Coordinación de actividades preventivas

Publicado o: 10/09/2021

Durante a situación de pandemia, non esquezas extremar as medidas preventivas fronte á COVID-19 complementando cada unha das recomendacións seguintes:

Publicado o: 17/03/2016

Autónomos

Publicado o: 10/09/2021

Centros de traballo con dúas ou máis empresas

Nos centros de traballo en que concorran traballadores de dúas ou máis empresas, incluídos contratistas e subcontratistas ou traballadores autónomos, informamos e asesoramos empresas e autónomos implicados sobre a aplicación de medios de coordinación para a prevención de riscos laborais.