Sozialki arduratsua den erakundea

-an argitaratutakoa: 2017/12/28

Zaintzen duen Universal Mutuan bat portaera arduradun jarraitzen dugu pertsonen, enpresak eta ingurugiroa.

Gizarte Erantzukizun Korporatiboa Universal Mutuan

Jarduera daukan sozietatera Universal Mutuaren laguntza onena balio arduradunetik egiten da guri bera da. Gure herrialdean laneko osasuna eta prebentzioa bultzatzean, oinarrizko elementu bezala gizaki garapenarentzat, sozietatean ongizatearen estatua sustatzen dugu.

Universal Mutuan Gizarte Erantzukizun Korporatiboa ulertzen dugu (RSC) integratutako ikuspuntu batetik, guztiari barne hartzen duena gure erakundea. Universal Mutuaren erantzukizuna bere balio korporatiboetan, irudikatzen da estrategien arteko bereizketarik gabe eta operazioak eta politikak sozialki enpresa bezala arduraduna.

Konprometituta gaude con la RSC Ongizatearen Estatua sustatzera laguntzen dituzten ekintza eta programen bidez eta aurreratu sozietate baterantz eta ekonomia lehiakorrago bat, produktiboa eta osasungarria. Gure xedea da egin Universal Mutuaren enpresa bat konprometituago, eraginkorra eta ondo kudeatuta, beilatu beharrek eta gure interes-taldeen osasuna, horrela laguntzen osasunaren sistemaren iraunkortasunera.