"

Entidade socialmente responsable

Publicado o: 28/12/2017

En Mutua Universal seguimos un comportamento responsable que coida das persoas, as empresas e o medio.

A Responsabilidade Social Corporativa en Mutua Universal

A mellor contribución de Mutua Universal á sociedade realízase desde o valor responsable que ten a actividade que nos é propia. Ao promover a saúde laboral e a prevención no noso país, como elementos básicos para o desenvolvemento humano, fomentamos o estado de benestar na sociedade.

En Mutua Universal entendemos a Responsabilidade Social Corporativa (RSC) desde unha perspectiva integrada, que engloba toda a nosa entidade. A responsabilidade de Mutua Universal plásmase nos seus valores corporativos, sen separación entre as estratexias e operacións e as políticas como empresa socialmente responsable.

Estamos comprometidos coa RSC a través de accións e programas que contribúen a fomentar o Estado de Benestar e avanzar cara a unha sociedade e unha economía máis competitiva, produtiva e saudable. O noso obxectivo é facer de Mutua Universal unha empresa máis comprometida, eficiente e ben xestionado, que vele polas necesidades e a saúde dos nosos grupos de interese, contribuíndo así á sostibilidade do sistema de saúde.

Plan de responsabilidade social corporativa 4.0

Publicado o: 28/12/2017
Plan de responsabilidade social corporativa 2018-2020

Mutua Universal dispón dun plan director de responsabilidade social corporativa 2018-2020, “RSC 4.0-Traballando polo noso propósito”, co obxectivo de involucrar os grupos de interese no propósito social da Entidade.


Os eixes estratéxicos do plan son:

  • Cultura RSC: Cultura corporativa ética, comprometida e responsable.

  • Diversidade: Enfoque de diversidade nos produtos e servizos.

  • Diálogo: Diálogo e compromiso cos grupos de interese/Apoderamento.

Mutua Universal e os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible

Publicado o: 22/02/2018

Os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) son un conxunto de 17 obxectivos, aprobados pola ONU, que se insta a cumprir aos gobernos, ao sector privado e á sociedade civil co fin de erradicar a pobreza, asegurar a prosperidade e protexer o planeta.

Na nosa Entidade seguimos un comportamento responsable que coida das persoas, as empresas e o medio. Como parte do noso compromiso, propuxémosnos dar a coñecer en que consisten estes Obxectivos e cales son as iniciativas coas que Mutua Universal quere contribuír á súa consecución.