Comprometémosnos coa sociedade e o estado do benestar

Publicado o: 29/12/2017
A Responsabilidade Social Corporativa en Mutua Universal comprométese coa sociedade e o estado do benestar

A través de accións de valor responsable contribuímos a avanzar cara a unha economía e unha sociedade máis competitiva, produtiva e saudable.

  • O programa de reinserción sociolaboral, desenvolvido polo equipo de traballadores sociais de Mutua Universal, diríxese á reorientación e integración social e laboral dos traballadores accidentados e as súas familias.
  • Os Premios Innovación e Saúde teñen o obxectivo de recoñecer nosas empresas asociadas comprometidas coa promoción da saúde e a mellora da calidade de vida das persoas.
  • Fomentamos a implicación dos empregados e mutualistas en causas solidarias, a través de sensibilización e campañas de colaboración con entidades sen ánimo de lucro que se enmarcan no noso Programa de Voluntariado Corporativo.
  • Mutua Universal está adherida desde 2015 á rede “Empresas por unha sociedade Libre de violencia de Xénero” que promove o Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais E Igualdade, pola que se compromete a impulsar accións destinadas a conseguir unha maior sensibilización en favor da igualdade e a prevención da violencia de xénero.
  • Minimizamos o impacto ambiental da nosa actividade mediante o Sistema de Xestión Ambiental, implantado en todos os centros de traballo de Mutua Universal, e medidas de eficiencia enerxética.
  • Dispomos dunha guía de contratación responsable que introduce criterios éticos, sociais e ambientais nas diversas fases do procedemento de contratación.

As accións a nivel económico, ambiental e social que se realizan en Mutua Universal, fanse públicas mediante Memorias anuais de sustentabilidade, seguindo as orientacións e os principios dos estándares da Global Reporting Initiative (GRI Standards), de conformidade coa opción «Exhaustiva».