Prestazio berezien batzordea

-an argitaratutakoa: 2015/10/26

Prestazio Berezien Batzordearen eskumen nagusia Mutua Universal-ek eman ditzakeen gizarte laguntzako onurak lagatzea da, ekitaldi bakoitzeko aurrekontu kredituen pentzura. Bere osaera eta funtzionamendua Estatutuen 42. artikuluan ezarritakoaren arabera zuzentzen da.


Enpresa ordezkaritza

Presidentea

Xavier Martínez Jauna i Serra jauna

Batzordekideak

José Luis Perea Blanquer jauna

Juan Vargas Cinca jauna

Langileen ordezkaritza

Batzordekideak

Antonio Cruces Naranjo jauna – LK ordezkaria

Gerardo Carayol Cadenas jauna - UGT ordezkaria

Sergi Arbones García jauna – Representante U.G.T.

Teknikaria - Idazkaria

José Ramón Soriano Corral jauna