BHB
Ezintasuna, Heriotza eta Biziraupena

-an argitaratutakoa: 2015/10/01

Heriotza eta Biziraupen prestazioak

Prestazio ekonomiko honek hainbat pertsonarentzat, besteak hil ondoren, eragiten den premia ekonomikoko egoera konpentsatu nahi du.

Prestazio hauek babes jardueraren barne daude, bai Araubide Orokorrarena eta bai Araubide Bereziena.

Heriotza eta biziraupen Prestazioaren titulupean honako prestazio ekonomikoak sartzen dira:


Mutua Universal-ek heriotza eta biziraupena estaltzen du, Lan Istriputik eta Gaixotasun Profesionaletik eragiten denean, honako prestazioak eskainiz:

 • Hartu ordainketa bakarreko prestazioen kostua onuradunari zuzeneko ordainketaren bidez Lan-Istripua eta Gaixotasun Profesionalaren deribatuak, prestazioen heriotza, heriotzagatiko laguntza eta subsidioagatik hainbestean altxatuta senideen alde. Ordainketa bakarreko prestazioak (izan ezik heriotzagatiko laguntza) Lan-istripu eta Gaixotasun Profesionalaren deribatuak, subjektuak zerga-ordainketara daude ezarritako hitzetan Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren 35/2006 Legeko 17.2. Artikuluan (IRPFa)
 • Lan Istriputik eta Gaixotasun Profesionaletik eratorritako pentsio prestazioen kostua gain hartuko du, dagokion kostu kapitala Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorrean eratuz.

Ezintasun iraunkorrengatiko prestazioa

Ezintasun Iraunkorreko egoeran langileak, agindutako tratamenduarekin egon ondoren eta alta medikoa hartu ondoren, murrizpen anatomikoak edo murrizpen funtzional larriak aurkezten ditu, objetiboki hautematen direnak eta ziur aski behin betiko izango direnak, eta ondorioz, langileen lan gaitasuna murrizten edo baliogabeten da. Aipatutako sailkapenak ez du eragotziko ezinduaren lan gaitasuna berrezkuratzeko aukera, medikuak aipatutako aukera zalantzazkoa edo epe luzera zerbait dela uste badu.

Ezintasun Iraunkorra izango da langile bat aurkitzen den egoera, honako inguruabarrak ematen direnean:

 • Tratamendu mediko batean egon izana
 • Murrizpen anatomikoak edo funtzional larriak izatea.
 • Aurrekoa objektiboki zehaztu daiteke (proba medikoekin)
 • Behin betikoak izan daitezkeela (medikoki sendatzea ezinezkoa denean)
 • Lanerako gaitasuna murrizten edo baliogabetzen dutenak

Kontingentzia Profesionalen kasuan :

 • Mutuak, Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalaren (GSIN) aurrean hasiko ditu jarduerak, langileak jaso beharreko prestazio ekonomikoa zehazteko.
 • Mutualitateak gain hartu behar ditu Lan Istriputik eta Gaixotasun Profesionaletik eratorritako ordainketa bakarreko prestazioak. Horretarako onuradunari zuzenean ordainduko zaizkio, baldin eta, hala dagokionean, baremoaren araberako kalte-ordainen arduraduna bada, baliogabetzen ez duten lesio iraunkorren kasuan edo oroharreko preziodunena, ezintasun iraunkor partzialeko kasuan.

Lan-istripu eta Gaixotasun Profesionalaren deribatuak ordainketa bakarreko prestazioak, subjektuak zerga-ordainketara daude ezarritako hitzetan Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren 35/2006 Legeko 17.2. Artikuluan (IRPFa)

 • Mutuak lan istriputik eta gaixotasun profesionaletik eratorritako pentsioen prestazioetako kostua gain hartu behar du, dagokion kapitala eratu Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorraren bidez, betiere erantzule denean.

Kontingentzia Arrunten kasuan :

 • Legeak, mutuek behin-betiko ezintasunagatik ondorioztatu daitezken prestazio ekonomikoen ordainketa ez onartzea ezartzen du. Horiek GSINen pentzura izango dira.