465/2020
Errege-Dekretua . Honen bidez, martxoaren 17ko martxoaren 14ko 463/2020 Errege-Dekretua aldatzen da. Honen bidez, egoeraren kudeaketarako alarmaren estatua adierazten da eragindako krisi sanitarioaren por el COVID-19

-an argitaratutakoa: 2020/03/18

Martxoaren 18ko Estatuko Aldizkari Ofizialean 465/2020 Errege Lege-dekretua argitaratu zen bidez martxoaren 14ko 463/2020 Errege-Dekretua aldatzen da. Honen bidez, egoeraren kudeaketarako alarmaren estatua adierazten da eragindako krisi sanitarioaren por el COVID-19.

Errege Lege-dekretu berriaren arabera 465/2020, 463/2020 Errege-Dekretuko bigarren azken xedapenean izandako aurreikuspenaren babesean, martxoaren 14ko, orientatutako aldaketak sartu beharrezkoa izaten da osasunaren babes publikoa indartzera eta ziurtatzeko zerbitzu publikoen funtzionamendua funtsezkoak.

Las modificaciones son:

Artikulu bakarra.

Martxoaren 14ko 463/2020 Errege-Dekretuko aldaketa. Honen bidez, egoeraren kudeaketarako alarmaren estatua adierazten da eragindako krisi sanitarioaren por el COVID-19. Martxoaren 14ko 463/2020 Errege-Dekretua. Honen bidez, egoeraren kudeaketarako alarmaren estatua adierazten da eragindako krisi sanitarioaren por el COVID-19, hurrengo hitzetan idatziz jarritakoa geratzen da:

Bat. Lehen etena eta ordu letra aldatzen dira) 7.1. artikuluaren, hurrengo idatziarekin:

«1. Alarmaren estatuaren indarraldian zehar pertsonek herritarren erabilerarako bide edo espazioengatik zirkularra bakarrik ahal izango dute hurrengo jardueren egiterako, banan-banan, egin behar izango dutena izan ezik pertsona ezinduei, adingabeak, nagusiak lagun zaiena, edo bestetik arrazoi justifikatua». «ordua) antzeko izaeraren Beste jarduera bat.»


Bi. Titulua eta atala aldatzen da 1 10. artikuluaren, eta berri bat sartzen da

«10. artikulua. Merkataritzako jarduera eremuan eustearen neurriak, hornikuntza kulturalak, dendak eta jolas-ekintzak, ostalaritza eta zaharberritzearen jarduerak, eta beste gehigarri batzuk.». «1. Lokal eta denda txikizkarien publikoari zabaltzea eteten zaio, elikadura, edari, produktu eta ondasunen saltoki txikizkariak izan ezik oinarrizkoa, denda farmazeutikoak, sanitarioak, zentro edo klinikak albaitariak, optikak eta produktu ortopedikoak, produktu higienikoak, prentsa eta paper-denda, automoziorako erregaia, estankoak, talde teknologikoak eta telekomunikazioen, animalientzako elikagaiak konpainiaren, merkataritza internet bidez, telefonikoa edo korrespondentzia, tindategiak, garbitegiak eta ile-apaindegiaren jardueraren ariketa profesionala etxez etxe. Dena dela, edozein ezarpenen jarduera etengo da, iritziz agintari eskudunak, kutsatzearen arriskua pentsamendu bat ahal du baldintzek. Hauen egon dadin garatzen.»

«6. Osasun Ministroa prestatzen du aldatzeko, handitu edo neurri, leku, denda eta jarduerak mugatu aurreko ataletan zenbatutakoak, osasun publikoaren justifikatutako arrazoiek.»


Hiru. Idatziz jarritakoa geratzen den 14. artikuluaren 4. atala, aldatzen da bezala jarraitzen du:

«4. Garraioen Ministroaren ebazpenak, Mugikortasun eta Agenda Urbana lurralde nazional guztian merkantzien garraioa errazteko beharrezko baldintzak ezarriko dira, hornikuntza eta entrega bermatzeko asmoz merkataritzan eskuratutako produktuen internet bidez, telefonikoa edo korrespondentzia.»


Lau. 4. atala aldatzen da eta bi atal berri gehitzen dira 5 eta 6 hirugarren xedapen gehigarrira, hurrengo idatziarekin:

«4. Aurreko ataletan prestatutakoaren kalterik gabe, Errege-Dekretu honen indarrean sartzetik, erakundeak sektore publikoaren etorri egoeretara aipatutakoak estu lotutak alarmaren estatuaren gertaera justifikatzaileetara administrazio-prozedura haien jarraipena arrazoiak emanda erabaki ahal izango dute, edo izana interes orokorraren babeserako ezinbestekoak edo zerbitzuen oinarrizko funtzionamendurako.»

«5. Epeen hitz eta etenaldiaren etendura a erreferentzia 1. atalean egiten dena ez da izango administrazio-prozeduretara aplikazioaren Gizarte Segurantzaren afiliazio, likidazio eta kotizazioaren eremuetan.»

«6. Eta ez administratiboen hitz eta etenaldiaren etendura a erreferentzia 1. atalean egiten dena ez da izango epe zergadunetara aplikazioaren, subjektuak araudi berezira, edo du eta ez, bereziki, epeetara deklarazio eta autolikidazio zergadunen aurkezpenerako.»


Bost. Eranskinaren titulua aldatzen da hurrengo idatziarekin:

«ERANSKINA. Hornikuntza eta jardueren harremana publikoari eta bere zabaltzea etendakoa geratzen da artikuluan erabakitakoaren arabera 10.»

Deskarga 465/2020 Errege-Dekretua