Operazioaren lan eta prozeduren arauen idatzia

02
ekain.
2022
11:00 - 12:30

Zuzendutakoa

  • Enpresa elkartuak. Langile autonomo pertsonak atxikitakoak.

Pertsona honek irakatsita

MANUEL JESUS GAZQUEZ MARTINEZLan-arriskuen prebentzio teknikaria

682174635

Jardunaldi teknikoa

Xedea

Lanketarako ezagutza zehatzak eskuratzea barneko arauen eta prozedura operazionalen.
Laguntzaren tresnak izatea beraien lanketarako.

Edukiak

Oinarrizko kontzeptuak:
- Legezko betebeharra vs behar operatiboa.
- Arau motak.
Nola egin arauek eta prozedurek operazioaren?
- Priorizazioaren irizpideak.
- Lanketa, argitalpena, ezarpena eta berrikusketa.
Laguntzaren adibideak eta tresnak.

Bilera online