Gurekin harremanetan jarri

Enpresaren ordezkari izanez gero, egoitza sozialarena izan behar du