Bonus Prevención: Como reducir as cotizacións por continxencias profesionais na súa empresa

14
mar.
10:00 - 11:30

Dirixido a

  • Empresarios, directores de empresa, xefes de Departamento (RRHH, Produción, Mantemento, Financeiro), técnicos de Prevención, Asesores Laborais, delegados de Prevención,

Impartido por

Robert Sans HaroTécnico de prevención de riscos laborais

Detalle

Que o asistente estea en disposición de indagar se a súa empresa cumpre os requisitos para acceder á solicitude de redución de cotizacións por continxencias profesionais e coñeza os pasos que hai que dar para solicitara. Dispor de orientacións para o cumprimento dos requisitos.

Contido

Lexislación vixente.
Contía dos incentivos que se poden acadar.
Concepto de Empresa nesta norma.
Período de Observación.
Índices de sinistralidade xerais e sinistralidade extrema.
Requisitos de prevención que deben cumprirse para acceder ao incentivo.
Orientacións para o seu cumprimento.
Como solicitar o incentivo.

IMPC

CL TOMAS LORENZANA 15, 17800 OLOT
972676372
Robert Sans Haro
Desde 08:15 ata 17:30