Defentsarako premiazko neurrien inguruan maiatzaren 27a 11/2021 errege Lege-dekretua lanbidearen, indarberritze ekonomikoa eta langile autonomoen babesa

-an argitaratutakoa: 2021/05/31

Gobernuak ezarri du, alarmaren estatuaren deklaraziotik martxoaren 14ko 463/2020 Errege-Dekretuak, ezohiko neurriak langile autonomoen mesedean gizarte segurantzaren arloan ondorioek kaltetuago produzitutako krisi sanitarioaren birusak del SARS-CoV-2, nahiz eta amaitzen duen maiatzaren 31n azken neurrietarako aurreikusitako epea adoptatuak eta 2/2021 Errege Lege-dekretuan aurreikusitakoak, urtarrilaren 26ko. 

Ekialdearen arabera urtarrilaren 26ko 2/2021 Errege Lege-dekretua, arautzen zen, 5. artikuluan, sartutakoari antzeko eraren jardunari uzteak ezohiko prestazioa artikuluak 13.1 irailaren 29ko 30/2020 Errege Lege-dekretuko, langile autonomo haien mesedean ikusi etetera derrigortutakoak erabat bere jarduerak, ebazpena betez adoptatu ahal duena buruz. 

Halaber, deitutako Errege Lege-dekretuaren 6. artikulua 2/ez kaltetuak izanezen bere jardueraren itxierak urtarrilaren 26ko 2021 jardunari uztearen ezohiko prestazio bati sarbide izateko aukera langile autonomo haiei sartzen zien ikusi bere diru-sarrerak gutxituta eta ez izan sarbidea prestazio arruntera bere artikuluan araututako jardunari uztearen 7 edo 327. artikuluetan eta Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren hurrengoak (aurrerantzean TRLGSS). 

Era berean, urtarrilaren 26ko 2/2021 Errege Lege-dekretuko 8. artikuluak sasoiko langile autonomoentzat jardunari uztearen ezohiko prestazio bat ezartzen zuen bere jarduera gara dezaten behintzat hiru hilabeteetan zehar urtearen lehen erdian, bigarren xedapen iragankorrak erasandako langile autonomoentzat jardunari uztearen ezohiko prestazioa luzatzen zuen bitartean jarduera guztiaren aldi baterako etendura batek, agintari eskudunaren ebazpenaren ondorioz eustearen neurri bezala birusaren zabaltzearen COVID-19 30/2020 Errege Lege-dekretuko 13. artikuluaren 1. atalean aztertutakoa, irailaren 29ko, cuando mantendu, otsailaren 1ean, bere onespena eragin zuen faltaren baldintza. 

Neurri hauek, bezala adierazi da, 2021eko maiatzaren 31n amaitzen dute gabe birusak zirikatutako krisi sanitarioaren egoera konpondu dadina del SARS-CoV-2 eta izanez, hortaz, zehatza 2021eko irailaren 30era arte mantentzea jardunari uzteak prestazioa langile autonomo haientzat zeintzuk bildu bere pertzepziorako baldintzak eta halaber beste langile autonomo batzuei sarbidea erraztu, ez jasotakoa egoten aurreikusitako jardunari uzteak ezohiko prestazioa 2/2021 Errege Lege-dekretuan, urtarrilaren 26ko, egiaztatu errege lege-dekretu honek exijitutako baldintzak prestazio honetara eskubidea izateko, kasu honetan ere, ahal izango dio jaso irailaren 30era arte 2021eko.

Halaber, neurri berri bat barne hartzen da jada lege Errege-Dekretuan aztertu zen 24/ekainaren 26a 2020 langile autonomoen kotizazioan salbuespena aukera ematen. Neurri berri hauek objektu bezala dute babestu bai falta eskubidea jardunari uztearen prestazio arruntera eragiteko duten langile autonomoei, bezala besteei ez lortu eskatutako falta izatera edo izan langile autonomoak sasoiko eta hau bai guztizko gelditze bat jardueran, badago bezala zerbitzuak norbere edo besteren kontura, uzten badituzte cuando bete errege lege-dekretu honetan exijitutako baldintzak.

Babes neurrien Jarraipen-batzordeari ardura eman beharrezkoa gogoan hartu da langile autonomoen jardueraren berreskuratzerako Gizarte Segurantza eremuan, 24/2020 Errege Lege-dekretuko seigarren xedapen gehigarriaren babesean osatutakoa, ekainaren 26ko, jarraipena eta ebaluazioa neurrien errege lege-dekretu honetan. ezartzen direna

II. titulua - langile autonomoen babeserako Neurriak


5. artikulua. Prestazioaren modalitate bat jaso duten salbuespena kotizazioan langile autonomoen alde jardunari uzteak errefortzu eta finkatzearen urtarrilaren 26ko 2/2021 Errege Lege-dekretuan prestatutakoaren babesean, defentsan neurri sozialen lanbidearen.

Aurrera izango dute 2021eko ekainaren 1a, bere kotizazioen salbuespenera eskubidea RETAn altaren langile autonomoak edo Itsasoko langileen Gizarte Segurantzaren Erregimen Berezian, etorriko jasotzen aurreikusitako jardunari uzteak prestazioetako bat 6. artikuluan eta 7 urtarrilaren 26ko 2/2021 Errege Lege-dekretuko. (6. artikulua. Eskubidea prestazio arruntera ezin duten eragin langile autonomo haientzat jardunari uztearen ezohiko prestazioa 7. artikuluan aurreikusitako jardunari uztearen errege lege-dekretu honen edo araututako jardunari uztearen prestaziora 327. artikuluetan eta hurrengoak del TRLGSS eta 7. artikulua jardunari uzte bateragarriak prestazioa bere konturako lanarekin).

Agindu honetan xedatutakoa errege lege-dekretu honen 6. artikuluak erreferentzia egiten dien prestazioak agortzen dituzten langile autonomoei aplikatuko zaizkie (autoritate eskudun baten ebazpenaren ondorioz jardueraren aldi baterako etenaldi baten ondoriozko jardunari uzteagatiko prestazioak), aipatutako artikuluko 4. atalak erreferentzia egiten dien salbuespenak amaitzen direnetik 2021eko irailaren 30era arte.

Salbuespenaren kopuruak:

 1. a) ekainaren hilabeteari dagozkion kotizazioen%90.
 2. b) uztailaren hilabeteari dagozkion kotizazioen%75.
 3. c) abuztuaren hilabeteari dagozkion kotizazioen%50.
 4. d) irailaren hilabeteari dagozkion kotizazioen%25.

Salbuespena zehazteko kotizazio-oinarria oinarria, horren bidez izango da jardunari uzteak prestaziora sarbide izan baino lehen langile autonomoa kotizatzen zetorren. 

Baldintzak: 

Izan aplikagarriak onura hauek de kotizazioan 2021eko irailaren 30era arte alta mantendu behar izango dute. 

Bateraezintasunak:  

Prestazioaren pertzepzioa jardunari uzteak en edozein bere modalitateak salbuespenarekin bateraezina izango da agindu honetan ezarritako kotizazioan. 

Salbuespen okerrak: 

Izan prestazioetara eskubidearen galeraren ondorioz okerrak agindu honetan aztertutako salbuespenen lorpena 6. artikuluetan aztertutako jardunari uztearen eta 7 urtarrilaren 26ko 2/2021 Errege Lege-dekretuko, erakundearen aldetik ofiziozko berrikusketa eragingo du edo erakunde eskuduna.


6. artikulua. Jardunari uzteak ezohiko prestazioa erasandako langile autonomoentzat jarduera guztiaren aldi baterako etendura batek agintari eskudunaren ebazpenaren ondorioz eustearen neurri bezala birusaren zabaltzearen COVID-19

Langile autonomo haiek guztientzat ezohiko prestazioa mantentzen da agintari eskudunaren ebazpen baten ondorioz bere jardueraren aldi baterako etendura manten dezaten eta prestazio bera eta haiei ekainaren 1etik aurrera onartzen du ikusi jarduera guztiaren aldi baterako etendura batek eragina izanda arrazoi beraiek.

Iraupena izango da de gehienez lau hilabete, eskubidea amaitzen berari neurrien jaikialdia gogoratzen den hilabetearen azken eguna edo 2021eko irailaren 30ean, azken data hau izango balitz aurrekoa. Prestazioaren pertzepzioaren denborak prestazioaren aldiak ez gutxituko du jardunari uzteak eta haiei onuradunak eskubidea etorkizunean. izan ahal du

Eskubidearen Nacimiento:

Eskubidea prestaziora eta haientzat jaioko da mantentzen dute ekainaren 1etik aurrera eta data honetara ondorengo neurri batek eragina izanda gainerako langile autonomoentzat, hurrengo egunetik aurrera neurriaren adopziora jarduera adoptatuaren itxieraren agintari eskudunak.

Baldintzak:

Behar izango dute bildu mesede egiteko hurrengo baldintzak prestazioaren:

 1. Afiliazioa eta alta RETAn edo Itsasoko langileen Gizarte Segurantzaren Erregimen Berezia, behintzat erabakien jardueraren etendura ebazpena baino lehen 30 egun natural eta data baino lehen dena den beraren hasieraren aldez aurretik 2021eko ekainaren 1a arte dekretatu zedinean.
 2. Gizarte Segurantzaren kuoten ordainketaren jakinaren gainean aurkitzea. Nahiz eta baldintza hau ez betetzean ahal izango dion behar izan organo kudeatzailearen aldetik erregularizazioa, 30 egun naturaletako epe luzaezin batean, eta agerikoa erregularizatu ondoren efektuen udalbatzak produzituko ditu.

Kopurua:

Prestazioaren kopurua izango da del %70 dagokion kotizazioaren oinarri minimoaren garatutako jarduerara. Antzeko familiako lotura edo unitateagatik lotutako pertsonak bizileku berean elkarrekin bizitzen badira lehen ahaidetasun-mailaraino bizikidetzaren odolkidetasun edo afinitateagatik, eta bi edo kideak gehiago izan eskubidea ezohiko prestazio honi jardunari uzteak, kopurua prestazio bakoitzaren izango da del %40.

Efektuak eta iraupena:

Jarraitu etendako jarduera denboran zehar alta dagokion erregimen berezian mantenduko da kargugabetutako langile autonomoa geratzen de kotizatzeko beharra. Kuoten diru-sarreraren exonerazioa. Honen hilabetearen lehen egunetik hedatuko da jardueraren itxieraren neurria adoptatu da, edo 2021eko ekainaren 1etik data hau baino lehen hasitako jardueraren etendura mantendu denean, hurrengo hilabetearen azken eguneraino a neurri hau jaso da, edo 2021eko irailaren 30era arte azken data hau izango balitz aurrekoa.

Aldia. Orduan langile autonomoa librea egon dadin de kotizatzeko beharra ulertuko du bezala kotizatutakoa eta berari dagozkion kotizazioak erakundeek hartuak izango dira eta bere aurrekontuen kontura estali dagokion prestazioa. Aparteko prestazio hori jasotzen den epealdi osoan zehar aplika daitekeen kotizazio-oinarria prestazio horren hasieran ezarritakoa izango da.

Gehieneko iraupena eta jardunari uzteagatiko aparteko prestazio horren langile onuradunak eskubide gisa izan ditzakeen kotizazioko kenkariei aplikatu beharreko baldintzak ez dira aldatuko prestazio hori jasotzeagatik.

Mutua kolaboratzaileak eta Itsasoko Gizarte Institutuak Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrera beharrezko informazioa emango dute, ezarri azken hau prozeduren bidez, aplikaziorako atal honetan ezarritakoaren, bai prestazioaren behin-behineko onespeneko unean bezala ondorengo berrikusketan, 9. atalean ezarritakoaren arabera.

Bateraezintasunak jasotzeko prestazioa:

 • Besteren kontura lan baten garapena izan ezik diru-sarrera izan 1,25 aldiz baino gutxiago soldata minimoaren zenbatekoa interpofesional.
 • Beste jarduera baten jarduera bere konturakoa.
 • Itxierak erasandako sozietatetik datozen etekinen pertzepzioa.
 • Gizarte Segurantzaren prestazio baten pertzepzioa izan ezik etorriko jasotzen prestazio hau eta kanpoan bateragarria garatzen duen jarduerarekin.
 • Itsasoko langileen kasuan, etorri jasotzen flotaren geldierak laguntzak. 

Izango diete RETAn kokatutako lan lagunaren kooperatiben eskubidea ezohiko prestazio honi ere bazkide langileek baldintzak biltzen badituzte.

Ezaugarriaren kudeaketa:

Ezaugarriaren kudeaketa Gizarte Segurantzarekin mutua kolaboratzaileak da eta Itsasoko Gizarte Institutura.

Eskaera: lehenen barruan hitzarmenaren indarrean sartzera hurrengo hogeita bat egun natural edo jardueraren itxieraren ebazpena, edo ekainaren 21a baino lehen jardueraren etendura gogoratu 2021eko ekainaren 1a baino lehen eta ez zedin egongo jasotzen lege Errege-Dekretuaren 5. artikuluan aztertutako ezohiko prestazioa 2/urtarrilaren 26a 2021

Kasuan eskaera ezarritako epeaz kanpo orainaldia, eskubidea prestaziora hurrengo hilabetearen lehen eguna hasiko zaio eskaerari. Kasu hauetan, langile autonomoa librea geratuko da de izan eskubidea hartzeko egunetik kotizatzeko beharra prestazioa.

Prestazio honen kudeaketaren erakunde arduradunak, aurkeztutako eskaeraren arabera eta dokumentuak bere kasuan izan bidezkoa behin-behineko ebazpena diktatuko du emandakoek,, estimatzen edo eskubidea gutxiesten. Prestazioaren eskaeran interesduna hurrengo datuak eman behar izango ditu:

Itxieraren neurria amaituta jardueraren behin-behineko erabaki guztiak gainbegiratu burutuko da adoptatuak. Gertatzekotan askatu dena interesdunak ez daukana eskubidea prestaziora, kopuruen erreklamazioaren izapideak hasiko dira bidegabe jasotak, behar gainera kasu hauetan guztiaren dagozkionean kotizazioak sartu prestazioaren pertzepzio okerraren aldia, kudeaketaren prozedura ezartzen recaudatoria Gizarte Segurantzaren sistemaren bere hitz guztietan.

Prestazioaren eskaeran interesduna hurrengo datuak eman behar izango ditu:

 • Mutuari komunikatzea edo familia-unitatea integratzen duten prestazioaren erakunde kudeatzailera kideak eta haietako bat bada edo jardunari uztearen prestazioaren jasotzailea izan ahal da edo bestearen bat badute diru-sarrera mota,
 • Familia-unitatearen kide guztien adostasuna ematea sarbiderako informazio zergadunera.
 • Jasotzen duten diru-sarreren zinpeko aitorpen bat, bere kasuan, besteren kontura lanaren ondorioz.
 • Gizarte Segurantzaren Administraziora baimen bat eta mutua kolaboratzaileei ezaugarriaren kudeaketaren arduradunak biltzeko dagokion zerga-administrazioaren sarbiderako baldintzen berrikusketarako beharrezko datu zergadunak prestaziora.
 • Enpresa-ziurtagiri bat eta prestazioaren erakunde kudeatzailera Errenta-Aitorpena.

7. artikulua. Jardunari uzte bateragarriak prestazioa bere konturako lanarekin.

Prestazioa luzatzen da ere el 2021eko irailaren 30a, jasotzen ari ziren langileentzat (urtarrilaren 26ko 2/2021 Errege Lege-dekretuaren 7. artikulua), betiere ez direnean agortu Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren Testu Bateginaren 338.1. artikuluan aurreikusitako prestazio-epealdiak, eta 2021eko bigarren eta hirugarren hiruhilekoetan zehar artikulu horretan aurreikusitako baldintzak betetzen dituztenean.

Halaber, aurreikusitako jardunari uzteak prestazioa eskatu ahal izango dute 327. artikuluan del TRLGSS, langile autonomoak bete dezaten aurreikusitako baldintzekin ataletan a), b), d) eta eta) 330.1. artikuluaren[1 ] del TRLGSS eta artikulu honetan. aztertzen diren bete baldintzak Prestazio honen pertzepziora eskubidea 2021eko irailaren 30ean amaituko du.

[1 ] Kide eginda egon eta altan RETAn edo Itsasoko langileen Erregimen Berezia. Estalitakoa izatea artikulu kotizazioaren aldi minimoa 338 (12 hilabete), ez egon eskubidea kotizaziopeko pentsiora eragiteko betetako adinak erretiroaren, izan ezik ez izango zezan egiaztatutakoa eskatutako aldia, kuoten ordainketaren jakinaren gainean aurkitu ahal izango azalatzen badu gonbidatu 30 eguneko epean ordainketara eta erregularizazioak efektuen udalbatzak produzituko ditu.

Egiaztapena:

 • Bigarrena eta 2021eko hirugarren hiruhilekoa: 2019ko aldi beraren%50a baino gehiagoko bere konturako jardueraren fiskalki diru-sarrera konputagarrien murriztapena.
 • Epealdi berean fiskalki konputagarriak diren etekin garbietan 7.980 euro baino gehiago eskuratu ez izana.

Diru-sarreren murriztapenaren kalkulurako bigarrenean altan aldia eta 2019ko hirugarren hiruhilekoa kontuan izaten da eta bigarrenarekin alderatzen da eta 2021eko hirugarren hiruhilekoa.

Ardurapeko langileak gertatzekotan prestazioa eskatzean egiaztatuko da, laneko betebeharren eta Gizarte Segurantzaren betetzea hartutakoak eduki ditzaten. Ardurapeko adierazpenaren bidez egingo da, behar izandakoak izan ahal izanez mutuek edo erakunde kudeatzailea dokumentuak lo egiaztatu.

Prestazioaren onespena:

Mutua kolaboratzaileek edo Itsasoko Gizarte Institutua (aurrerantzean IGI) 2021eko ekainaren 1a efektuekin aldi baterako ekainaren lehen 21 egunak eskatzen bada edo efektuekin eskaerara hurrengo hilabetearen lehen egunetik beste kasu batean, erregularizatu behar 2022ko apirilaren 1etik aurrera. Data aurrera eta honek 2021. ariketaren datu zergadunak. bildu ahal izango dituzte

Izapidera onartzeko Gizarte Segurantzaren Administraziora baimena emango du eta prestazioaren mutua kolaboratzaile kudeatzaileei biltzeko dagokion zerga-administrazioaren sarbiderako baldintzen berrikusketarako beharrezko datu zergadunak prestaziora.

Datu zergadunetara sarbidea ez izatean langile autonomoek emango dute en hamar biharamunak bere eskakizunera:

 1. Dagokion bigarrenari BEZaren autolikidazioaren 303. ereduaren kopia eta 2019ko hirugarren hiruhilekoa eta 2021.
 2. Langile autonomoak zergak ordain dezaten Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergan (IRPFa) kalkulu objetiboak (131. eredua) beharrezko dokumentazioa eman behar izango dute edo balio izan exijitutako diru-sarrerak egiaztatzeko beste frogabide bat.

Dena den, ulertuko du langile autonomoak zergak ordain dezaten kalkulu objetiboak diru-sarreren murriztapena esperimentatu dute exijitutako% 50eko el de, pertsona langileen eguneroko batazbesteko kopurua kide egindakoak eta Gizarte Segurantzaren sistemara altan dagokion ekonomia-jardueran, 4 digituri adierazitakoa (CNAE), aldian zehar a egokitu prestazioa, izan behekoa baino gehiagotan%7,5a eguneroko batazbesteko kopurura dagokion bigarrenari eta 2019ko hirugarren hiruhilekoa.

Bestela baldintzak beteko zitezen jasotako prestazioak erreklamazioa egingo dira, interesik gabe sarrera-data ezartzen edo gainordaina. Pasatuta ebazpenean ezarritako epea GSDOk gainordainekin belarritako zorra eta interesak erreklamazioa egingo du etorri. 30a baino lehen jardueraren behin betiko gelditzea gertatzekotan/09/21, iraupeneko unerako era proportzionalaren hartuko dira jardueraren artikulu honetan ezarritako baldintzen mugak. Hilabetea bere osotasunean hartzen Gizarte Segurantzaren erregimenean baja gertatzen dena. 

Jason prestazioa denboran zehar langile autonomoak GSDOn kotizazio guztiak sartu behar izango du indarreko dagozkion motak ezartzen. Mutua edo IGIk langilea abonatuko dio prestazioarekin batera jardunari uzteak, zenbatekoa gertakizun arruntei dagokien kotizazioen berari egokitu sartu 329. artikuluaren arabera jarduera bat garatu gabe langilea aurkitzeko del TRLGSS.

30a baino lehen jardueraren behin betiko gelditzea gertatzekotan/09/21, iraupeneko unerako era proportzionalaren hartuko dira jardueraren artikulu honetan ezarritako baldintzen mugak. Hilabetea bere osotasunean hartzen Gizarte Segurantzaren erregimenean baja gertatzen dena.

Prestazioa eskatu duen langile autonomoa ahal izango du: renunciar a ella en cualquier momento antes del 31/08/21, surtiendo efectos la renuncia al mes siguiente de su comunicación o bien devolver la prestación sin esperar a la reclamación cuando considere que superará los ingresos establecidos como umbral con la consecuente pérdida del derecho a la prestación.

Lanarekin bateragarritasuna besteren kontura: 

 • Diru-sarrera garbi konputagarriak fisikoki por berari lana besteren kontura eta bere konturakoa ez gainditu LAGSen zenbatekoa 2,2 aldiz. Diru-sarrerek besteren kontura LAGSen zenbatekoa 1,25 aldiz ez dituzte gaindituko.
 • Prestazioaren kopurua dagokion kotizazio-oinarri minimoaren%50. izango da
 • Zinpeko aitorpen bat eskaerarekin eman behar izango du d haiek jasotzen duen diru-sarrerak besteren kontura lanaren, erakunde kudeatzailera enpresa-ziurtagiri eta Errenta-Aitorpenaren kalterik gabe.
 • Aurreko ataletan prestatutakoa ezarriko da ez kontraesan atal honetan adierazitakoa.

 


8. artikulua. Jarduera jarduten duten langile autonomo haientzat jardunari uztearen ezohiko prestazioa eta 2021eko maiatzaren 31n etorriko jasotzen 6. artikuluetan aurreikusitako jardunari uztearen prestazioetako bat eta 7 urtarrilaren 26ko 2/2021 Errege Lege-dekretuko, neurri sozialen errefortzu eta finkatzearen lanbidearen defentsan eta eskubidea prestazio arruntera ezin dute eragin 7. artikuluan aurreikusitako jardunari uztearen errege lege-dekretu honen.

Sarbide izan ahal izango da aurrera 2021eko ekainaren 1a prestaziora artikulu honetan aurreikusita ezohiko jardunari uztearen.

Baldintzak:

 • Alta emanda egon eta kotizazioen ordainketan jakinaren gainean Langile Autonomoen erregimen Berezian edo Langileen Erregimen berezian Marren langile autonomo bezala desde 2020ko apirilaren 1a baino lehen (si eskaeraren aurkezpenaren datan baldintza ez zedin beteko egoteko kotizazioen ordainketan jakinaren gainean, organo kudeatzailea ordainketara gonbidatuko du).
 • Ez bigarrenean bere konturako jardueratik datozen fiskalki etekin garbi konputagarriak izan eta 2021eko hirugarren hiruhilekoa 6.650 eurotara nagusiak.
 • Bigarrenean egiaztatzea eta 2021eko hirugarren hiruhilekoa beheko bere konturako jardueraren fiskalki diru-sarrera konputagarri batzuk a lo habidos 2020ko lehen hiruhilekoan (lehen hiruhilekoan altan aldia kontuan izango da 2020ko eta diru-sarreren zati proportzionalarekin alderatuko da habidos bigarrenean eta proportzio berean 2021eko hirugarren hiruhilekoa). 

Kopurua: 

dagokion kotizazioaren oinarri minimoaren%50 garatutako jarduerak. Antzeko familiako lotura edo unitateagatik lotutako pertsonak bizileku bera batean elkarrekin bizi lehen ahaidetasun-mailaraino bizikidetzaren odolkidetasun edo afinitateagatik,, eta bi edo kideak gehiago izan eskubidea honi edo jardunari uztearen beste prestazio bat, kopurua prestazio honen%40tik izango da. 

Langile autonomoen kasuan bat eduki dezaten edo langileak gehiago bere kontura, egiaztatu behar izango du, prestazioa eskatzeko unerako, laneko betebehar guztien eta Gizarte Segurantzaren betetzea hartutakoak eduki ditzaten, ardurapeko adierazpen bat horretarako igortzen, behar izandakoak izan ahal izanez mutua kolaboratzaileek Gizarte Segurantzarekin edo erakunde kudeatzaileak eman dokumentu zehatzak muturreko hau egiazta dezaten. 

Sortzen dut eta iraupena: 

2021eko ekainaren 1eko efektuekin sortzera hasi ahal izango du eta lau hilabetetako iraupen maximo bat, izango du eskaera lehenen barruan orainaldia ekainaren hogeita bat egun natural. Aurkako kasuan, efektuak hurrengo hilabetearen lehen egunean ezarritakoak geratzen dira eskaeraren aurkezpenari. Prestazio honen iraupenak 2021eko irailaren 30ean. ezin izango du pasatu 

Bateraezintasunak: 

Jasotzen dut prestazioaren ordainketa baten pertzepzioarekin bateraezina izango da lan baten garapenak besteren kontura, bere konturakoa beste jarduera baten jarduerarekin, sozietate batetik datozen etekinen pertzepzioarekin eta Gizarte Segurantzaren prestazio baten pertzepzioarekin, izan ezik hura onuraduna etorriko jasotzen bateragarria izateagatik garatzen zuen jardueraren jarduerarekin. Itsasoko langileen Berezia Erregimenean barne langile autonomoentzat gainera bateraezina izango da laguntzekin flotaren geldierak. 

Alta eta kotizazioak: 

Egon dadin denboran zehar langile autonomoa jasotzen prestazioak dagokion Gizarte Segurantzaren erregimenean altan jarraitu behar izango du eta kotizazio guztiak Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrean sartu dagokion kotizazio-oinarrira indarreko motak ezartzen. 

Mutua kolaboratzailea edo, bere kasuan, Itsasoko Gizarte Institutua, langile autonomoari abonatuko dio prestazioarekin batera gelditzeak jardueran, gertakizun arruntei dagokien kotizazioen zenbatekoa berari egokitu sartu jarduera bat garatu gabe langile autonomoa aurkitzeko, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 329. artikuluan prestatutakoa ezarriaz. 

Ezohiko prestazio honen pertzepzioaren aldi guztian zehar kotizazio-oinarri aplikagarria izango da, dena den, prestazio honen hasierako unean ezarritakoa. 

Mutua kolaboratzaileak eta Itsasoko Gizarte Institutuak Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrera beharrezko informazioa emango dute, ezarri azken hau prozeduren bidez, bai prestazioaren behin-behineko onespeneko unean bezala ondorengo berrikusketan. 

Suntsipena:

Eskubidea prestaziora iraungiko da si beraren pertzepzioan zehar baldintzak eskubidea jardunari uztearen prestaziora eragiteko biltzen dira arau honen 7. artikuluaren edo 327. artikuluaren jardunari uztearen prestaziora eta Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren hurrengoak. 

Lan lagunaren kooperatiben bazkide langileak: 

Bere enkoadraketa dagokion erregimen berezian langile autonomoek bezala erabaki badute eskubidea ezohiko prestazio honi era berean izango dute baldintzak biltzen dituztenean. 

Ezaugarriaren kudeaketa: 

Prestazio honen kudeaketa Gizarte Segurantzarekin mutua kolaboratzaileei egokituko zaie edo behin-behineko bidezko ebazpena diktatuko duten Itsasoko Gizarte Institutura,, estimatzen edo eskubidea gutxiesten. 

Eskaera izapidera onartu ahal izateko jasotzen duten diru-sarreren zinpeko aitorpen bat eman behar izango da, bere kasuan, besteren kontura lanaren ondorioz, eta Gizarte Segurantzaren Administraziora baimena eta mutua kolaboratzaileei ezaugarriaren kudeaketaren arduradunak biltzeko dagokion zerga-administrazioaren sarbiderako baldintzen berrikusketarako beharrezko datu zergadunak prestaziora. Prestazioaren jasotzaileari doen betebeharraren kalterik gabe hau enpresa-ziurtagiri bat eta Errenta-Aitorpena aurkezteko prestazioaren erakunde kudeatzailera. 

2022tik aurrera berrikusketa:

2022ko urtarrilaren 1etik aurrera behin-behineko erabaki guztiak gainbegiratu burutuko da adoptatuak. 

Halako objektura, Gizarte Segurantzarekin mutua kolaboratzaileek dagokion zerga-administrazioaren bilduko dute 2020ko lehen hiruhilekoari buruzko datu zergadunak eta 2021eko lehen hiru hiruhilekoak. 

Si Gizarte Segurantzarekin mutua kolaboratzaileak edo Itsasoko Gizarte Institutua ezin izango zezaten izan sarbidea datuetara obrantes zerga-administrazioetan, langile autonomoek mutua kolaboratzailea eman behar izango diote en hamar biharamunak bere eskakizunera:

1.º Deklarazioaren 390. ereduaren kopiak 2020. urtearen urteko BEZa eta bere hiru hileko likidazioak laburtzen dute (303. ereduak) eta halaber bigarrenaren likidazioak eta 2021. urtearen hirugarren hiruhilekoa (303. ereduak). 

Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergaren, kontura hiruhileko bakoitzeko autolikidazioari dagokion 130. ereduaren kopia (IRPFa) 2020. urtearen eta halaber lehenaren autolikidazioak, bigarrena eta 2020. urtearen hirugarren hiruhilekoa. Pertsona fisikoen Errenta-Aitorpena edo eta han enpresen ziurtatutakoa idatziz jasota geratu besteren kontura jasotako ordainketak. 

2.º Langile autonomoak zergak ordain dezaten Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergan (IRPFa) kalkulu objetiboak (131. eredua) egiaztatzeko beharrezko dokumentazioa eman behar izango dute agindu honetan exijitutako diru-sarrerak. 

Dena den, eta diru-sarrera konputagarrien murriztapenaren egiaztapenari dagokionez bere konturako jardueraren fiskalki eta halaber etekin garbien mugak, ulertuko du langile autonomoak zergak ordain dezaten kalkulu objetiboak zirkunstantzia hauek esperimentatu dituzte pertsona langileen eguneroko batazbesteko kopurua kide egindakoak eta Gizarte Segurantzaren sistemara altan dagokion ekonomia-jardueran, lau digituri adierazitakoa (CNAE), aldian zehar a egokitu prestazioa, izan behekoa baino gehiagotan%7,5a eguneroko batazbesteko kopurura dagokion bigarrenari eta 2019ko hirugarren hiruhilekoa. 

Gertatzekotan askatu dena interesdunak ez daukana eskubidea prestaziora, kopuruen erreklamazioaren izapideak hasiko dira bidegabe jasotak. 

Halako objektura, prestazioaren onespenerako erakunde trebeak kopuruaren zenbatekoa ezartzen ebazpena diktatuko du egin behar izango duela berriz integratzera interesik gabe edo ebazpenean. zehaztu den gainordaina epean 

Pasatuta ebazpenean ezarritako epea xede horretarako diktatu da, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak belarritako zorra erreklamazioa egitea burutuko du, gainordainekin eta etorri administrazio-prozeduraren arabera interesak Bilketarako Araudi Orokorrean ezarritako bilketaren Gizarte Segurantzaren. 

Prestazioaren eskaera: 

 Prestazioa eskatzeko unerako, interesdunak mutua komunikatu behar izango dio edo familia-unitatea integratzen duten prestazioaren erakunde kudeatzailera kideak eta haietako bat bada edo jardunari uztearen prestazioaren jasotzailea izan ahal da edo algúna badute beste mota bat diru-sarrerak.

Artikulu honetan araututako prestazioaren ordainketa eskatu duen langile autonomoa ahal izango du:

 1. Renunciar a ella en cualquier momento antes del 31 de agosto de 2021, surtiendo efectos la renuncia el mes siguiente a su comunicación.
 2. Prestazioa norberaren ekimenez itzuli jardunari uzteak, espero izateko beharrik gabe mutua kolaboratzailearen erreklamaziora Gizarte Segurantzarekin edo erakunde kudeatzailearen, cuando gogoan hartu zehar lehenean jasotako diru-sarrerak eta 2021eko bigarren hiruhilekoa edo aldi horretan fakturazioaren erorketak eskubidearen dagokion galerarekin ezarritako atariak gaindituko dituzte prestaziora.

 


9. artikulua. Sasoiko langile autonomoentzat jarduerari uztearengatiko ezohiko prestazioa.

Definizioa:

Dira sasoiko langileak haiek langile autonomo eta bere bakarra lan zehar urteetan 2018. eta 2019 garatu zedin Langile Autonomoen erregimen Berezian edo Langileen Erregimen berezian Marren zehar lauetako hilabete eta zazpietako hilabete bakoitzean urteetako aipatutakoak. 

Baldintzak: 

 • Egon estatua altaren eta kotizatutakoa Langile Autonomoen erregimen Berezian edo Langileen Erregimen berezian Marren bezala langile autonomo zehar lauetako hilabete eta zazpietako hilabete bakoitzaren urte 2018 eta 2019, hori eremu aldi baterako barne hartu bietako hilabete artean hilabeteen ekainaren eta iraila horien urte. 
 • Ez egon estatua altan edo altara onartutakoa erregimenean besteren konturako langilea bezala dagokion Gizarte Segurantzaren baino gehiago zehar bigarrenean hirurogei egun eta 2021. urtearen hirugarren hiruhilekoa. 
 • Ez lortu zehar bigarrenean eta 2021. urtearen hirugarren hiruhilekoa gainditu 6.650 euroak diru-sarrera garbi konputagarri batzuk fiskalki.
 • Jakinaren gainean aurkitzea kuoten ordainketan Gizarte Segurantzari (bestela baldintza hau, organo kudeatzailea beteko zedin ordainketara langile autonomoa gonbidatuko du para hogeita hamar egun naturaletako epe luzaezinean sartu kuota bidezkoak). 

Kopurua:  

dagokion kotizazioaren oinarri minimoaren%70 egindako jarduerak Bere Konturako Edo Langile Autonomoen Gizarte Segurantzaren Erregimen Berezian edo, bere kasuan, Itsasoko langileen Gizarte Segurantzaren Erregimen Berezian.

Sortzen dut eta iraupena:  

2021eko ekainaren 1eko efektuekin sortzera hasi ahal izango du eta lau hilabetetako iraupen maximo bat, izango du eskaera lehenen barruan orainaldia ekainaren hogeita bat egun natural. Aurkako kasuan, efektuak aurkezpenaren hurrengo hilabetearen lehen egunera ezarritakoak geratuko dira eskaeraren eta bere iraupenak 2021eko irailaren 30ean. ezin izango du pasatu

Alta eta kotizazioak:  

Prestazioaren pertzepzioan zehar kotizatzeko betebeharra ez da egongo, alta egoeran langilea jarraitzen edo altara dagokion Gizarte Segurantzaren erregimenean onartutakoak. 

Kotizazioak, hauen bidez ez egon kotizatzeko betebeharra hartuak izango dira erakundeek eta bere aurrekontuen kontura estali dagokion prestazioa.

Bateraezintasunak:  

Prestazio hau lanarekin bateraezina izango da besteren kontura eta Gizarte Segurantzaren edozein prestaziorekin onuraduna etorriko jasotzen izan ezik kanpoan bateragarria jardueraren jarduerarekin langile autonomo bezala. Halaber, bere konturako lanarekin eta pertzepzioarekin bateraezina izango da sozietatetik datozen etekinen eta bere jarduerak ikusi du itxierak erasanda, diru-sarrerak jaso bigarrenean eta 2021. urtearen hirugarren hiruhilekoa gainditu 6.650 euroak. Itsasoko langileen Berezia Erregimenean barne langile autonomoentzat laguntzen pertzepzioarekin bateraezina izango da flotaren geldierak. 

Lan lagunaren kooperatiben bazkide langileak: 

Bere enkoadraketa dagokion erregimen berezian langile autonomoek bezala erabaki badute ezohiko prestazio honi eskubidea izango diote ezarritako baldintzak biltzen dutenean. 

Ezaugarriaren kudeaketa: 

Prestazio honen kudeaketa Gizarte Segurantzarekin mutua kolaboratzaileei egokituko zaie edo behin-behineko bidezko ebazpena diktatuko duten Itsasoko Gizarte Institutura,, estimatzen edo eskubidea gutxiesten.

Eskaera izapidera onartu ahal izateko Gizarte Segurantzaren Administraziora baimena emango du eta mutua kolaboratzaileei ezaugarriaren kudeaketaren arduradunak biltzeko dagokion zerga-administrazioaren sarbiderako baldintzen berrikusketarako beharrezko datu zergadunak prestaziora. 

Prestazioaren onespenak noiznahi eskatu ahal izango du ulertutako aldian zehar 2021eko abuztuko arauaren eta hilabetearen indarrean sartzearen artean. 

2022tik aurrera berrikusketa:

2022ko urtarrilaren 1etik aurrera behin-behineko erabaki guztiak gainbegiratu burutuko da adoptatuak. 

Halako objektura, Gizarte Segurantzarekin mutua kolaboratzaileak edo Itsasoko Gizarte Institutuak dagokion zerga-administrazioaren bilduko dute dagozkion bigarrenari datu zergadunak eta 2021. urtearen hirugarren hiruhilekoa. 

Si Gizarte Segurantzarekin mutua kolaboratzaileak edo Itsasoko Gizarte Institutua ezin izango zezaten izan sarbidea datuetara obrantes zerga-administrazioetan, langile autonomoek mutua kolaboratzailea eman behar izango diote en hamar biharamunak bere eskakizunera:

 1. Bigarrenaren deklarazioaren 303. ereduaren kopia eta autolikidazioari dagokion 130. ereduaren urtearen 2021.Copia hirugarren hiruhilekoa Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergaren ordainketa zatikatuan (IRPFa) lehenaren, bigarrena eta 2021. urtearen hirugarren hiruhilekoa. 
 2. Langile autonomoak zergak ordain dezaten Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergan (IRPFa) kalkulu objetiboak (131. eredua) egiaztatzeko beharrezko dokumentazioa eman behar izango dute agindu honetan exijitutako diru-sarrerak. 

Gertatzekotan askatu dena interesdunak ez daukana eskubidea prestaziora, kopuruen erreklamazioaren izapideak hasiko dira bidegabe jasotak. 

Halako objektura, prestazioaren onespenerako erakunde trebeak kopuruaren zenbatekoa ezartzen ebazpena diktatuko du egin behar izango duela berriz integratzera interesik gabe edo ebazpenean. zehaztu den gainordaina epean 

Pasatuta ebazpenean ezarritako epea xede horretarako diktatu da, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak belarritako zorra erreklamazioa egitea burutuko du, gainordainekin eta etorri administrazio-prozeduraren arabera interesak Bilketarako Araudi Orokorrean ezarritako bilketaren Gizarte Segurantzaren. 

Prestazioaren eskaera: 

Prestazioaren ordainketa eskatu duen langile autonomoa sasoiko ahal izango du: 

 1. Berari uko egitea 2021eko abuztuaren 30a baino lehen noiznahi efektuek uko egitea hornitzen hurrengo hilabetea bere komunikaziora.
 2. Prestazioa norberaren ekimenez itzuli jardunari uzteak, espero izateko beharrik gabe mutua kolaboratzailearen erreklamaziora Gizarte Segurantzarekin edo erakunde kudeatzailearen, cuando gogoan hartu ahal duen diru-sarrerak jaso jardueraren ariketak berari eskubidea eragin ahal dien denboran zehar eskubidearen dagokion galerarekin ezarritako atariak gaindituko dute prestaziora.

XEDAPEN GEHIGARRIAK, IRAGANKORRAK Eta BUKAERAK

Seigarren xedapen gehigarria. 8/2020 Errege Lege-dekretuko 6. artikuluaren indarraldiaren luzapena, premiazko neurrien martxoaren 17ko eragin ekonomiko eta sozialera aurre egiteko ezohikoak del COVID-19.

Irailaren 30era arte 2021eko 6. artikulua luzatzen da martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege-dekretuko. Honen bidez, Plan arautzen da MECUIDA. 

Bigarren xedapen iragankorra. Erasandako langile autonomoentzat jardunari uztearen ezohiko prestazioa jarduera guztiaren aldi baterako etendura batek etorriko jasotzen 2021eko maiatzaren 31n 5. artikuluan aztertutako prestazioa edo 2/2021 Errege Lege-dekretuko bigarren xedapen iragankorrean, errefortzu eta finkatzearen urtarrilaren 26ko defentsan neurri sozialen lanbidearen.

Langile autonomoak 2021eko maiatzaren 31n etorriko jasotzen erasandako langile autonomoentzat jardunari uztearen ezohiko prestazioa jarduera guztiaren aldi baterako etendura batek, agintari eskudunaren ebazpenaren ondorioz, eustearen neurri bezala birusaren zabaltzearen COVID-19 5. artikuluan aztertutakoa edo 2/2021 Errege Lege-dekretuko bigarren xedapen iragankorrean, urtarrilaren 26ko, ahal izango dute jaso jarraitu etendako jarduera denboran zehar errege lege-dekretu honen 6. artikuluan aurreikusitako prestazioa eta. Honen hurrengo hilabetearen azken eguneraino neurrien jaikialdia gogoratzen da edo irailaren 30era arte 2021eko, azken data hau aurrekoa bada. 

Azken xedapenetako lehenengoa. Abenduaren 29ko 43/2006 Legearen aldaketa, lanbidearen hazkunde eta hobekuntzarako.

Atal berri bat gehitzen da 4 quáter artikulura 2 abenduaren 29ko 43/2006 Legearen, lanbidearen hazkunde eta hobekuntzarako, hurrengo idatziarekin: «4 quáter. Enplegatzaileak finkoa kontrata dezaten muga adimen-gaitasunarekin pertsonei eskubidea izango dute, kontratuaren ospakizunaren datatik, enpresako kuotaren hileko hobari bati Gizarte Segurantzari edo, bere kasuan, DMUUUU, kontratatutako langile bakoitzeko de 125 euro/hileko (1.500 euro/urteko) lau urteetan zehar.

Muga adimen-gaitasunarekin pertsonak gogoan hartuko dira haiek Gobernua zehaztu arauen arabera.»  

Bosgarren azken xedapena. Indarrean sartzea.

BOEn bere argitalpenaren egun bera 2021eko maiatzaren 28a. 

Salbuespen gisa, azken xedapenetako lehenengoa 2021eko ekainaren 1ean. indarrean sartzen da