Informazio plataformak

-an argitaratutakoa: 2016/02/15

Laguntza kalitatea hobetzearekin eta Osoko Osasun eredu bat garatzearekin batera, informazio teknologiak aplikatzeari esker, enpresa elkarkideekin komunikazio bide berriak ere eskaini dizakegu, bai izapideak pertsonalki izapidetzeko eta bai etengabe eguneratuta dauden ezagutza plataformen bidez.

Autonomoentzako langabezia prestazioaren inguru

Autonomoentzako Langabeziagatiko Prestazioa araupetzen duen araudia barne hartzen du, eta baita ere hura nola izapidetzeko jarraibideak eta kotizazioen eta prestazioen simulagailu bat.


"Bonus Prevencion" inguru

Lan ezbeharren tasa murrizteagatik eta prebenitzeagatik eskuratutako pizgarrien sistemaren inguruko informazioa formulario interaktiboekin eta laguntzarekin, zalantzaren bat izanez gero.

Ba al dakizu zure Mutualitateko Gune Pribatu batek zuregatik egin dezakeen guztia?