12/18 hilabeteko aldi baterako ezintasunagatiko zuzeneko ordainketaren prestazioaren eskaera

Urriaren 30eko 8/2015 Errege Lege-dekretuaren 169 eta 170. artikuluak betez, 12/18 hilabeteko aldi baterako ezintasunagatiko zuzeneko ordainketako prestazioa Gizarte Segurantzarekin kolaboratzen duen mutuak zuzenean ordaintzean datza baja medikoko egoeran dagoen pertsona langileari, izan kontingentzia arrunt edo profesionalagatik, aldi baterako ezintasunagatiko prestazio ekonomikoari dagokion ordainketa aldi baterako ezintasun egoeran 365 egun egotetik aurrera , hori beste 180 egunetara luza daiteke, betiere uste denean denbora horretan pertsona langileari alta emango zaiola osatu delako. Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionala izango da eskudun bakarra langilearen egoera zehazteko.

Organismo horrek agindutako ebazpenak ezarritako egunetik amaituko da aldi baterako ezintasunagatiko prestazioa ordaintzeko enpresen derrigorrezko lankidetza (ordainketa geroratua deitzen den modalitatea). Gizarte Segurantzarekin kolaboratzen duen mutuak zuzenean ordainduko dio dagokion sorospena (zuzeneko ordainketaren modalitatea) GSINaren aipatutako ebazpenaren ondorioen datatik altara arte igarotako epealdian zehar. 

Nor eskatu ahal du prestazio hau?

12/18 hilabeteko aldi baterako ezintasunagatiko zuzeneko ordainketa eskatu ahal izango dute Mutua Universalek babestutako langileek, zeinak baja mediko egoeran dauden,izan kontingentzia arrunt edo profesionalagatik, egoera hauetan:

  • Aldi baterako ezintasun egoeran 365 egun igarotzearen ostean, betiere uste denean denbora horretan langileak alta jaso dezakeela osatu delako, Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalaren ebazpenak zehazten duen egunetik, eta aipatutako ebazpenaren eragin-datatik altara arte igarotako epealdian zehar.

Prestazioa izapidetzea

Kontratua azkentzeagatiko zuzeneko ordainketaren prestazioaren eskaera

Kontratua iraungitzeagatiko aldi baterako ezintasunaren zuzeneko ordainketa Gizarte Segurantzarekin kolaboratzen duen mutuak baja medikoko egoeran dagoen langileari zuzenean aldi baterako ezintasunaren prestazio ekonomikoa ordaintzean datza, izan kontingentzia arrunt edo profesionalagatikoa, behin kontratua amaitu edo etetean. 

Nor eskatu ahal du prestazio hau?

Aldi baterako ezintasunaren zuzeneko ordainketa haiek eskatu ahal izango dituzte erregimen orokorrean barne pertsona langileak egon daitezena bajan medikoa eta aurkitu hurrengo egoeren batean

  • Kontratuaren suntsipena.
  • Kaleratzea.
  • Suntsipenaren Enplegu-Erregulazio Espedientea (ERE).
  • Lanbidearen Aldi baterako Arautzearen espedientea (ERTE) egunen etenduraren.
  • Lanbidearen Aldi baterako Arautzearen espedientea (ERTE) lanaldi-laburtzearen.
  • Finko etenak.

Prestazioa izapidetzea