"

12/18 hilabeteko aldi baterako ezintasunagatiko zuzeneko ordainketaren prestazioaren eskaera

Artikuluak betez 169 eta 170 urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege-dekretuko, la gehienezko iraupena 365 egunekoa izango da, besteei luza daitezkeenak 180 egun arrandiatu denean denbora honetan pertsona langilea sendatzeagatik. alta emana izan ahal izan dena

Aurrera aldi baterako ezintasuna egoeran 365 egunak, Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionala (GSIN) pertsona langilearen egoera zehazteko bakar trebea izango da eta prestazioaren ordainketan enpresen derrigorrezko lankidetza etengo du zehaztu ebazpena egunetik diktatu esandako erakundea, zuzenean abonatzen mutua kolaboratzaileak dagokion subsidioa Gizarte Segurantzarekin pasatu aipatutako ebazpenaren ondorioetarako datatik altarainoGSINen aldian zehar.