Bonus Prevención: Como reducir as cotizacións por continxencias profesionais na súa empresa

14
mar.
12:30 - 13:30

Dirixido a

  • Empresarios, directores de empresa, xefes de Departamento (RRHH, Produción, Mantemento, Financeiro), técnicos de Prevención, Asesores Laborais, delegados de Prevención,

Impartido por

María Laura Meléndez BlancoTécnico de prevención de riscos laborais

Detalle

Que o asistente estea en disposición de indagar se a súa empresa cumpre os requisitos para acceder á solicitude de redución de cotizacións por continxencias profesionais e coñeza os pasos que hai que dar para solicitara. Dispor de orientacións para o cumprimento dos requisitos.

Contido

Lexislación vixente.
Contía dos incentivos que se poden acadar.
Concepto de Empresa nesta norma.
Período de Observación.
Índices de sinistralidade xerais e sinistralidade extrema.
Requisitos de prevención que deben cumprirse para acceder ao incentivo.
Orientacións para o seu cumprimento.
Como solicitar o incentivo.

Mutua Universal

C. Archiduque Luis Salvador 22, 07004 PALMA DE MALLORCA
971764295
María Laura Meléndez Blanco
Desde 08:00 ata 14:00