"

Glosarioa

-an argitaratutakoa: 2017/09/18

1. Gaixotasun profesionala

Gaixotasunagatiko profesionalak ulertuko du besteren kontura exekutatutako lanaren ondorioz uzkurtutakoa gaixotasun profesionalen koadro ofizialean zehazten diren jardueretan eta elementuen ekintzak eraginda egon dadina edo substantziak esandako koadroan adierazi gaixotasun profesional bakoitzerako.


2. prebentzioaren Integrazioa

Izan jarduera guztietan Lan Arriskuen Prebentzioa kontuan izan eta erabakiak burutu enpresan.


3. Prebentzio-ordezkaria

Prebentzio-ordezkariak langileen ordezkariak dira lan-arriskuen prebentzioaren arloan funtzio zehatzekin.


4. prebentziozko Baliabideak

Bat dira edo hautatutako pertsona batzuk edo enpresak egokituta, prestakuntzarekin eta gaitasunarekin egokitutakoa, beharrezko bitarteko eta baliabideak duena, eta prebentziozko jardueren betetzea zelatatzeko kopuruan nahikoak dira horrela lo eskatu.

Bere presentzia derrigorrezkoa izango da arriskuek ahal dutenean ikusi larriagotutakoak edo prozesuaren garapenean aldatutakoak edo jarduera, operazioen konkurrentziak hurrengoa garatzen diren batzuk edo aldi berean eta aplikazio zuzenaren kontrola zehatza egin dezaten lan-metodoen; cuando egin jarduera edo prozesuak arauen arabera izan arriskutsuentzat harturikoak edo arrisku bereziekin; presentzia honen beharra Laneko eta Gizarte-segurantzako ikuskatzailetzak behar izana izanean.

Prebentziozko baliabideak izan ahal dituzte:

  • Bat edo gehiago langileak enpresaren hautatutakoak (prebentzioaren antolatzaileak ereduetako bat a LPRLen 30. artikulua aipatzen da).
  • Enpresaren Bertako Prebentzio Segurantzen kide bat edo gehiagoa. › kide Bat edo gehiagoa del edo enpresak hitzartutako Besteren Prebentzio-zerbitzuak.
  • Egokitutako langileak (enpresaren langileak, ez osatu prebentzio-zerbitzu beraren zatia edo izan hautatutako langileak).

Prebentziozko dagokion prestakuntza izan behar dute, oinarrizko mailaren funtzioetara gutxienez, lanen inguruan prestakuntza teoriko-praktiko zehatzarekin osatutakoa, arauak, aplikatu beharreko arrisku eta aurreneurriak jardueretan bere presentzia eragiten dutela zelatatzera.


5. Kanpoko Prebentzio-Zerbitzua

Alderatutako prebentziozko jarduerak hartzen dituzten eta garatzen dituzte Besteren Prebentzio-zerbitzuak espezializatutako enpresak dira eta bere dagozkion dokumentuak. Gainera, behar dute aholkatu alderdi guzti haietan kudeaketarekin lotutakoak eta enpresan Prebentzioaren integrazioa.


6. segurtasunaren Bisitak

Dauden arriskuak identifikatzeko instalazioen zuzeneko oharra, talde eta lanak den segurtasunaren bisita segurtasunaren teknika analitiko bat da eta lanpostuetan arriskuak ebaluatu.