Nazioarteko ezbehar-tasaren adierazleak
Txostena eskatzea

-an argitaratutakoa: 2015/12/09

Ezbehar tasaren adierazleak ezagutarazi ahal izateko, enpresari buruzko informazioa behar da, baita lizitazioko herrialdea, kalkuluaren denboraldia eta harremanetarako pertsona zein diren jakin ere. Bete ondorengo eremuak. (*) dutenak nahitaez bete behar dira; haietako daturik gabe ezin izango da txostena egin.

Gertatzekotan behar izan euskarria, ahal duzu ponerte kontaktuan posta elektroniko bat bidaltzen a indicadoresISI@mutuauniversal.net

Harremanetarako datuak

Telefono zenbaki osoa (herrialde kodea + abonatuaren adierazlea), erabiltzailearekin harremanetan jarri ahal izateko

Enpresaren ezbehar tasari buruzko datuak

Txostenak aztertzen duen denboraldian enpresak dituen langileen urteko kopurua, batez beste

Adierazi txostenak aztertzen duen denboraldian lan egindako orduen benetako datua

Heriotza edo ezintasun kasuen kopurua

EZ zenbatu in itinere gertatutako kasuak edo traumatikoak izan ez direnak (adibidez, istripu kardiobaskularrak)

Adierazi baliaezintasun handi, ezintasun absolutu edo erabateko ezintasun gisa sailkatutako zenbat kasu izan diren denboraldian. EZ zenbatu in itinere gertatutako kasuak edo traumatikoak izan ez direnak (adibidez, istripu kardiobaskularrak)

Adierazi ezintasun iraunkor partzial gisa sailkatutako zenbat kasu izan diren denboraldian. EZ zenbatu in itinere gertatutako kasuak edo traumatikoak izan ez direnak (adibidez, istripu kardiobaskularrak), ezta baliaezintasunik eragin ez duten lesio iraunkorrak ere

Istripuak (baja eragin dutenak edo bajarik eragin ez dutenak) eta erregistra daitezkeen beste kasu batzuk

LANALDIAN izandako istripuak dira; baja eragin dute, baina ez dira kontuan izan ezintasunei buruz bete den koadroan

LANALDIAN izandako istripuak dira; ez dute bajarik eragin, baina laguntza medikoa behar izan dute

Adierazi LANALDIAN izan diren istripuetan zenbatetan egin diren sendaketak botika kutxa erabilita (halako istripuetan ez da tratamendu medikorik behar, nahiz eta batzuetan eman den)

Gaixotasun kasuen kopurua

Adierazi, soil-soilik, Mutuak aitortu dituen eta ofizialki onartu diren kasuak

Kasu bereziak

LANALDIAN izandako istripuak dira, eta langile batek baino gehiagok jasaten dituzte lesioak

Galdutako lanaldiak

LANALDIAN izandako istripuen ondorioz bajan emandako egun kopurua. Jatorrizko istripuari gehituko zaizkio gaixoberritzeak

Gaixotasun profesionalaren ondorioz bajan emandako egun kopurua. Jatorrizko kasuari gehituko zaizkio gaixoberritzeak

LANALDIAN gertatutako ezintasun iraunkorreko kasuen ondorioz bajan emandako egun kopurua. Jatorrizko istripuari gehituko zaizkio gaixoberritzeak

Please tick the rates that have to be mentioned in the report
Hautatu zer adierazle agertuko diren txostenean

FATALITY RATES

Heriotza istripuen indizea (Heriotza kopurua lanaldi osoko 100.000 langileko)

LOST TIME INJURIES RATESBaja eragin duten kasuen kopurua

Baja eragin duten istripuen maiztasun indizea

Baja eragin duten istripuen maiztasun indizea, lanaldi osoko 100 langileko (Baja eragin duten istripuen kopurua / Denboraldian lan egindako orduak x 200.000)

xBaja eragin duten istripuen gorabehera indizea (Baja eragin duten istripuen kopurua / Denboraldiko batez besteko langile kopurua x 100)

SEVERITY OR SERIOUSNESS RATES Larritasun adierazleak

Larritasun indizea (Galdutako lanaldi kopurua / Denboraldian lan egindako ordu kopurua guztira x 1.000.000)

Larritasun indizea (Galdutako lanaldi kopurua / Denboraldian lan egindako ordu kopurua guztira x 200.000)

Larritasun indizea (Galdutako lanaldi kopurua / Denboraldian lan egindako ordu kopurua x 100.000)

Larritasun indizea (Galdutako lanaldi kopurua / Denboraldian lan egindako ordu kopurua x 1.000)

Larritasun indizea (Galdutako lanaldi kopurua / Urteko lan orduak guztira x 1.000)

Kasuen batez besteko iraupena (galdutako lanaldiak guztira / Kasu kopurua)

COMBINED RATES Adierazle konbinatuak

Heriotza kasuak edo baja eragin dutenak

Baja kasuen edo tratamendu medikoa behar izan dutenen maiztasun indizea ((Baja eragin duten kasuen kopurua + tratamendu medikoa behar dutenen kasu kopurua) / esposizio orduak x 200.000)

TOTAL INJURIES AND ILLNESS RATES Istripuen eta gaixotasunen adierazleak guztira

OSHA-DART gertakarien indizea (baja, lan murrizketa edo birkokapena eragin duten kasuak) ((Baja eragin duten kasuen kopurua + Birkokapena eragin duten kasuen kopurua + Lan murrizketa eragin duten kasuen kopurua) / Denboraldian lan egindako orduak guztira x 200.000)

OSHA - Erregistra daitezkeen kasuen maiztasun indizea (TIRFR) lan egindako 1.000.000 orduko ((Heriotza kopurua + Baja eragin duten kasuen kopurua + Birkokapena edo lan murrizketa eragin duten kasuen kopurua + Laguntza medikoa soilik jaso duten kasuen kopurua) / Denboraldian lan egindako orduak x 1.000.000)

Istripuen Guztizko Maiztasunaren indizea registrables ((heriotzen Zenbakia + bajarekin kasuen Zenbakia + kasuen Zenbakia birkokatzeekin edo murrizketa lanean +
kasuen Zenbakia bakarrik languntza medikoarekin) / landutako Orduak aldian x 200.000)

Istripu eta gaixotasunen gorabehera indizea lanaldi osoko 100 langileko ((Istripu kopurua + Gaixotasun kopurua) / Urteko batez besteko langile kopurua x 100

OTHERS

Adierazi zer izenek azaldu behar duen txostenean eta kalkuluak egiteko zer formula aplikatuko den

Ematen diguzun informazioa erregistro batean sartuko da, ziurtagiriak bidaltzeko eta txostenaren oinarri metodologikoa den azterlana hobetzeko soilik. CNCk eta Mutua Universalek gordeko dute datu basea. Datuak ez zaizkie hirugarrenei transferituko, eta ez dira erabiliko promozio helburuetarako; proiektuaren xedeari buruzko informazioa baino ez da bidaliko