Jurisprudentzia PRLen
Ezagutu kasu nagusiak eta aipatutako epaiak lan-arriskuen prebentziora.

Gaiak: Lan-arriskuen prebentzioa | Etiketak: Legeria, Istripua, Arau-hausteak, Jurisprudentzia, Zigorrak
Jurisprudentzia lan arriskuen prebentzioan

Pertsonen aldetik ez betetzea ondorioztatu ahal duten lan-arriskuen prebentzioaren arloan bere betebeharren enpresaburuek kalte-galerek gizarte erantzukizunak, penalak eta zibilak eragiten ditu esandako ez betetzearen.