CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Publicado o: 17/12/2020

De conformidade co que se establece na normativa vixente en materia de protección de datos, Mutua Universal-Mugenat, MCSS Núm. 10 (de agora en diante Mutua Universal), con NIF G08242463 infórmalle que a lexitimación do tratamento dos seus datos é o consentimento, e que os datos persoais que figuran no formulario cumprimentado e os que posteriormente se obteñan durante o desenvolvemento da xornada (incluíndo filmaciones e gravacións se as houbese) realizarase coas finalidades seguintes:

  • Control de asistencia ás Xornadas de Orientación Técnica que se imparten no marco do Plan de Actividades Preventivas


Os seus datos gardaranse durante o prazo mínimo de conservación establecida pola lexislación vixente, así como para a atención das posibles responsabilidades nadas do tratamento e só durante o prazo de prescrición das mesmas.

Informámoslle da existencia do dereito a retirar o consentimento en calquera momento, sen que iso afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Fun informado do meu dereito a exercer os meus dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e / ou portabilidade dirixindome o delegado de Protección de Datos (DPD) de Mutua Universal mediante correo electrónico a protecciondatos@mutuauniversal.net ou ben por correo ao seguinte enderezo: Av. Tibidabo, 17-19) 08022) Barcelona.


Fun informado do meu dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD) a través da súa páxina web www.aepd.es