Plans de mobilidade: metodoloxía e implantación

21
set.
09:30 - 11:00

Dirixido a

  • Empresarios, Responsables de RR.HH., técnicos de Prevención, Traballadores designados, delegados de Prevención.

Impartido por

IGNACIO BUSTOS VILATécnico de prevención de riscos laborais

Detalle

Dar a coñecer en que consiste un plan de mobilidade laboral, proporcionando á empresa unha orientación dos pasos que ten que seguir na súa posta en marcha.
A finalidade deste tipo de plans de mobilidade é, por un lado, previr a incidencia e impacto dos accidentes in itinere e in mision e, doutra banda, potenciar unha axeitada xestión da mobilidade dos traballadores.

Contido

Definición e características.
Metodoloxía de implantación.
Proposta de medidas a implantar.
Enfoque mobilidade laboral: Actualidade.

Mutua Universal

Av. de Roma 12, 43005 TARRAGONA
977576119
IGNACIO BUSTOS VILA
Desde 08:00 ata 15:00