Como preparar unha inspección de traballo en materia de Prevención de riscos laborais

15
nov.
16:30 - 18:00

Dirixido a

  • Empresarios, Asesores Laborais, Responsables de RR.HH., técnicos de Prevención, Traballadores designados, delegados de Prevención.

Impartido por

MANUEL AMORES PEREZTécnico de prevención de riscos laborais

Detalle

Dar a coñecer as obrigas de cada unha das figuras que interveñen no ámbito da Prevención de riscos laborais dentro dunha empresa, coa finalidade de adquirir os coñecementos necesarios para preparar con éxito unha Inspección de Traballo en materia de Prevención de riscos laborais.

Contido

Definicións e obrigas de todos os intervenientes en Prevención de Riscos Laborais.
Responsabilidades administrativas, penais, civís e recarga de prestacións dependendo das obrigas específicas de cada individuo.
Responsabilidades solidarias.
Accidentes laborais e actuacións da Inspección de Traballo.

Mutua Universal

Av. San Agustin 12, 37005 SALAMANCA
923283020
María Victoria Lorenzo Herraez
Desde 09:00 ata 19:00