Jardunari uztearen ezohiko prestazioaren berrikusketa sasoiko langileentzat (PETECATA2).

-an argitaratutakoa: 2024/05/14

30/2020 Errege Lege-dekretuko 14. artikuluan ezarritakoa, defentsan neurri sozialen lanbidearen, alderdiak gainbegiratzera prestazioaren PETECATA2 hurrengoak dira:

  • Lan bakar bat garatuta ekainean zehar abendura 2018ko eta 2019 cuando, altaren estatua ondasunaren gizarte segurantzaren erregimen batean besteren konturako langile bezala, alta hau ez gainditu 120 egunak zehar horiek bi urte.
  • Langile Autonomoen erregimen Berezian kotizatutakoa eta altaren estatua egon edo Marren Langileen Erregimen berezian langile autonomo bezala zehar behintzat hilabeteen artean urte bakoitzaren ekainetik abendura ulertutako aldian lau hilabete 2018 eta 2019.
  • Ez egon estatua altan edo altara onartutakoa erregimenean besteren konturako langilea bezala dagokion Gizarte Segurantzaren ulertutako aldian zehar 120 egun baino gehiago sartu 2018ko ekainaren 1ean eta 2020ko uztailaren 31n.
  • Ez egon garatutako eta ez edo eta ez altan emana estatua edo 2020ko maiatzaren arte martxoaren 1etik altara onartutakoa.
  • 2020ko urtarriletik ekainera bitartean Gizarte Segurantzako sistematik inolako prestaziorik jaso ez izatea, salbu eta hura bateragarria bada langile autonomo gisa aritzearekin.
  • Ezen egon 2020. urtean zehar lortutakoa gainditu 23.275 euroak diru-sarrera batzuk.
  • Gizarte Segurantzarekiko kuotak ordainduta edukitzea. Hala ere, eskakizun hori betetzen ez bada, kudeaketa organoak ordaintzeko eskatuko dio langile autonomoari, eta hogeita hamar egun natural emango dizkio zor dituen kuotak ordain ditzan. Zorpekoa erregularizatzeak babes-eskubidea eskuratzeko erabateko ondorioak izango ditu.

Artikulu honetan araututako prestazioaren zenbatekoa norberaren kontura langile edo langile autonomoen Gizarte Segurantzako erregimen berezian, edo behar den kasuetan, Itsasoko langileen Gizarte Segurantzako erregimen berezian burututako jarduerari dagokion gutxieneko kotizazio-oinarriaren % 70aren baliokidea izango da.

Prestazioak onartu zuen 2020ko urriaren 1etik aurrera eskaera urriaren 15a baino lehen, egin zen edo efektuekin hurrengo egunetik eskaerara egun horren ondoren egin zen.

Prestazioa jasotzen den bitartean ez da inolako kotizaziorik ordaindu behar, eta Gizarte Segurantzako dagokion sisteman alta emanda edo asimilatuta egongo da langilea.

Kotizatu behar ez diren kotizazioak kargua duten erakundeek bere gain hartuko dituzte eta haien aurrekontuekin estaliko da dagokion prestazioa.

Prestazio hau bateraezina izango da besteren konturako lanarekin eta onuradunak jasotzen duen Gizarte Segurantzaren beste edozein prestaziorekin, baldin eta bateragarria bada norberaren konturako langile gisa egiten duen jarduerarekin. Halaber, bere konturako lanarekin eta pertzepzioarekin bateraezina izango da sozietatetik datozen etekinen eta bere jarduera ikusi du itxierak erasanda, diru-sarrerak jaso 2020. urtean zehar gainditu 23.275 euroak.

Egiten diren komunikazio guztiak prestazioa eskatzeko bete zen formularioan adierazitako helbide elektronikora bidaliko dira, bai posta elektronikoaren bidez (aldeko ebazpenak), bai jakinarazpen elektronikoaren bidez (entzunaldi-izapideak eta ondorengo ebazpenak, desberdintasunak zuzentzeko edo prestazioa ukatzeko).