Aurrekontuaren exekuzioa

-an argitaratutakoa: 2015/12/11

2023
Eguneratuta maiatzean 2024


Oharra:

Itxitako azken ekitaldiko Adierazle ekonomikoak eta Aurrekontuen likidazioa hurrengo ekitaldiko Batzar Orokorrean jakinarazten dira