Claves para o benestar emocional

Publicado o: 03/10/2018

O manexo de emocións é unha competencia emocional sumamente esencial na vida das persoas. Por veces as emocións toman o control sobre nós, desbórdannos, supérannos. De aí a importancia de saber como manexaras.

Todas as emocións cumpren unha función importante, prepárannos para unha clase distinta de resposta; por exemplo, o medo provoca un aumento do latexo cardíaco que fai que chegue máis sangue aos músculos favorecendo a resposta de alerta; no caso da tristura, o desánimo, o decaemento e o desinterese que o caracterizan cumpren a función de deixar ir algo que xa non está, que “xa non pode ser”, algo doloroso, etc. É dicir, axúdanos a elaborar o dó, ademais de dar sinais aos demais de que necesitamos a súa axuda.

Non todas as persoas somos igualmente hábiles á hora de expresar as nosas emocións: uns resultamos máis torpes ou pobres, limitandonos a dicir estou ben, mal, regular, etc. Noutros casos, somatizamos a expresión do que sentimos con explicacións do estilo “teño un nó na gorxa”, “teño o estómago revolto” ou “se me encoje o corazón”, por exemplo.

A regulación emocional é a capacidade para manexar as emocións de forma apropiada. Supón tomar conciencia da relación que hai entre o que sentimos (emoción), o que pensamos (cognición, interpretación) e como reaccionamos (comportamento).

Resulta fundamental ser consciente de como o estado afectivo en que encóntrome, en cada momento, vai influír no meu comportamento: porque sempre temos a posibilidade de elixir que facer co enfado ou coa pena; podemos berrar, enfadarnos sen control… ou buscar outras formas de descargar o enfado, por exemplo, que non dánennos nin a nós nin aos demais.

Esta toma de conciencia permitiranos dispor dun amplo repertorio de estratexias de afrontamento.

Que pasos temos que dar se queremos facer unha axeitada xestión das nosas emocións?

  • Identificar, tomar conciencia das nosas emocións: implica ser capaces de detectar e expresar o que sentimos, identificar que sensacións corporais acompáñano, etc. Este é o primeiro paso, coñeceras; unha vez que podo nomear o que sinto, poderei saber como facerlle fronte.

 

  • Aceptar e asimilar o que sinto: temos que aceptar que as emocións existen, que forman parte de nós, que non podemos vivir á marxe delas; xa que, ademais, achégannos unha información moi valiosa. Polo tanto, resulta fundamental darnos permiso para sentir esa emoción.

 

Unha vez sexa capaz de elaborar estes elementos previos en meu mesmo, poderei dar o paso seguinte, de consideraros nos demais (identificar e asimilar).

A partir de aquí cómpre facer un exercicio de autoconciencia, co obxectivo de:

  • Reflexionar e comprender o que sentimos: é importante esforzarnos por analizar que fixonos sentir dunha determinada maneira, é dicir que é o que está causando esa emoción en min. Esta será a única maneira de poder buscar unha solución ao que o provocou, e a continuación valorar unha forma de manexar a devandita emoción de maneira saudable.
  • Regular a emoción: buscar aqueles mecanismos que nos axuden a xestionaras correctamente, é dicir que nos permitan dar unha resposta máis adaptativa. Desta maneira lograremos integrar esas emocións sen esaxeraras e adaptandoas a cada situación.

O adestramento nunha axeitada xestión emocional axúdanos a manter un maior autocontrol; sen autocontrol non é posible acadar ningunha meta na vida. Para iso é fundamental responsabilizarnos das nosas emocións en cada momento: da nosa alegría, do noso enfado, etc. e das condutas que as acompañan.

Seguindo o esquema anterior e sendo honestos en relación ás nosas emocións, poderemos contribuír ao noso desenvolvemento e fortalecemento emocional.


Estes elementos son CLAVE para acadar unha maior sensación de benestar