"

Canto tempo pode manterse esta prestación?

O dereito ao subsidio nace o mesmo día que se inicia a redución de xornada correspondente e recoñecerase por un período inicial dun mes, prorrogable por períodos de dous meses cando subsista a necesidade acreditada polo Servizo Público de Saúde.


Queres volver buscar respostas sobre algún tema?