"

Arriskuen ebaluazioa
Zure betebeharretako bat enpresaburu pertsona bezala zure enpresan dauden lanpostuen Arriskuen ebaluazio bat egitea eta ezartzea da

Gaiak: Lan-arriskuen prebentzioa | Etiketak: Aholkularitza, Argibideak, Aurreneurria, Prebentzioa, Arriskuak
Arriskuen ebaluazioa

Arriskuen ebaluazioa el honetan. Honen da identifikatzen dira eta enpresan dauden arriskuak balioesten dituzte eta bere kontrolerako aurreneurriak ezartzen dira.

Beharrezko informazioa eman behar du para, enpresaburu pertsona bezala, egokitutako erabakiak hartu ahal dituzu inguru zer neurri adoptatu behar duzu eta noiz eraman lurmuturrera.