Coordinación de actividades preventivas

Publicado o: 17/03/2016

Autónomos

 
  

Centros de traballo con dúas ou máis empresas

Nos centros de traballo en que concorran traballadores de dous ou máis empresas, incluídos contratistas e subcontratistas, ou traballadores autónomos, informamos e asesoramos as empresas e aos traballadores autónomos implicados sobre a aplicación de medios de coordinación existente para a prevención de riscos laborais.
 

Empresario titular e principal do centro de traballo (non construción).

Empresario promotor dunha obra de construción.

Empresario contratista ou subcontratista de construción.

Empresario titular do centro de traballo (non construción).

Empresario contratista ou subcontratista (non construción).

Coordinación preventiva nos centros de carga e descarga de mercadorías.

Coordinación preventiva no comercio polo miúdo.

Coordinación preventiva nas grandes superficies comerciais.

Coordinación preventiva nos centros de ensino.

Coordinación preventiva no sector dos servizos de aloxamento.

Coordinación preventiva en centros grandes (residenciais ou de servizos).

Coordinación preventiva nos centros de servizos de bebidas e comidas.

Coordinación preventiva no sector da venda e reparación de vehículos a motor e motocicletas.

Coordinación preventiva no sector da agricultura, gandaría e explotacións forestais.

Coordinación preventiva no sector da fabricación de produtos metálicos (excepto maquinaria e equipamento).