Aldi Baterako Ezintasuna

-an argitaratutakoa: 2022/03/14

Urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretua. Horren bidez, Gizarte Segurantzako Lege Orokorraren testu bategina ontzat eman zen.


169. artikulua. Kontzeptua.

1) aldi baterako ezintasunaren egoera erabakigarrien kontsiderazioa Izango dute: 

enean) bidezkoak gaixotasun arruntera edo profesionala eta istripura, izan edo ez lanaren, bitartean langilea jaso Gizarte Segurantzaren osasun-laguntza eta lanerako eragotzitakoa egon dadin, iraupen maximo batekin de hirurehun eta hirurogeita bost egun, luza daitezkeenak besteengatik ehun eta laurogei egun arrandiatu da zehar langilea ahal duzu medikoa sendatzeagatik. alta emana izan

b) Laneko baja preskribatzen duten gaixotasun profesionalagatiko behaketa-aldiak, gehienez ere sei hilabeteko iraupenarekin, eta beste sei hilabetez luza daitekeelarik gaixotasunaren azterketa eta diagnostikoa egiteko beharrezkotzat jotzen denean.

2) letran adierazten da aldi baterako ezintasunaren iraupenaren denboraldi maximoari Dagokionez a) aurreko atalaren, eta bere luzapen posiblearen, ohar eta berriz erortzearen denboraldeak. kontuan hartuko dira Berriz erortzea prozesu bera batean dagoela gogoan hartuko da berak medikuaren baja berri bat gertatzen da edo antzeko patologia barruan ondorioetarako datara hurrengoak ehun eta laurogei egun naturalak aurreko alta medikoaren


170. artikulua. Aldi baterako ezintasunaren prozesuen inguruko eskuduntzak.

1. Iraupenaren epearen betetzeraino de aldi baterako ezintasunaren prozesuen hirurehun eta eta hirurogeita bost egunek, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionala jardungo du, ikuskatzaileen bidez atxikitako medikoak erakunde honetara, eskuduntza beraiek Gizarte Segurantzaren Osasun-zerbitzuen Ikuskapena edo bakoitza bere osasun-zerbitzu publikoaren organo baliokidea, ondorio guztietarako alta mediko bat igortzeko. Alta Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak, hau bidalia izan dadin bakar trebea izango da, bere ikuskatzaile beraien bidez medikoak, produzitutako medikuaren baja berri bat igortzeko berak edo antzeko patologia en aipatutako alta medikora ehun eta laurogei biharamunak.

2. Iraupenaren epea ahituta de hirurehun eta hirurogeita bost egun aurreko atalean adierazitakoa, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionala, ebaluatzeko organo eskudunen bidez, langilearen ezintasun iraunkorra kalifikatzea eta gainbegiratzea, bakar trebea izango da onartzeko berariazko luzapenaren egoera muga batekin de ehun eta laurogei egun gehiago, edota ezintasun espediente iraunkor baten hastapena zehazteko, edota alta medikoa igortzeko, sendatzeagatik edo arrazoirik eman gabe ez agertzeak Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak deitutako mediku-azterketetara. Modu berdinaren, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionala medikuaren baja berri bat igortzeko bakar trebea izango da produzitutako aldi baterako ezintasunean, berak edo antzeko patologia, en ehun eta laurogei egun naturalak aipatutako alta medikora ondorengoak. Eta horregatik ebazpenaren aurrean Gizarte Segurantzako Institutu Nazionala erabaki adierazitakoaren arabera alta medikoa aurreko paragrafoan, interesduna adierazi ahal izango du, lau egun naturaletako gehienezko epean, bere desadostasuna osasun-zerbitzu publikoaren ikuskatzailetza medikoaren aurrean. Bere erabakiaren zazpi egun naturaletako gehienezko epean, berriz kontsideratzea proponerle de erakunde kudeatzailearen irizpidearen si hau iritzi desberdina izango fakultatea izango du,, bere desadostasunaren arrazoiak eta oinarria zehazten. Ikuskatzailetza mediko la si se esango erakunde kudeatzailearen erabakia konfirmatua edo bestela gertatuko datara hurrengo hamaika egun naturaletan adierazpen bat ebazpenaren, aipatutako alta medikoa efektuen udalbatzak eskuratuko ditu. Alta medikoaren dataren artean pasatuta denboraren zehar el denboraldi eta hura. Honen bera eskuratu efektuen udalbatzak aldi baterako ezintasuna luzatuta gogoan hartuko da. Si, zazpi egun naturaletako aipatutako gehienezko epean, ikuskatzailetza medikoa adierazi zezan erakunde kudeatzailearen ebazpenarekin bere desadostasuna, hau bereziki hurrengo zazpi egun naturaletan, esango dena interesdunari dagokion ebazpena jakinarazten, komunikatutakoa ere izango da ikuskatzailetza medikora. Si erakunde kudeatzailea, adierazitako proposamenaren arabera, berriz kontutan hartuko zezan alta medikoa, interesduna onartuko du ondorio guztietarako bere aldi baterako ezintasunaren luzapena. Si, aitzitik, erakunde kudeatzailea bere erabakian, eta horretarako berretsiko zedin froga osagarriak emango ditu la oinarritu, bakarrik azken ebazpenaren orain arte aldi baterako ezintasuna luzatuko da.

3. Artikulu honen arauzko garapenean, egiteko era arautuko da berean aurreikusitako komunikazioak eta halaber enpresen ezagutzan ipintzeko beharra erabakiak adoptatu eta haiei eragin.

4. Halaber, arauen arabera berrikusketaren administrazio-prozedura, arautuko da Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak eta handien interesdunak eskatuta aldi baterako ezintasunaren prozesuetan entitate laguntzaileak bidal ditzaten.

5. Aurkaratzearen prozesuak igorritako alta medikoen Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak zuzenduko dira ezarritakoak 71. artikuluetan eta 140 urriaren 10eko 36/2011 Legeko, lan-arloko jurisdikzioaren erregulatzailea.