Investigación de accidentes de traballo. Metodoloxía e Implantación.

12
dec.
10:00 - 12:00

Dirixido a

  • Empresarios, Interlocutores co SPA, Traballadores designados, delegados de Prevención, Mandos.

Impartido por

Rosa Cabanillas BravoTécnico de prevención de riscos laborais

Detalle

Ofrecer pautas para a axeitada xestión do accidente de traballo e a súa investigación.

Contido

Marco normativo. Conceptos básicos da prevención de riscos laborais.
Definición de accidente e enfermidade profesional.
Investigación.
Análise das causas.
Implantación de medidas correctoras.
Procedemento, modelos de informe.
Exercicios prácticos.

Mutua Universal

C/ Sant Jaume 17, 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT
936357160
Rosa Cabanillas Bravo
Desde 09:00 ata 14:00