Txosten medikoa bi hilabetez behin aurkeztu behar da nahita nahiez?

Bai, 1148/2011 EDren arabera, txosten medikoa bi hilabetez behin aurkeztu behar da nahita nahiez, adingabea zaintzeagatiko prestazioa luzatzeko, adingabearen patologia edozein izanda ere.


Gai baten inguruko erantzunak berriz bilatu nahi dituzu?