La Palma uharteko sumendi-erupzioak eragindako kalteak arintzeko Gizarte Segurantzaren ezohiko neurriak luzatzea langile autonomoentzat (ekainaren 28ko 5/2023 Errege Lege Dekretuaren 176. artikulua)

-an argitaratutakoa: 2022/12/28

2023ko abenduaren 28an, abenduaren 27ko 8/2023 Errege Lege-dekretua argitaratu da. Honen bidez, ondorio ekonomiko eta sozialak deribatuak aurre egiteko neurriak hartzen dira Ukraina eta Ekialde Hurbilen gatazken eta halaber lehortearen efektuak arintzeko

Bere artikuluan 76 ekainaren 30era arte 2024ko ezohiko prestazioak luzatzen dira jardunari uztearen erasandako langile autonomoentzat La Palmako erupzio bolkanikoak. Dena den, ezinbesteko baldintza izango da dagozkion prestazioak jasota egon abenduaren 31ra arte 2023ko.

76. artikulua

Langile autonomoentzat jardunari uztearen prestazioa etetera derrigortutakoak ikusi dute jardueran honen ondorioz La Palmako Gailur Zaharraren tokian arakatutako erupzio bolkanikoaren zuzenekoa

  1. 2024ko urtarrila desde el 1 de, langile autonomoak etorriko jasotzen 2023ko abenduaren 31n prestazioak jardunari uzteak honen ondorioz zuzenekoa tokian arakatutako erupzio bolkanikoaren La Palmako Gailur Zaharraren, atalean aurreikusitakoa artikuluetako bat 176 ekainaren 28ko 5/2023 Errege Lege-dekretuko. Honen bidez, adoptatzen dira eta Ukrainako Guerraren ondorio ekonomiko eta sozialetara erabakitako erantzun-neurriak luzatzen dituzte, berreraikuntzara laguntzaren La Palmako uhartearen eta zaurkortasunaren beste egoera batzuetara; Europar Batasunaren zuzentarauen transposizioa egiteko, merkataritza-sozietateen egitura-aldaketei eta gurasoen eta zaintzaileen familia-bizitza eta bizitza profesionala uztartzeari dagokienez; eta exekuziokoa eta Europar Batasunaren Eskubidearen betetzea; jarraituko dute percibiéndolas, gabe kontuan hartu, ezarritako pertzepzioaren denboralde maximoak kontsumitzeari dagokionez,. atal honetan aurreikusitako jardunari uztearen prestazioaren sei hilabeteak Gogoan hartuko da bezala betetakoa, efektuetara de prestazio hauetara sarbide izan ahal izan jardunari uzteak, baldintza kotizazioaren, Lege Orokorraren testu bateginaren 338. artikuluan aurreikusitakoa Gizarte Segurantzaren, urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege-dekretuak onetsita.
  2. Jardunari uzteak prestazio hauek hasi ahal izango dute a devengarse 2024ko urtarrilaren 1eko efektuekin eta sei hilabetetako iraupen maximo bat, izango dute eskaera lehenen barruan orainaldia arau honen indarrean sartzera hurrengo hogeita bat egun natural. Bestela, eskaera aurkeztu eta hurrengo hilabetearen lehen egunean finkatuko dira efektuak. Prestazio hauen iraupenak 2024ko ekainaren 30ean. ezin izango du pasatu

 

 

Sarbide du 8/2023 ELDeko testu osora

La Palma uharteko sumendi-erupzioak eragindako kalteak arintzeko Gizarte Segurantzaren ezohiko neurriak luzatzea langile autonomoentzat (ekainaren 28ko 5/2023 Errege Lege Dekretuaren 176. artikulua)

-an argitaratutakoa: 2022/12/28

2023ko ekainaren 29an, ekainaren 28ko 5/2023 Errege Lege-dekretua argitaratu da. Honen bidez, adoptatzen dira eta Ukrainako Guerraren ondorio ekonomiko eta sozialetara erabakitako erantzun-neurriak luzatzen dituzte, berreraikuntzara laguntzaren La Palmako uhartearen eta zaurkortasunaren beste egoera batzuetara; Europar Batasunaren zuzentarauen transposizioa egiteko, merkataritza-sozietateen egitura-aldaketei eta gurasoen eta zaintzaileen familia-bizitza eta bizitza profesionala uztartzeari dagokienez; eta Europar Batasunaren Eskubidearen exekutatzeko eta betetzeko.

176. artikuluan, 2023ko abenduaren 31ra arte luzatzen dira La Palmako sumendi-erupzioak eragindako jarduera uzteagatiko langile autonomoentzako jarduera uzteagatiko ezohiko prestazioak. Nolanahi ere, ezinbesteko baldintza izango da dagozkion prestazioak 2023ko ekainaren 30era arte jaso izana.

Luzapen berri hau efektuekin sortuko da 2023ko uztailaren 1etik eta sei hilabetetako iraupen maximoa izango du, eskaera 2023ko ekainaren 30etik aurrera lehen 21 egun naturaleko epearen barruan aurkezten bada.  Bestela, eskaera aurkeztu eta hurrengo hilabetearen lehen egunean finkatuko dira efektuak. Prestazio hauek ezingo dute 2023ko abenduaren 31 baino gehiago iraun.

Jada luzapenaren eskaeraren inprimakia bete ahal duzu eta remitirlo postontzira: prestacionesLaPalma@mutuauniversal.net!

176. artikulua

Langile autonomoentzat jardunari uztearen prestazioa etetera derrigortutakoak ikusi dute jardueran honen ondorioz La Palmako Gailur Zaharraren tokian arakatutako erupzio bolkanikoaren zuzenekoa.

  1. 2023ko uztailaren 1etik aurrera, La Palma uharteko Cumbre Viejako natura parkean erregistratutako erupzio bolkanikoaren ondorioz jarduera uzteagatik 2023ko ekainaren 30ean prestazioak jasotzen ari ziren langile autonomoek haiek jasotzen jarraituko dute, atal honetan aurreikusitako jarduera uzteko prestazioaren sei hilabeteak aintzat hartu gabe, ezarritako gehieneko jasotze-aldiak kontsumitzeko.
  2. Jarduera uzteagatiko prestazio hauek 2023ko uztailaren 1etik aurrerako ondorioekin sortzen hasi ahal izango dira, eta gehienez ere sei hilabeteko iraupena izango dute, betiere eskaera arau hau indarrean jarri ondorengo lehen 21 egun naturalen barruan aurkezten bada. Bestela, eskaera aurkeztu eta hurrengo hilabetearen lehen egunean finkatuko dira efektuak. Prestazio hauek ezingo dute 2023ko abenduaren 31 baino gehiago iraun.

Erasandako langile autonomoentzat prestazio ezohiko por jardunari uzte jarduera guztiaren aldi baterako etendura batek erupzio bolkanikoek eragindako kalteen ondorioz.

  1. 2023ko uztailaren 1etik aurrera, sumendi-erupzioak eragindako kalteen ondorioz, 2023ko ekainaren 30ean aparteko prestazioa jasotzen ari ziren langile autonomoek atal honetan aurreikusitako jarduera uzteagatiko ezohiko prestazioa eskuratu ahal izango dute.

Ikusi bere jarduerak eragina izanda langile autonomo haientzat jardunari uztearen ezohiko prestazioen arakatutako erupzio bolkanikoak eragindako kalteen ondorioz La Palmako Gailur Zaharraren tokian.

  1. 2023ko uztailaren 1etik aurrera, La Palma uharteko Cumbre Viejako natura parkean erregistratutako sumendi-erupzioak eragindako kalteen ondorioz beren jardueran eragina izan duten langile autonomoek, 2023ko ekainaren 30ean aparteko prestazioa jasotzen bazuten, paragrafo honetan aurreikusitako jarduera uztearen ezohiko prestazioa jaso ahal izango dute.
-an argitaratutakoa: 2022/12/28