Entidade socialmente responsable

Publicado o: 28/12/2017

En Mutua Universal seguimos un comportamento responsable que coida das persoas, as empresas e o medio.

A Responsabilidade Social Corporativa en Mutua Universal

A mellor contribución de Mutua Universal á sociedade realízase desde o valor responsable que ten a actividade que nos é propia. Ao promover a saúde laboral e a prevención no noso país, como elementos básicos para o desenvolvemento humano, fomentamos o estado de benestar na sociedade.

En Mutua Universal entendemos a Responsabilidade Social Corporativa (RSC) desde unha perspectiva integrada, que engloba toda a nosa entidade. A responsabilidade de Mutua Universal plásmase nos seus valores corporativos, sen separación entre as estratexias e operacións e as políticas como empresa socialmente responsable.

Estamos comprometidos coa RSC a través de accións e programas que contribúen a fomentar o Estado de Benestar e avanzar cara a unha sociedade e unha economía máis competitiva, produtiva e saudable. O noso obxectivo é facer de Mutua Universal unha empresa máis comprometida, eficiente e ben xestionado, que vele polas necesidades e a saúde dos nosos grupos de interese, contribuíndo así á sostibilidade do sistema de saúde.