“Prevención 10”. Unha ferramenta para a Pequena Empresa

26
feb.
11:00 - 13:00

Dirixido a

  • Empresarios, Asesores Laborais, técnicos de Prevención, Traballadores designados, delegados de Prevención.

Impartido por

Olga Ramos GonzálezTécnico de prevención de riscos laborais

Detalle

Dar a coñecer o servizo público de asesoramento e autoavaliación de riscos laborais, "Prevención 10", que facilita ás pequenas empresas e aos autónomos a xestión da Prevención na súa estrutura dunha forma práctica e sinxela.

Contido

Marco normativo.
Responsabilidade no referente á organización preventiva.
Aspectos esenciais da xestión preventiva na pequena empresa.
Servizo público de asesoramento 'Prevención10'.

Mutua Universal

C/ Rua Rio Sil 43, 27003 LUGO
981174880
Olga Ramos González
Desde 09.00 ata 17.00