Investigación de accidentes de traballo. Metodoloxía e Implantación.

29
mar.
11:00 - 14:00

Dirixido a

  • Empresarios, Interlocutores co SPA, Traballadores designados, delegados de Prevención, Mandos.

Impartido por

MANUEL JESUS GAZQUEZ MARTINEZTécnico de prevención de riscos laborais

Detalle

Ofrecer pautas para a axeitada xestión do accidente de traballo e a súa investigación.

Contido

Marco normativo. Conceptos básicos da prevención de riscos laborais.
Definición de accidente e enfermidade profesional.
Investigación.
Análise das causas.
Implantación de medidas correctoras.
Procedemento, modelos de informe.
Exercicios prácticos.

Mutua Universal

Paseo de Almería, 51 - 04001 ALMERÍA
682174635
MANUEL JESUS GAZQUEZ MARTINEZ
Desde 08:00 ata 18:00