06
xuñ.
09:30 - 13:30

Dirixido a

  • Empresas
  • Colaboradores
  • profesionais
  • Autónomos

Impartido por

Emiliana Molero SotilloSecretaria xeral de FAE

Concepción Ibañez GarciaTécnico de Prevención - Psicoloxa. Mutua Universal

En colaboración con

Confederación de Asociacións Empresariais de Burgos (FAE Burgos)http://www.faeburgos.org/default.aspx

Detalle

A xestión das emocións constitúe unha ferramenta básica na xestión do nivel de estrés laboral, e un elemento
diferencial para o axeitado funcionamento de calquera organización.
Os obxectivos principais deste taller son:
- Coñecer de forma práctica a utilidade e importancia das emocións humanas nas relacións interpersoais.
- Potenciar e adestrar aos traballadores, de forma práctica, nunha axeitada conciencia e regulación emocional.

Descargas e ligazóns

Casa do EMPRESARIO. FAE

Plaza Casrilla nº 1, 09003 Burgos
947 266 142