Escoitámosche e coidámosche

Publicado o: 28/12/2017

Comprometémosnos co benestar das persoas e das organizacións, velando pola saúde dos traballadores, tanto a nivel interno-os nosos propios empregados-, como externo-os nosos traballadores protexidos e adheridos-.

 

Accións de Responsabilidade Social Corporativa de Mutua Universal para mutualistas e empregados

Responsables cos nosos mutualistas

Mutua Universal escoita e coida os seus mutualistas-empresas asociadas, autónomos, traballadores protexidos - e colaboradores, a través de iniciativas e compromisos que teñen como obxectivo mellorar seu día a día.

A partir do coñecemento das necesidades de cada empresa e o seu capital humano, ofrecemos solucións personalizadas que garanten a óptima recuperación dos pacientes e a mellora da produtividade e competitividade das organizacións.

  • Innovación en beneficio da saúde: apostamos por tecnoloxías innovadoras en todos os produtos e servizos que melloren a experiencia dos nosos mutualistas, como a Clínica en liña, a Cinta Antigravidade Alter-G, a Unidade de rehabilitación cardíaca ou a Unidade de psicoloxía.
  • Xestión integral do Absentismo: Mutua Universal pon a disposición dos seus asociados e colaboradores un sistema que permite a detección das causas do absentismo mediante a análise de indicadores e a aplicación de medidas adaptadas a cada empresa co fin de reduciro.
  • Empresa saudable: a entidade, ademais de programas de redución de sinistralidade, orientados á redución do número de accidentes e enfermidades profesionais dirixidos a empresas que cumpran os criterios de planificación da actividade preventiva (PAP), ofrece ás súas empresas asociadas consellos saudables para crear ambientes que favorezan a saúde e que poidan axudar no desenvolvemento de habilidades persoais.
  • Axuda social: Mutua Universal dá resposta ás diferentes situacións de especial necesidade dos traballadores accidentados e as súas familias a través do seu catálogo de axudas, innovando constantemente para adaptarse ás necesidades sociais emerxentes.

Responsables cos nosos empregados

En Mutua Universal desenvolvemos políticas e iniciativas que fomentan a diversidade, a conciliación e a formación para garantir a igualdade de oportunidades entre todos os empregados. Comprometémosnos cun medio de traballo saudable que satisfaga todos os empregados e potencie o seu benestar e desenvolvemento profesional.

  • O noso compromiso coa igualdade das persoas materialízase mediante o Plan de Igualdade de Mutua Universal e da Comisión de Igualdade, como plataforma de diálogo cos representantes legais dos traballadores, e na colaboración co Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais E Igualdade para avanzar cara a unha maior e máis equilibrada participación das mulleres nos postos de responsabilidade das empresas.
  • O noso compromiso coa conciliación materialízase no Plan de Conciliación que, seguindo o modelo de xestión EFR (Empresa Familiarmente Responsable), reúne unha serie de medidas que fomentan a conciliación dos empregados da súa vida laboral e familiar.
  • O noso compromiso coa diversidade reafírmase na Declaración de respecto á persoa e á súa diversidade e na adhesión ao Chárter de Diversidade, co compromiso de apoiar e promulgar a inclusión da diversidade e a non-discriminación no medio laboral.
  • No marco da nosa adhesión á Declaración de Luxemburgo da Rede Europea de Promoción da Saúde no Traballo e a través do programa interno de Saúde Corporativa “Benestar Universal: +Salud +Vida”, comprometémosnos e promovemos a saúde e o benestar dos traballadores de Mutua Universal.
  • Apostamos pola formación, a través da Universidade Corporativa, un espazo de coñecemento-aprendizaxe para formar e desenvolver aos empregados de maneira aliñada cos obxectivos de negocio e as necesidades competenciais, e a xestión do talento, ferramenta clave para a promoción e retención dos nosos profesionais, así como a cobertura dos postos clave da organización polas persoas máis axeitadas.

Canles de comunicación

Mutua Universal conta con diversas canles que fomentan e facilitan o diálogo cos grupos de interese e permiten xestionar as súas expectativas, ofrecer solucións innovadoras e manter relacións de confianza.