12/18 hilabeteko aldi baterako ezintasunagatiko zuzeneko ordainketaren prestazioaren eskaera

Artikuluak betezelela 169 eta 170 urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege-dekretuko, aldi baterako ezintasunaren zuzeneko ordainketa 12/18 hilabetek da Gizarte Segurantzarekin mutua kolaboratzailea zuzenean abonatzen duen bajan medikoaaurkitu da pertsona langileari, jada izan kontingentzia arruntak edo aldi baterako ezintasunagatiko laguntza ekonomikoari dagokion profesionala, ordainketa aurrera aldi baterako ezintasuna egoeran 365 egunak , besteei luza daitezkeenak 180 egun, beti ere denbora honetan pertsona langilea sendatzeagatik, alta emana izan ahal izan da arrandiatu da Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionala izanez (GSIN) pertsona langilearen egoera zehazteko erakunde eskudun bakarra.

Organismo horrek agindutako ebazpenak ezarritako egunetik amaituko da aldi baterako ezintasunagatiko prestazioa ordaintzeko enpresen derrigorrezko lankidetza (ordainketa geroratua deitzen den modalitatea). Gizarte Segurantzarekin kolaboratzen duen mutuak zuzenean ordainduko dio dagokion sorospena (zuzeneko ordainketaren modalitatea) GSINaren aipatutako ebazpenaren ondorioen datatik altara arte igarotako epealdian zehar. 

Nor eskatu ahal du prestazio hau?

Zuzeneko ordainketa aldi baterako ezintasunagatik eskatu ahal izango dute 12/18 hilabete pertsona langileak Universal Mutuak babestuta aurkitu medikuaren baja egoeran , jada izan kontingentzia arruntak edo profesionala, hurrengo egoeretan:

  • Aldi baterako ezintasun egoeran 365 egun igarotzearen ostean, betiere uste denean denbora horretan langileak alta jaso dezakeela osatu delako, Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalaren ebazpenak zehazten duen egunetik, eta aipatutako ebazpenaren eragin-datatik altara arte igarotako epealdian zehar.

Prestazioa izapidetzea

Kontratua azkentzeagatiko zuzeneko ordainketaren prestazioaren eskaera

Kontratua iraungitzeagatiko aldi baterako ezintasunaren zuzeneko ordainketa Gizarte Segurantzarekin kolaboratzen duen mutuak baja medikoko egoeran dagoen langileari zuzenean aldi baterako ezintasunaren prestazio ekonomikoa ordaintzean datza, izan kontingentzia arrunt edo profesionalagatikoa, behin kontratua amaitu edo etetean. 

Nor eskatu ahal du prestazio hau?

Aldi baterako ezintasunaren zuzeneko ordainketa pertsona haiek eskatu ahal izango dituztena erregimen orokorrean barne langileak bajan medikoa egon daitezen eta aurkitu hurrengo egoerenbatean: 

  • Suntsipen de kontratu.
  • Kaleratzea.
  • Suntsipenaren Enplegu-Erregulazio Espedientea (ERE).
  • Lanbidearen Aldi baterako Arautzearen espedientea (ERTE) egunen etenduraren.
  • Lanbidearen Aldi baterako Arautzearen espedientea (ERTE) lanaldi-laburtzearen.
  • Finko etenak.

Prestazioa izapidetzea