Irizpide berria jardunari uztearen ezohiko prestaziora eskubidearen inguruko erasandako autonomoentzat jarduera guztiaren aldi baterako etendura batek agintari eskudunaren ebazpenaren ondorioz

-an argitaratutakoa: 2020/11/12

Artatuz a Autonomia Erkidego desberdinetan, neurriak hartzean birusaren zabaltzearen eustearen COID-19, erabaki dute, 30/2020 Errege Lege-dekretuko indarrean sartzearen ondoren, irailaren 29ko, etendura partziala ostalaritza eta zaharberritzearen jardueraren etxez etxeko banaketaren janari zerbitzua burutu ahal dutela aukera ematen edo ezarpenean jasotakoa edo ibilgailuan, gogoratzen da:

  • LEHENA.- Erabaki zezaten langile autonomoak la ez etxez etxeko banaketaren zerbitzuaren egitea edo ezarpenean jasotakoa edo gogoratu zen ibilgailuan unetik autonomia erkidegoak eustearen neurrien adopzioa, sarbide izan ahal izango dute, betenean artikuluan ezarritako baldintzak 13 irailaren 29ko 30/2020 Errege Lege-dekretuko ezohiko prestaziora bertan jasotzen da, horretarako nahikoa izanez, 39/2015 Legeko 69. artikuluan aurreikusitakoa ezarriaz, Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko Herri Administrazioen, bete eta izenpetu ardurapeko adierazpen Gizarte Segurantzarekin Mutua Kolaboratzailearen aurrean inguru bere bere konturako jardueraren guztizkoa aldi baterako etendura hau,. Honen, gainera, konprometitu ematera Entitate Laguntzailearen aurrean dokumentu edozein berari eskatu bere unean prestazio honek babestutako egoeraren konkurrentzia egiaztatzeko.

    Prestazioaren efektu ekonomikoak hurrengo egunetik itxieraren neurriaren adopziora gertatuko da jarduera adoptatuaren agintari eskudunak ardurapeko adierazpena lehenen barruan prestazioaren eskaeraren ondoan orainaldia hitzarmenaren indarrean sartzera hamabost biharamun edo jardueraren itxieraren ebazpena. Kasuan eskaera pasatuta orainaldia prestaziora eskubidea lehen hamabost egunak eskaeraren eta ardurapeko adierazpenaren aurkezpenaren eguna hasiko da.

  • BIGARRENA.- Erabaki zezaten langile autonomoak zerbitzu honen egitea, baina ondoren etetea erabaki zezaten erabat bere jarduera, betenean artikuluan ezarritako baldintzak 13 irailaren 29ko 30/2020 Errege Lege-dekretuko, ezohiko prestaziora sarbide izan ahal izango dute bertan jasotzen da, horretarako nahikoa izanez, 39/2015 Legeko 69. artikuluan aurreikusitakoa ezarriaz, Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko Herri Administrazioen, bete eta izenpetu ardurapeko adierazpen Gizarte Segurantzarekin Mutua Kolaboratzailearen aurrean inguru bere bere konturako jardueraren guztizkoa aldi baterako etendura hau,. Honen, gainera, konprometitu ematera Entitate Laguntzailearen aurrean dokumentu edozein berari eskatu bere unean prestazio honek babestutako egoeraren konkurrentzia egiaztatzeko.

    Efektu ekonomikoak kasu horretan hurrengo egunetik itxieraren neurriaren adopziora gertatuko dira jarduera adoptatuaren agintari eskudunak deklarazioa lehenen barruan orainaldia hitzarmenaren indarrean sartzera hamabost biharamun edo jardueraren itxieraren ebazpena. Kasuan eskaera pasatuta orainaldia prestaziora eskubidea lehen hamabost egunak eskaeraren eta ardurapeko adierazpenaren aurkezpenaren eguna hasiko da edo jardueraren guztizko gelditzea gogoratzen den datatik ondorengoa eskaerara. bada

  • HIRUGARRENA.- Autonomia erkidego batean jardueraren guztizko gelditzea jardueraren etendura eta han erabaki duen egoera haietan. Hauen eskubidea langile autonomo bati ezohiko prestaziora ukatu dadin ez du lortzen etxez etxeko banaketaren zerbitzura edo ezarpenean jasotakoa edo ibilgailuan, Gizarte Segurantzarekin Mutua kolaboratzaileak ahal izango du utzi ondoriorik gabe esanda hitzarmena, eman denean autonomo eskatzaileak aipatutako ardurapeko adierazpena eta bete 30/2020 Errege Lege-dekretuko 13. artikuluan aurreikusitako baldintza guztiak, irailaren 29ko, eskubidera sarbide izateko.

    efektu ekonomikoak kasu horretan lehen atalean aurreikusitako hitzetan gertatuko dira. Prestazioaren ukapena aukerak izandako ondasunak erabakitakoa dator hasieran etxez etxeko banaketaren zerbitzua burutzeagatik edo ezarpenean jasotakoa edo ibilgailuan eta ondoren langile autonomoak erabat bere bere konturako jarduera, Mutua kolaboratzailea etetea erabakitzen du Gizarte Segurantzarekin ahal izango du utzi ondoriorik gabe esanda hitzarmena, eman denean autonomo eskatzaileak aipatutako ardurapeko adierazpena eta bete 30/2020 Errege Lege-dekretuko 13. artikuluan aurreikusitako baldintza guztiak, irailaren 29ko, eskubidera sarbide izateko. Kasu hauetan efektu ekonomikoak bigarren atalean aurreikusitakoak izango dira.