Prestazio bereziak

-an argitaratutakoa: 2016/01/12

Prestazio Berezien Batzordeko lanaren bidez, laguntzen diegu, lan istripu edo gaixotasun bat eduki ondoren, premia egoeran dauden langileei eta senitartekoei. Eskainitako laguntzak honako hau har dezake barne: laguntza ekonomikoak, arreta psikologikoa eta bizi kalitatea mantentzearen alde egiteko beste jarduerak.

Prestazio Berezien Batzordeak laguntza eskaera bakoitza banaka aztertzen du eta kasu bakoitzari konponbide egokienak eskaitzen dizkio.

Laguntzen onuradunak

  • Langileak premia egoera bat ziurtatzen badute, lan istripu edo gaixotasun profresional bat eduki ondoren, baja medikoarekin.
  • Senitarteko zuzenak premia egoera bat ziurtatzen badute, babestutako langilea hil ondoren edo langilea aldi baterako ezintasun edo ezintasun iraunkorreko egoeran egotearen ondorioz.