Prevención de Riscos Laborais. Responsabilidades de empresario, mandos e traballadores.

09
nov.
12:00 - 13:30

Dirixido a

  • Empresarios, Asesores Laborais, Responsables de RR.HH., técnicos de Prevención, Traballadores designados, delegados de Prevención.

Impartido por

Luis Miguel Regodón CercasTécnico de prevención de riscos laborais

Detalle

Coñecer as responsabilidades en materia de Prevención de Riscos Laborais de todos os niveis do organigrama dunha empresa.

Contido

Esixencias legais e de xestión en Prevención de Riscos Laborais.
Os diferentes tipos de responsabilidade: Administrativa, civil e penal.
Responsabilidade do enderezo, mandos e traballadores.
Responsabilidade na subcontratación.

Mutua Universal

C. Museo 3, 06003 BADAXOZ
924229510
Luis Miguel Regodón Cercas
Desde 08:00 ata 17:30