“Prevención 10”. Unha ferramenta para a Pequena Empresa

15
feb.
11:00 - 13:00

Dirixido a

  • Empresarios, Asesores Laborais, técnicos de Prevención, Traballadores designados, delegados de Prevención.

Impartido por

María del Mar Arias MatillaTécnico de prevención de riscos laborais

Detalle

Dar a coñecer o servizo público de asesoramento e autoavaliación de riscos laborais, "Prevención 10", que facilita ás pequenas empresas e aos autónomos a xestión da Prevención na súa estrutura dunha forma práctica e sinxela.

Contido

Marco normativo.
Responsabilidade no referente á organización preventiva.
Aspectos esenciais da xestión preventiva na pequena empresa.
Servizo público de asesoramento 'Prevención10'.

Mutua Universal

Praza de Compostela 26, 36201 VIGO
682055909
María del Mar Arias Matilla
Desde 09:00 ata 15:00