martxoaren 17a 8/2020 Errege Lege-dekretua premiazko neurrien eragin ekonomiko eta sozialera aurre egiteko ezohikoak del COVID-19.

c) edozeinekin Lege Orokorraren testu bateginaren III. tituluan beste araututako langabeziagatik laguntza batzuk langabezia babesari buruzko Gizarte Segurantzaren.

d) prestazioekin eragindako jardunari uzteak aurreikusitako kausek Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 331. artikuluan, Legegintzako Errege-dekretuak onetsita 8/urriaren 30a 2015 haien baztertzearekin aurreikusitako neurrian bere jatorria izan dezaten 8/2020 Errege Lege-dekretuko 17. artikuluan, premiazko neurrien martxoaren 17ko eragin ekonomiko eta sozialera aurre egiteko ezohikoak del COVID-19 (geratu etendakoak Jarduerak, 8/2020 Errege Lege-dekretuan aurreikusitakoa betez, edo, beste kasu batean, bere fakturazioa aurreko hilabetean a prestazioa eskatzen da ikusi gutxitutakoa, behintzat, batean batezbestekoari dagokionez ehuneko 75 aurreko seihilekoaren fakturazioaren).

eten) izaera ekonomikoaren beste prestazio batekin edo beste onura bat edo izan lanarekin bateraezina edozein Administraziok emandakoa gizarte-laguntza, edo, gabe serlo, diru-sarreren pertzepzioaren ondorioz lan-jarduerak araudian errenta garrantzitsuen mugak pasatuko lirateke prestazio motari dagokion.


Alarmaren estatuaren deklarazioaren ondorioz Gizarte Segurantzaren erakunde kudeatzaileen prozeduren izapiderako sinplifikazioaren neurriak. (Hirugarren xedapen Gehigarria)

  1. Gertatzekotan pertsona interesduna falta izango zezan ziurtatutako elektronikoa edo kode iraunkorra, komunikazio-kanala eta honen bidez bere eskubideak jardun ahal izango du, dokumentuak aurkeztu edo izapide edozein egin edo zerbitzuak eskatu, egoitza Gizarte Segurantzaren Egoitza elektronikoan kokatutakoa dago.seg-sozial.gob.izapideetara «lasterbidearen bidez da ziurtatutakorik» gabe Gizarte Segurantzaren www.seg-social.eswebetik erabilerraza eta prestazioak kudeatzeko erakunde kudeatzaile trebearen arabera, xede horretarako ezarritako esteken bidez.
  2. Gertatzekotana pertsona interesduna falta izan ziurtatutako elektronikoa edo kode iraunkorra, aldi baterako interesdunak deklaratutako nortasuna onartuko da, erakunde kudeatzailea egin ahal du frogapenen kalterik gabe, komunikabideen bidez jada nortasuna sarbidearen bidez egiaztatzeko ezarritakoak Sistemara SVDIR, Egiaztapena inplementatzen du eta Nortasunaren Datuen Kontsulta eta halaber Datuen Kontsulta Padronales (SECOPA) erabiltzen eremua Pros@ Gizarte Segurantzaren aplikazio korporatiboen eta beste antzeko komunikabide batzuk.

Alarmaren estatuaren deklarazioaren ondorioz Estatuko Enpleguko Zerbitzu Publikoaren eta Itsasoko Gizarte Institutuaren prozeduren izapiderako sinplifikazioaren neurriak. (Laugarren xedapen Gehigarria)

Prozeduren izapiderako sinplifikazioaren ezohikoak neurriak hartzen dira aukera eman dezaten Estatuko Enpleguko Zerbitzu Publikora eta Itsasoko Gizarte Institutura konpondu behin-behineko eraren herritarrek aurkeztutako langabeziagatik laguntzen eskaerak.


Erretiro-pentsioaren bateragarritasuna izendapenarekin osasun-profesionalen estatutupeko langile bezala (hirugarren Azken xedapena)

Arrisku guztiei Gizarte Segurantzaren babesaren estaldura handitzen zaie, bai gaixotasun arruntagatika bai gaixotasunagatiko profesionala eta istripuagatik izan edo ez lanaren, istripua barne in itínere, ez izanezen aplikazioaren profesional hauei, jarraitu bateragarritasunaren erregimen honetan, mugak babesaren denboran zehar Gizarte Segurantzaren arauak aurreikusten dute erretiro aktiborako.

A los egoki efektu 4. atala aldatzen da eta atal berri bat barne hartzen da 5 11/2020 Errege Lege-dekretuko hamabosgarren xedapen gehigarrira, martxoaren 31ko, hurrengoarekin:

Hamabosgarren xedapen gehigarria. Erretiro-pentsioaren bateragarritasunaren efektuak izendapenarekin estatutupeko langile bezala egindako osasun-profesionalen Aginduaren babesean SND/232/martxoaren 15a 2020 kudeaketarako giza-baliabide eta komunikabideen arloan neurriak hartzen dira egoeraren eragindako krisi sanitarioaren por el COVID-19.

  1. Besteren kontura lan honen egitean zehar erretiro-pentsioarekin bateragarria, autonomia erkidegoak edo, bere kasuan, Kudeaketa Sanitarioaren Institutu Nazionala (INGESA), eta langileak subjektuak daude a afiliazioko beharra, alta, baja, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 16. artikuluan aurreikusitako datuen aldaketa eta a 18. artikuluen hitzetan kotizatzeko beharra eta 19 lege-testu beraren, ez izanez aplikazioaren beraren 153. artikuluan prestatutakoa.
  2. Lan honen egitean zehar kontingentzia arrunt guztien aurrean babestutakoak egongo dira eta profesionalak, bildu beharrezko baldintzak para causarlas, izanez mugaren erregimena aplikazioaren ostatuen, bateraezintasunak eta aukeraren eskubidearen ariketa, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginean aurreikusitakoak.”

Fabrikazio de osasun-produktu (seigarren Xedapen Gehigarria)

Larrialdiaren egoeran zehar zirikatutako osasun publikoaren por el COVID-19, ezartzen da la ez entsegu kliniken baimenaren prozeduretan aurreikusitako tasen aplikazioa ikerketarako lotutako sendagaien eragindako krisi sanitarioarekin por el COVID-19, funtzionamenduaren aurretiko lizentziaren prozeduretan, fabrikaziorako ezohiko lizentziei dagokionez osasunaren babes publikorako beharrezko osasun-produktuen eta egoeran hornikuntza bermatzeko eragindako krisi sanitarioaren por el COVID-19 eta halaber ikerketa klinikoen baimenaren prozeduretan osasun-produktuekin, eragindako krisi sanitarioari dagokionez egindakoak por el COVID-19.


Xedapen gehigarriaren indargabetze arauemailea vigesimoprimera martxoaren 31ko 11/2020 Errege Lege-dekretuko. Honen bidez, premiazko osagarriak gizarte eremuan eta ekonomikoan neurriak hartzen dira aurre egiteko al COVID-19 (Xedapen. Indargabetzaile bakarra)

Zehazki indargabetzen da:

Xedapen gehigarria vigesimoprimera. Guztizko konfinamenduaren ezohiko egoeran aldi baterako ezintasuna.

Salbuespen gisenean, eta efektuekin konfinamenduaren egoeraren hasieratik, eta dagokion bajako agiriaren bidez, derrigortutako langile haiei babes hau hedatuko zaie a desplazarse herriaren eta izan eta haiei funtsezko zerbitzuak uzteko betebeharra 10/2020 Errege Lege-dekretua aipatzen da, eta han herriaren konfinamendua gogoratu da izan bere bizilekua eta espresuki aukera ukatua izan dakion de desplazarse agintari eskudunak, era telematikoaren bere lana ezin du egin kausek ez enpresari egozgarriak eta honentzat bere zerbitzuak uzten dituzu edo langile berari eta ez izan eskubidea hartzeko inorra beste prestazio publiko bat.

Herriaren konfinamenduaren hitzarmenaren egiaztapena eta han joan-etorriaren aukeraren bizilekua eta ukapena dauka bizilekuaren udalak bidalitako ziurtagiriaren bidez egingo da osasun-zerbitzu publikoaren dagokion organoaren aurrean. Era berean, era telematikoaren lanaren egitearen ezintasuna enpresaren ziurtagiri baten bidez egiaztatuko da edo osasun-zerbitzu publikoaren organo beraren aurrean langile autonomoen kasuan ardurapeko adierazpen bat.”


6/2020 Errege Lege-dekretuko bosgarren artikuluaren aldaketa,. Honen bidez, martxoaren 10eko premiazkoak erabakitako neurriak adoptatzen dira eremu ekonomikoan eta osasunaren babes publikorako (Azken Xedapenetako lehenengoa)

Bosgarren artikulua. Ezohiko kontsiderazioa lan-istripura onartutako egoera bezala isolamenduaren aldien, kutsatze edo murrizketa eta han udalerriaren irteeretan izan birusaren ondorioz pertsona langileen bizilekua COVID-19.

1. Objektura babesteko osasun publikoa, gogoan hartuko dira, salbuespen gisa, onartutako egoera lan-istripura, esklusiboki Gizarte Segurantzaren sistemaren aldi baterako ezintasunaren laguntza ekonomikorako, pertsona langileen kutsatze edo isolamenduaren aldi haiek birusak eraginda COVID-19, izan ezik probatu da gaixotasunaren kutsatzea kausa esklusiboarekin uzkurtu da Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 156. artikulua adierazten du hitzetan lanaren egitean, urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege-dekretuak onetsita, eta bere kasuan lan-istripu bezala kalifikatua izango da

Ezohiko izaera berarekin, efektuekin irteeraren murrizketaren egoeraren hasieratik eta han udalerriaren izan bizilekua, eta dagokion bajako agiriaren bidez, langile haiei babes hau hedatuko zaie ikusi derrigortutakoak a desplazarse herriaren jardueretan zerbitzuak uzteko martxoaren 14ko 463/2020 Errege-Dekretuak eragina izanda ez. Honen bidez, egoeraren kudeaketarako alarmaren estatua adierazten da eragindako krisi sanitarioaren por el COVID-19, cuando agintari eskudunak udalerriaren pertsonen irteera mugatu gogoratu da eta han langile hauek izan bere bizilekua eta espresuki aukera ukatua izan dakien de desplazarse agintari eskudunak, era telematikoaren bere lana ezin dute egin kausek ez enpresari egozgarriak eta honentzat bere zerbitzuak uzten dituzte edo langile berari eta ez izan eskubidea hartzeko inorra beste prestazio publiko bat.

Herriaren murrizketaren hitzarmenaren egiaztapena eta han joan-etorriaren aukeraren bizilekua eta ukapena dauka dute bizilekuaren udalak bidalitako ziurtagiriaren bidez egingo da osasun-zerbitzu publikoaren dagokion organoaren aurrean. Era berean, era telematikoaren lanaren egitearen ezintasuna enpresaren ziurtagiri baten bidez egiaztatuko da edo osasun-zerbitzu publikoaren organo beraren aurrean langile autonomoen kasuan ardurapeko adierazpen bat.

2. Ezohiko prestazio honen iraupena bajako agiriak zehaztuta etorriko da eta dagokion alta.

Irteeretan murrizketaren kasuetan eta han udalerriaren izan bizilekua, eta haiei besteren konturako lengile pertsonak izateko martxoaren 29ko 10/2020 Errege Lege-dekretuko 1. artikulua aipatzen da. Honen bidez, besteren konturako lengile pertsonentzat ordaindutako baimen berreskuragarri bat arautzen da ez utzi funtsezko zerbitzuak, testuinguruan herriaren mugikortasuna gutxitzeko asmoz borrokaren aurka el COVID-19, efektuekin bajako agiri bat bidaliko da murrizketaren hasieraren datatik eta 2020ko martxoaren 29ko efektuekin altako agiri bat. Langile autonomo edo autonomoak izateko eskubidea prestaziora bajako agiriarekin hasiko da murrizketaren hasieraren datatik eta murrizketaren bukaeraren orain arte iraungo du. Aldi baterako ezintasunaren subsidio hau eskubidearekin bateraezina da Gizarte Segurantzaren prestazio batera, arriskuengatiko aldi baterako ezintasun arruntak barne edo profesionalak.

3. Prestazio hori izateko eskubidea izango du gertaera eragilearen datan Gizarte Segurantzaren edozein erregimenetan alta-egoeran dagoen bere konturako edo besteren konturako pertsona langilea.

4. Gertaera eragilearen data la honetan. Honen izango da isolamendua, langilearen murrizketa edo gaixotasuna, gogoratzen ari da kalterik gabe bajako agiria data horren ondoren bidali da.”


8/2020 Errege Lege-dekretuko 17. artikuluaren aldaketa, premiazko neurrien martxoaren 17ko eragin ekonomiko eta sozialera aurre egiteko ezohikoak del COVID-19. (Bigarren azken Xedapena)

17. artikulua. Jardunari uzteak ezohiko prestazioa erasandakoentzat alarmaren estatuaren deklarazioak egoeraren kudeaketarako eragindako krisi sanitarioaren por el COVID-19.

1. Salbuespen gisen eta amaitu 463/2020 Errege-Dekretuaren Bidez deklaratutako alarmaren estatua hilabetearen azken eguneraino mugatuta indarraldia,. Honen bidez, martxoaren 14ko egoeraren kudeaketarako alarmaren estatua adierazten da eragindako krisi sanitarioaren por el COVID-19, ezohiko prestazio bati eskubidea izango diote jardunari uzteak :

a) Langile Autonomoen erregimen Berezian barne langile autonomoak, Sisteman barne nekazal langile autonomoak Nekazal Langile autonomoentzat Berezia eta Marren Langileen Erregimen berezian barne langile autonomoak eta bere jarduerak geratu etendakoak, aurreikusitakoa betez aipatutako Errege-Dekretuan.

b) Langile Autonomoen erregimen Berezian barne langile autonomoak, Sisteman barne nekazal langile autonomoak Nekazal Langile autonomoentzat Berezia eta Marren Langileen Erregimen berezian barne langile autonomoak, ez bere jardueran eteten, bere fakturazioa aurreko hilabete naturalean a prestazioa eskatzen da ikusi gutxitutakoa, behintzat, batean batezbestekoari dagokionez ehuneko 75 aurreko seihileko naturalaren fakturazioaren, cuando ez aurkitu jasotako egoeren batzuetan letretan c) eta d) hurrengoak.

c) Sisteman barne urtaroko izaeraren ekoizpenen nekazal langile autonomoak Nekazal Langile autonomoentzat Berezia eta halaber arrantzarako ekoizpenen langileak, marisqueras edo urtaroko izaeraren produktu zehatzen Marren Langileen Erregimen berezian barne, aurreko ekoizpenaren kanpainaren hilabeteetan bere fakturazio batezbestekoa a prestazioa eskatzen da ikusi gutxitutakoa, behintzat, batean hilabete beraiei dagokionez ehuneko 75 aurreko urtearen kanpainaren.

d) langile autonomoak CNAE 2009aren hurrengo kodeen batean jarduerak gara ditzaten: 5912, 5915, 5916, 5920 eta sartu el 9001 eta 9004 biak barne, cuando, ez bere jardueran eteten, bere fakturazioa aurreko hilabete naturalean a prestazioa eskatzen da ikusi gutxitutakoa en behintzat bat dagokionez egindako ehuneko 75 12an aurreko hilabeteak.

2. Prestazio honetara eskubidea eragiteko baldintzak dira:

a) kide eginda Egon eta altan, datan alarmaren estatuaren deklarazioaren, Bere Konturako Edo Langile Autonomoen Gizarte Segurantzaren Erregimen Berezian edo, bere kasuan, Itsasoko langileen Gizarte Segurantzaren Erregimen Berezian.

b) Gertatzekotan bere jarduera ez ikusi zuzenean etenda martxoaren 14ko 463/2020 Errege-Dekretuan aurreikusitakoa betez bere diru-sarreren murriztapena egiaztatu en, behintzat, bat ehuneko 75, letretan jasotako aldietan b), c) eta d) aurreko atalaren.

c) Hallarse kuoten ordainketan jakinaren gainean Gizarte Segurantzari. Dena den, si jardueraren etenduraren datan edo fakturazioaren murriztapenaren, alarmaren estatuaren deklarazioaren ondorioz, baldintza hau, organo kudeatzailea ez zedin beteko ordainketara langile autonomoari gonbidatuko du para hogeita hamar egun naturaletako epe luzaezinean sartu kuota bidezkoak. Zorpekoa erregularizatzeak babes-eskubidea eskuratzeko erabateko ondorioak izango ditu.

d) Ez prestazio honetara eskubidea eragiteko behar izango da dagokion Gizarte Segurantzaren erregimenean baja izapidetu.

3. Artikulu honetan araututako prestazioaren kopurua oinarri arautzailera ehuneko 70a ezartzen zehaztuko da, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren 339. artikuluan aurreikusitakoaren arabera kalkulatutakoa, Legegintzako Errege-dekretuaren bidez onetsitakoa 8/urriaren 30a 2015 Osterantzean kotizazioaren denboraldi minimoa egiaztatu da prestaziora eskubidea izateko, prestazioaren kopurua baliokidea izango zaie 70era kotizazioaren oinarri minimoaren ehunekoa Bere Konturako Edo Langile Autonomoen Gizarte Segurantzaren Erregimen Berezian edo, bere kasuan, Itsasoko langileen Gizarte Segurantzaren Erregimen Berezian, jardueraka dagozkionak.

4. Araututako jardunari uzteak ezohiko prestazioa artikulu honetan hilabete baten iraupen bat, izango du ampliándose, bere kasuan,. Honen hilabetearen azken eguneraino amaitu alarmaren estatua, gertatzekotan hau luzatu da eta izan hilabetea baino gehiago iraupen bat. Denborak ulertuko du bere pertzepzioaren bezala kotizatutakoa, kotizatzeko betebeharra ez da izango eta ez du gutxituko prestazioaren denboraldeek jardunari uzteak eta haiei onuraduna eskubidea etorkizunean. izan ahal du

5. Prestazio hau gizarte segurantzaren beste prestazio batekin bateragarria izango da onuraduna etorriko jasotzen eta kanpoan bateragarria garatzen zuen jardueraren jarduerarekin.

Eta horregatik langile autonomoei aipatzen zaie Erregimenean barne Itsasoko langileen Berezia, prestazioa jardunari uzteak laguntzen pertzepzioarekin bateraezina izango da flotaren geldierak.

6. Dagokien araubide berezian norberaren konturako langile gisa alta egin duten elkartutako lan-kooperatibetako bazkide langileek, era berean, eskubidea izango dute aparteko prestazio hau jasotzeko, betiere artikulu honetan ezarritako betekizunak betez.

7. Prestazio honen kudeaketa erakundeetara eta haiei egokituko da Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren Testu bateginaren 346. artikulua aipatzen da.

8. Jardueraren etendura gertatzekotan, 2020ko martxoan jardueraren egunei dagokion kotizazioa araututako prestazioak estalita ez artikulu honetan, ez kanpoan arauzko epearen barruan harpideduna diru-sarreraren, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren Testu Bateginaren 30. artikuluan aurreikusitako gainordainaren objektua ez da izango.

9. Artikulu honetan araututako prestazioaren onespenak ahal izango du solicitarse hurrengo hilabetearen azken eguneraino a alarmaren estatuaren bukaera gertatu zen. Erakunde kudeatzaileak, aurkeztutako eskaeraren arabera eta dokumentuak bere kasuan izan bidezkoa diktatuko duen emandakoek, estimatzen edo eskubidea gutxiesten. Alarma-egoera amaitzean, hartutako behin-behineko ebazpen guztiak berrikusiko dira. Gertatzekotan zein se askatu zein el interesdunak ez dauka eskubidea prestaziora, kopuruen erreklamazioaren izapideak hasiko dira bidegabe jasotak.

10. Fakturazioaren murriztapenaren egiaztapena informazio zenbakarriaren ekarpenaren bidez egingo da lo justifikatu, ahal izanez hacerse erregistroaren liburuaren kopiaren bidez igorritako fakturen eta jasotakoak; diru-sarrera eta gastuen eguneroko liburuaren; salmenta eta diru-sarreren erregistro liburuaren; edo erosketa eta gastuen liburuaren.

Langile autonomo haiek ez daitezen egon derrigortutakoak eramatera jardueraren bolumena, egiaztatzen duten liburuak murriztapena egiaztatu behar izango dute behintzat exijitutako% 75eko el de edozein onartutako frogabidek eskubidean.

Guzti eskaera behar izango lagunduta joan. Honen zinpeko aitorpen baten eskubidea prestazio honetara eragiteko exijitutako baldintza guztiek betetzen dira idatziz jasota geratu egin.”


11/2020 Errege Lege-dekretuko 34. artikuluaren 1. atalaren aldaketa,. Honen bidez, martxoaren 31ko premiazko osagarriak gizarte eremuan eta ekonomikoan neurriak hartzen dira aurre egiteko al COVID-19 (hirugarren Azken xedapena)

Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrera prestatzen du sei hilabetetako luzamenduak ematera , interesik gabe, enpresei eta langile autonomoei barne Gizarte Segurantzaren edozein erregimenetan, lo eskatu eta Sarreraren Ministroaren Aginduaren bidez ezarriko dira bete baldintzak eta baldintzak, Gizarte Segurantza eta Migrazioak, aurretiko hitzarmena Gobernuaren Batzorde Delegatuaren Kontu Ekonomikoetarako. Luzamendua, emana izan kasuetan, Gizarte Segurantzako kotizaziora enpresako ekarpenen ordainketara eragina izango du eta bilketa konjuntuaren kontzeptuek eta langile autonomoen kuotetara edo autonomoak, eta bere denboraldia de sortzen dut, enpresen kasuan apirilaren hilabeteen artean ulertutakoa egon dadin eta 2020ko ekaina eta, langile autonomoen kasuan sartu maiatza eta uztaila 2020ko, jarduerak egin dezaten ez aurkitu estatua dela eta etendakoak deklaratutako alarmaren martxoaren 14ko 463/2020 Errege-Dekretuak.

 

Indarra: 2020ko apirilaren 9a.

Indarraldia:

  1. Ekainaren 30era arte oro har 2020ko.
  2. Izapiderako sinplifikazioari buruzko hirugarren xedapen gehigarrian aurreikusitako neurriak Gizarte Segurantzaren erakunde kudeatzaileen prozeduren alarmaren estatuaren deklarazioaren ondorioz bere eraginkortasuna mantenduko dute arte, estatuaren indarraldiaren bukaeraren ostean alarmaren,, eta hau Gizarte Segurantzaren erakunde kudeatzaile desberdinen herritarrari arreta-bulego eta informazioaren funtzionamendua normaldu zaio Gizarte Segurantzaren Estatu-idazkariaren ebazpenaren bidez zehaztuko da eta Ostatuak, Estatuko Aldizkari Ofizialean. argitaratuko da
  3. Era berean, izapiderako sinplifikazioari buruzko laugarren xedapen gehigarriaren 1. atalean aurreikusitako neurriak Estatuko Enpleguko Zerbitzu Publikoaren eta Itsasoko Gizarte Institutuaren prozeduren alarmaren estatuaren deklarazioaren ondorioz, bere eraginkortasuna mantenduko dute arte, estatuaren indarraldiaren bukaeraren ostean alarmaren, prestazioen bulegoen herritarrari arreta-bulego eta informazioaren funtzionamendua normaldu zaiona Estatuko Enpleguko Zerbitzu Publikoaren , Zuzendaritza Nagusiaren pertsona titularraren ebazpenaren bidez esandako erakundearen, Estatuko Aldizkari Ofizialean. argitaratuko da

Deskarga 13/2020 Errege Lege-dekretua