Gure historia

-an argitaratutakoa: 2015/09/21
1900
Enpresak, lan istripua izanez gero, langileei kalte-ordaina ematera behartzen dituen lehen legea. Lehenengo mutualitateak sortu dira.
1907
Mutua General de Seguros sortu da – Lan Istripuen arloa, Mutua Unibersal-eko jatorria.
1932
Lan istripuen aseguruak nahitaezkoak izatera pasa dira. Mutualitateek eta aseguru konpainia pribatuek batera kudeatuko dituzte.
1939
Mutua Universal aitzindaria da istripuak prebenitzeko saila baten sorkuntzan.
1961
Lan istripuen aseguruak gaixotasun profesionaleko estaldura barne hartzen du.
1967
Gizarte Segurantzako Oinarrien Legeak mutualitateen etapa berri bat ireki du, Gizarte Segurantzarekin kolaboratzen diren erakunde gisa.
1972
Mutua Universal-ek Lan Arriskuen Prebentzio Zerbitzua sortu du.
1990
PCG Legeak sektore publikoari eta enpresei lan istripua eta gaixotasun profesionaleko arriskua hitzartzeko askatasuna ematen die. Mutualitateak "Gizarte Segurantzako Lan Istripuen eta Gaixotasun Profesionalen Mutualitateak" deitzera pasa dira.
1993
Mutua General Mutua Universal deitzera pasa da.
1993
Norberaren konturako langileek mutualitate batekin aldi baterako ezintasunarengatiko prestazio ekonomikoa hitzartzea aukeran dute.
1994
Mutualitateek, legearekin bat eginez, kontingentzia arruntengatiko aldi baterako ezintasunetik eratorritako prestazio ekonomikoa gain harten dute.
1996
Mutua Universal-ek historia kliniko elektronikoa garatzeari ekin egin dio, gaixoen historiala kudeatzeko.
1998
Autonomoek mutualitate batekin aldi baterako ezintasunarengatiko prestazio ekonomikoaren prestazioa gauzatu behar dute nahita nahiez.
2002
Mutua Universal-ek Ergonomia eta Biomekanika Laborategia inauguratu du, aitzindaria Espainian eta Lan Istripuen Mutualitate batek duen lehenengoa.
2004
Mutualitateek zabaldu dituzte autonomoen lan istripu eta gaixotasun profesionaleko kontingentziak estaltzeko eskumenak.
2006
Mutua Universal-eko prebentzio lana nabarmentzea Lan Ikuskapen eta Gizarte Segurantzaren mendeurrenean.
2011
Mutua Universal-ek Online Klinika abian jarri du.
2011
Mutualitateek gain hartu dute Langile Autonomoen Jarduera Eten egiteagatiko estalduraren kudeaketa.
2015
Indarrean sartu da "Mutualitateen Legea" izenekoa, bere kudeaketa eta funtzionamendua modernizatzeko helburuarekin. "Gizarte Segurantzarekin Kolaboratzen diren Mutualitateak" deitzera pasa dira.