16/2020
errege Lege-dekretua Neurri prozesal eta antolatzaileen apirilaren 28ko aurre egiteko al COVID-19 justizia-administrazioa eremuan

-an argitaratutakoa: 2020/04/29

16/2020 Errege Lege-dekretuak dauka helburuak Justizia-administrazioaren berreskuratze bizkor bat eskuratu eta honek krisiaren ondorioz moteltze esanguratsu bat pairatu du del COVID-19, saihestuz deklarazioak etendako prozeduren metaketa alarmaren estatuaren etenduraren jaikialdia. gertatzen denean

Halaber, gehikuntzaren aurreikuspenean neurriak hartzen dira de litigiosidad ezohiko neurrien ondorioz sorraraziko dena adoptatu direna eta krisi sanitarioaren deribatua egoera ekonomiko beraren.

Errege Lege-dekretua hogeita zortzi artikulutako guztira duten egitura hiru kapitulutan,, lau xedapen gehigarri, bi xedapen iragankor, indargabetzeko xedapen bat eta zazpi azken xedapen. 

Nabarmentzera berrikuntzak: 

  1. Adierazten dira epailearenak jarduera guztietarako trebeak abuztuaren 31n 11. egunak.
  2. Kontuan hartzen dut epe prozesalen etendakoak hasiera batetik. kontuan hartuko dira Iragarki, prestaketa eta errekurtsoa jartzerako epeaks etenduraren aldian zehar jakinarazitakoak handitzen dira epe berdin batek hasieran. aurreikusitakoari Alarmaren estatuaren bukaeran zehar eta ondorengo hiru hilabeteek ahal izango diote telematikoki epailearen ekitaldien ospakizuna, ahal izango dio aretora sarbidea mugatzea ikusitakoen, igorri txosten esploraziorik gabe auzitegiko medikua oinarrian bakarrik txostenetara (posiblea bada), togaren erabileraren zatietara emango ditu, las epailearen bulegoekin komunikazioak telefonoz, telematikoki izango dira edo aurretiko hitzordua.
  3. Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legeko aldaketa Sektore Publikoaren: Letra aldatzen da d) 159. artikuluaren 4. atalaren (irekitako prozedura sinplifikatutakoa) zabaltzeari dagokionez de elektronikoak soberatzen zara.

PREMIAZKO neurri PROZESALAK (cap. I):

1. Prozesalei begira egunen prestaketa (1. artikulua): Epailearenak jarduera guztietarako trebeak adierazten dira 31ri abuztuko 11. egunak 2020ko. Aurreikuspen honetatik salbuesten dira larunbat, igandeak eta jaiegunak, izan ezik epailearen jarduera haietarako egun hauetan eta haientzat izan jada lege prozesalen arabera trebeak.

2. Epearen epe prozesalen eta handitzearen zenbaketa jotzeko (2. artikulua):

a) Hitzak eta epeak lege prozesaletan aurreikusitakoak geratu etendakoak aplikazioak bigarren xedapen gehigarrian prestatutakoaren martxoaren 14ko 463/2020 Errege-Dekretuko. Honen bidez, egoeraren kudeaketarako alarmaren estatua adierazten da eragindako krisi sanitarioaren por el COVID-19, bere hasieratik kontuan hartzera jiratuko dute, izanez hortaz zenbaketaren lehen eguna hari. Honen hurrengo trebea utzi efektuak etendura izateko dagokion prozeduraren.

b) Iragarki, prestaketa, formalizaziorako epeak eta epaien kontrako baliabideen tartean jartzea eta gainerako erabakiak helburua prozedurara ipin dezaten eta etenduran zehar jakinaraziak izana 463/2020 Errege-Dekretuan ezarritako epeen, martxoaren 14ko eta halaber las jakinaraziak izana barruan jaikialdira hurrengoak 20 lanegunak etendako epe prozesalen etendura, aurreikusitakoari epe berdin batek handituta geratuko zaizkio baliabidearen tartean jartzerako bere dagokion legean erregulatzailea. 

 3. Familiaren arloan prozedura bereziaren eremua eta sumarioa (artikuluak 3 5ari). 

Ohia arautzen da “novo” prozedura berezi bat eta zuzenean familiaren eskubideari buruzko gaien ebazpenerako sumarioa krisi sanitarioaren deribatuak.

4. Lanbidearen aldi baterako arautzearen espedienteen aurkaratzearen izapidea a 22. artikuluaren eta 23 martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege-dekretuko, premiazko neurrien eragin ekonomiko eta sozialera aurre egiteko ezohikoak del COVID-19 (6. artikulua)

5. Erabakitako prozeduren lehentasunezko izapidea. (7. artikulua)

Hurrengo espedienteak lehentasunarekin izapidetuko dira eta prozedurak:

a) Boluntario eskumenaren prozesuak edo espedienteak . Hauen adoptatu neurriak a Kode Zibilaren 158. artikulua aipatzen dena (elikagaiak).

b) Eskumeneko ordena zibilean: Legezko luzamenduaren onespenaren faltaren deribatutako prozesuak eraikin eta ohiko etxebizitzaren hipoteketan estimuak ekonomia-jarduerara, errentarien erreklamazioen deribatutako prozesuak aplikazioaren faltak legalki aurreikusitako luzamenduaren edo kontratu eta prozeduren derrigorrezko luzapenaren parte hartu zordunen izana pertsona naturalak eta ez izan enpresaburuen baldintza.

c) Eskumeneko ordenan auzi-administratibo, baliabideak jarri , hauen bidez Herri Administrazioen ekitaldi eta erabakien aurka laguntza eta neurrien aplikazioa ukatu da arintzeko legalki aurreikusitakoak krisi sanitarioaren efektu ekonomikoak COVID-19.

d) Eskumeneko ordena sozialean, premiazko izaera izango dute eta lehentasunezkoa:

I. kaleratzeen Prozesuak.

II. Lan-kontratuen suntsipenaren deribatutako prozesuak arrazoi objetiboengatik.

III. Berreskuratzearen betebeharra eta era adierazteko prozeduraren deribatutako prozesuak lanorduen ordaindutako baimenean zehar utzita ez 10/2020 Errege Lege-dekretuan aurreikusitakoa.

IV. Gizabanako aurkaratzerako prozedurak edo lanbidearen aldi baterako arautzearen espedienteen kolektiboa araututako arrazoiek 22. artikuluetan eta 23 martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege-dekretuko.

V. eraginkorra egiteko Prozedurak urrutiko lanaren modalitatea edo 15/2020 Errege Lege-dekretuan aurreikusitako jardunaldiaren moldaketa.


NEURRIAK PARTE HARTU Eta SOZIETATEAK

II. Kapituluan neurriak arautzen dira parte hartu eta sozietateak. 

Krisi sanitarioa del COVID-19 oztopo gehigarri bat bideragarritasunera osatzen du parte hartutako enpresen zehaztu ahal duena, ondo ezintasuna hitzarmen bat izenpetu edo betetzeko, enpresei ahokatzen likidaziora, edota zailtasun handiago bat izan ahal izango zezan unitate produktibo bat erotzeko bideragarria. Hori dela eta orain neurriak gehitzen dira enpresen jarraipen ekonomikoa mantentzeko eta profesionalen eta autonomoak lehenago dela alarmaren estatuaren indarrean sartzea, zetozen aldizka hitzarmen baten betebehar ondorioztatuak betetzen, ordainketen judizioz kanpoko hitzarmen baten edo hitzarmen baten homologatutako berfinantzaketaren (Artikuluak 8 18ari). 

Bigarren Xedapen iragankorrean hartzekodunen lehiaketaren arloan aurreikuspenak ezartzen dira. 

43. artikulua indargabetuta geratzen da (lehiaketaren eskaeraren betebeharraren Epea) 8/2020 Errege Lege Dekretuko (Xedapen. Indargabetzaile bakarra).


NEURRI ANTOLATZAILE Eta TEKNOLOGIKOAK (Cap. III)

Neurri hauek alarmaren estatuan zehar indarraldia izango dute eta bere bukaeraren ondoren hiru hilabetetaraino:

1. Presentziaren bidez ekitaldi prozesalen ospakizuna telematika (19. artikulua)

a) epaiketaren ekitaldiak, agerraldiak, deklarazioak eta ikusitakoak eta, oro har, ekitaldi prozesal guztiak, presentziaren bidez ahal bada egingo dira telematika, komunikabide teknikoak izan denean.

b) eskumeneko ordena penalean epaiketetan salatutakoaren presentzia fisikoa behar izango da delitu larriak.

c) epaimahaien deliberazioak presentzia telematikoaren erregimenean gertatuko dira komunikabide teknikoak izan denean horretarako beharrezkoak.

2. Sarbidea judizio-aretoetara (20. artikulua): Epaileak edo epaimahaiak publikoaren sarbidea ahozko jarduera guztiei mugatuko die, aretoaren arabera.

3. Esplorazioak mediku-auzitegiko mediku (artikulua: 21): Txostenak mediku-auzitegiko mediku egin ahal izango dute oinarritzen bakarrik dagoen dokumentazio medikoan zure eskura, hau fuere posiblea.

4. Eman togen erabileraren (22. artikulua): Ahozko jardueretara joan zatiak togen erabileraren emandakoak egongo dira audientzia publikoetan.

5. Jendearentzako leihatila epailearen egoitzan (23. artikulua): Egingo da por telefonikoaren bidez edo horretarako prestatutako posta elektronikoaren bidez, Justizia Ministerioaren dagokion Gerentzia Lurraldekoiaren web orrian argitalpenaren objektua izan behar izango duena edo organoaren Justiziaren arloan eskuduntzekin Autonomia Erkidegoak zehaztuko ditzaten. Kasu haietarako. Hauen izan nahitaezkoa joan epailearen egoitzara, aldez aurretik dagokion hitzordua lortu behar izango da.

6. Auzitegi lagunak al COVID – 19, Atxikipen Lurraldekoiaren Epaileak lehentasunezko esleipena eta helbidearen zentro bera baten barruan jarduerak. (artikuluak 24, 25 eta 26):

a) belarritakoak egon daitezen auzitegiak eraldatu ahal izango da lehenik eta behin indarrean sartzeko unean jardunean auzitegietan errege lege-dekretu honen ezagutu prozedura lagunen esklusiboki al COVID-19.

b) Justizia Ministeriora prestatzen du auzitegien jardunean sarrera aurreratu ahal duen 2020ko programazioari dagozkion, guztiak eman ahal izanez edo izaera esklusiboarekin haietako batzuk prozedura lagunen ezagutzara al COVID-19.

c) atxikipen lurraldekoiaren Epaileek bere jurisdikzio-eginkizunak jardun ahal izango dituzte, lehentasunezko izaerarekin, auzitegietan ezagutu prozedura lagunen al COVID-19. 25. artikulua. Helbidearen zentro bera baten barruan jarduerak.

d) Idazkari Koordinatzaile Probintzialak Justizia-administrazioaren Letraduak egokitu ahal izango diete eta zuzendutako Justizia-administrazioaren zerbitzura gainerako, funtzionarioak en edozein auzitegietara zuzeneko laguntzaren unitate prozesalak, egitea edozeinen funtzioak, Gorputzaren beraiek izanez a dira, edozeini egotzitakoak egon daitezen beste unitate batzuk.

7. Lanaldia, ordezkapena eta errefortzua (27 eta 28. artikulua):

a) Justizia-administrazioaren zerbitzura Justizia-administrazioaren Letraduak eta gainerako langileak lanaldiak bihar egingo dituzte eta zerbitzu guztietarako arratsaldea eta eskumeneko organoak (bihar epaiketak ospatzeko aukera eta arratsaldea).

b) eskuduntzekin Justizia Ministerioak eta autonomia erkidegoek ordutegien jardunaldiaren eta finkapenaren banaketa ezarriko dute.

c) abenduaren 31ra arte 2020ko irakaskuntza praktikoak Letraduen gorputzaren hasierako prestakuntza-ikastaroen Justizia-administrazioaren ordezkapen eta errefortzuaren lanak egiten egin ahal izango dute cuando horrela lo zehaztu Zentroaren Helbidea, Letraduen inguruan lehentasuna izaten ordezkoak edozein deitan halako funtzioen ariketarako.

8. Jarduera prozesalen erregimen iragankorra (Xedapen. Transit. 1). Errege Lege Dekretuaren arauak jarduera guztiei ezarriko zaizkie prozesalak egin bere indarrean sartzetik aurrera, izan prozesuaren hastapenaren data edozein haiek gertatzen direna. Izan ezik las iraupenaren erabakitako epe bat eduki dezaten berari eutsiko zaizkio.

9. Erregistro Zibila eremuan epeen handitzea (Xedapen. Gehigarria. 1). Alarmaren denboraldian zehar produzitutako jaiotza-inskripzioak eta ezkontzaren baimenei dagokionez epeak handitzen dira eta bere luzapenak.

10. Fiskaltzaren komunikazio-egintzak. Artikuluan prestatutakoaren aplikazioa eteten da Fiskaltzaren komunikazio-egintzei dagokionez Auziratze Zibilaren urtarrilaren 7ko 1/2000 Legeko 151.2, abenduaren 31ra arte 2020ko. Data honetaraino, araututako epea esandako artikuluan 10 egun naturaletako izango da (Xedapen. Gehigarria 4).

11. Uztailaren 5eko 18/2011 Legeko aldaketa, informazioaren eta komunikazioaren teknologien erabileraren erregulatzailea Justizia-administrazioan (Azken xedapenetako lehenengoa):

a) letra aldatzen da f) 4. artikuluaren 2. atalaren idatziz jarritakoa geratzen dena bezala jarraitzen du: 

“f) identifikazio eta sinadurako sistemak erabiltzera 9. artikuluetan ezarritakoak eta 10 urriaren 1eko 39/2015 Legeko, Herri Administrazioen ”Administrazio Prozedura Erkidearen.

b) letra aldatzen da d) 6. artikuluaren 2. atalaren idatziz jarritakoa geratzen dena bezala jarraitzen du:

«d) identifikazio eta sinadurako sistemak erabiltzera 9. artikuluetan ezarritakoak eta 10 urriaren 1eko 39/2015 Legeko, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen, cuando esandako sistema berari identifikatu era unibokoaren edozein izapide elektronikorentzat profesional bezala Administrazioarekin lege prozesalek ezarritako hitzetan.

Horretarako, Kontseilu Orokorra edo dagokion nagusia epailearen bulegoen eskura elkarloturaren protokoloak eta sistemak ipini behar izango du erregistrora elektronikoki beharrezko sarbidea aukera eman dezaten elkargokide profesional jarduten dutenen 2/1974 Legeko 10. artikuluan aurreikusitakoa, otsailaren 13ko, Profesionalen Elkarteen inguruan, bermatzen bertan idatziz jasota geratu bere datu profesionalak, hala nola elkargokide-zenbakia, bizileku profesionala, telefono-zenbakia eta faxa eta helbide elektronikoaren». 

c) bigarren paragrafo bat artikulura gehitzen da 8 hurrengo idatziarekin:

“Administrazio eskudunek komunikabide seguruak emango dituzte para sistema hauek izan osoki beharrik gabe erabilerrazak eta operatiboak erabiltzaileak aurkitu bere bakoitza bere organoen egoitzetan fisikoki, bulego edo fiskaltzak”.

d) hurrengo idatziarekin geratzen den bosgarren xedapen gehigarria aldatzen da:

Bosgarren xedapen gehigarria. Komunikabide eta tresna elektronikoen hornidura eta informazio-sistemak.

Justiziaren arloan Administrazio eskudunek organo guztiei hornituko dituzte, epailearen bulegoak eta komunikabide eta tresna elektronikoen eta beharrezko informazio-sistemen eta nahikoen fiskaltzak efizientziaz bere funtzioa garatu ahal izateko. Sistema hauek osoki beharrik gabe erabilerrazak eta operatiboak izango dira erabiltzaileak aurkitu bere bakoitza bere organoen egoitzetan fisikoki, bulego edo fiskaltzak, eskubidea berma dezaten begirunez barneko politiketara jasotako deskonexio digitalari Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bateginaren 88. artikuluan Enplegatu Publikoaren, Legegintzako Errege-dekretuak onetsita 5/urriaren 30a 2015 Halaber, beraien kideak osatuko dituzte komunikabide hauen erabileran eta erabileran eta tresnak”.

11. Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legeko aldaketa Sektore Publikoaren (Xedapen. Laugarren bukaera)

Letra aldatzen da d) 159. artikuluaren 4. atalaren (irekitako prozedura sinplifikatutakoa) honela idatziz jarritakoa geratuko dena:

 

“d) eskaintza bakar batean aurkeztuko da inguru edo artxibo elektronikoa egoeretan prozeduran ez aztertu esleipenaren irizpideak eta bere kuantifikazioa menpe egon balioaren epaiketa baten. Aurkako kasuan, eskaintza aurkeztuko da en bi soberatzen zara edo artxibo elektronikoak.

Zabaltzea de soberatzen zara edo etorri 145. artikuluan ezarritakoaren arabera proposamena izanez artxibo elektronikoak ordenak egingo da irizpideak balioesteko metodo aplikagarriaren arabera agirietan ezarritako esleipenaren. Zabaltzea kontratazio mahaiak egingo da eta honi Lege honen 326. artikuluaren 6. atala aipatzen da. Dena den, publikoa izango da irekiera ekitaldia de soberatzen zara edo artxibo elektronikoak eskaintzaren zatia izan dezaten evaluable irizpideen bidez cuantificables aplikazio xumearen bidez agirietan ezarritako formulen, izan ezik aurreikusi denean lizitazioan bide elektronikoak enplegatu ahal dutena. Horretarako, ereduan eskaintzaren agertu agirira eranskina bezala mutturreko”hauek izango dira.

 

Indarra: 2020ko apirilaren 30a.

Deskarga 16/2020 Errege Lege-dekretua