Esforzámosnos e esixímosnos

Publicado o: 28/12/2017
Accións de Responsabilidade Social Corporativa de Mutua Universal como entidade

En Mutua Universal apostamos pola ética, o bo Goberno Corporativo e a transparencia. O Código de Conduta de Mutua Universal recolle os nosos valores, principios e compromisos como empresa responsable, e dispomos de políticas e sistemas dirixidos a previr os delitos, xestionar os riscos e asegurar o cumprimento normativo. Coñece máis sobre Transparencia e Bo Goberno na nosa entidade.

Dispomos dunha Política integrada de Calidade, Prevención e Medio ambiente baseado na mellora continua da nosa prestación de servizos. Esta política é a base do Sistema de Xestión Integrada (SGI), certificado de acordo coas normas ISO 9001:2015, ISO14001:2015 e OHSAS18001:2007, pola entidade certificadora AENOR. Coñece nosas certificacións e políticas.

Mutua Universal está implicada na sostibilidade e Responsabilidade Social Corporativa a todos os niveis, seguindo un comportamento responsable que coida das persoas, as empresas e o medio conforme aos 10 Principios do Pacto Mundial das Nacións Unidas e os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible.