Cálculo de Custos dos accidentes laborais

24
mar.
11:00 - 13:00

Dirixido a

  • Empresarios, técnicos de Prevención, Traballadores designados, delegados de Prevención, Mandos.

Impartido por

María del Mar Arias MatillaTécnico de prevención de riscos laborais

Detalle

Calcular os gastos derivados dos accidentes de traballo na nosa empresa.
Optimizar os investimentos en Prevención.

Contido

Custos a considerar.
Programa de cálculo de custos dos accidentes de traballo.
Técnicas de redución de accidentes e a súa eficacia nos programas de redución de accidentes.
Investimentos en Prevención: Optimización.
Caso práctico.

Mutua Universal

Rua Progreso 6, 32005 OURENSE
986446170
María del Mar Arias Matilla
Desde 09:00 ata 17:30